?>

စူရဟ္ နစြရ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

စူရဟ္ နစြရ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ ဝလ္မြစ္ေလမီး ေမာင္လာနာ ဆရက္ဒ္ မက္စ္အူးဒ္အခ္သဲရ္ေရဇာဝီးဆပ္ ( အိႏိၵယ) ((အလာဝီးဒါရိုကုရ္အာန္၊ကြမ္းၿမိဳ႕ )) တည္ေထာင္သူ ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ (( ကုရ္အာန္နီ စူရို(န) က သအာရုိဖ္ )) ဆိုသည့္ က်မ္းမွ စူရဟ္ နစြရ္အေၾကာင္း ကို အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (علیهم السّلام ) သတင္းဌာန ဆိုင္ရာစာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ရိုေသစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

စူရဟ္စြရ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

အမည္ - နစြရ္

အဓိပၸာယ္ - အကူအညီအေဖးအမ

ဤ အမည္ထြင္ရသည့္ အာယသ္ေတာ္ - အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၁

စြရ္ ဆိုသည့္ စကားလုံး ဤ စူရဟ္ေတာ္ တြင္ပါဝင္သည့္ အႀကိမ္ - ၁ ႀကိမ္

စြရ္ ဆိုသည့္ စကားလုံး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္ သည့္ အႀကိမ္ - ၁၁ ႀကိမ္

အေစာင္ - ၃၀

ရကူအပိုဒ္ေတာ္ေပါင္း - ၁

အာယသ္ေတာ္ေပါင္း - ၃

စကားလုံးေတာ္ေပါင္း - ၁၉

အကၡရာေတာ္ေပါင္း - ၈၀

ဤစူရဟ္ေတာ္ တြင္ အလႅာဟ္ဆိုသည့္ စကားလုံးေတာ္ပါဝင္မႈ - ၂ ႀကိမ္

က်ေရာက္ေတာ္မူသည့္ေနရာ - မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္

က်ေရာက္သည့္ အေနအထား - ဒဖ္အီ (တစ္ခ်ိန္တည္း )

က်ေရာက္သည့္အမွတ္စဥ္ - ၁၁၄

ဤစူရဟ္ အလ်င္း က်ေရာက္သည့္စူရဟ္ - စူရဟ္ ေသာင္ဗာ

ဤစူရဟ္ ၿပီးေနာက္ က်ေရာက္သည့္စူရဟ္ - မည္သည့္ စူရဟ္ မွ မရွိပါ။

 

ဤစူရဟ္၏ အျခားအမည္မ်ား - ၁။ နစြရ္္  ၂။ ေအဇာဂ်ာအ ၃။ သိုဒီးအ္

 

အမည့္ထြင္ရသည့္အေၾကာင္း - ဤစူရဟ္ ၏ ပထမအာယသ္ ေတာ္ နစြရ္ စကားလုံး ပါသည့္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ထူးျခားသည့္ၾကင္အင္လကၡဏာ - အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ က်ေပးေတာ္မႈသည့္ အမွတ္ စဥ္ အရ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္။

 

 

အက်ဳိးအာနိသင္ - ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္က္ (علیه السّلام) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

“ အၾကင္မည္သူ မဆို ဝါဂ်စ္ဗ္ နမာဇ္ သို႔မဟုတ္ မြတ္စ္သဟဗ္ နမာဇ္ တြင္ စူရဟ္ နစြရ္ ေသလာဝသ္ ျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ ၎ ေသလာဝသ္ ျပဳသူသည္ မိမိ၏ ရန္သူမ်ား ကို ေအာင္ႏိုင္မည္။”

 

(မဂ်္မအိုလ္ ဗရမ္းန္ က်မ္း ၊ အတြဲ ၁၀ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၆၆ )

က်မ္းကိုး - (( ကုရ္အာန္နီ စူရို(န) က သအာရုိဖ္ )) က်မ္း - ေရးသားသူ -ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြစ္ေလမီး ေမာင္လာနာ ဆရက္ဒ္မက္စ္ အူးဒ္ အခ္ သဲရ္ေရဇာဝီးဆပ္ ( အိႏိၵယ) ((အလာဝီး ဒါရိုကုရ္အာန္၊ကြမ္းၿမိဳ႕))တည္ေထာင္သူA.F.H.M

*****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*