?>

စူရဟ္ အစ္ခ္လာဆ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

စူရဟ္ အစ္ခ္လာဆ္  အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ ဝလ္မြစ္ေလမီး ေမာင္လာနာ ဆရက္ဒ္ မက္စ္အူးဒ္အခ္သဲရ္ေရဇာဝီးဆပ္ ( အိႏိၵယ) ((အလာဝီးဒါရိုကုရ္အာန္၊ကြမ္းၿမိဳ႕ )) တည္ေထာင္သူ ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ (( ကုရ္အာန္နီ စူရို(န) က သအာရုိဖ္ )) ဆိုသည့္ က်မ္းမွ စူရဟ္ အစ္ခ္လာဆ္ အေၾကာင္း ကို အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (علیهم السّلام ) သတင္းဌာန ဆိုင္ရာစာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ရိုေသစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

စူရဟ္ အစ္ခ္လာဆ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

အမည္ -အစ္ခ္လာဆ္

အဓိပၸာယ္ - အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈ တစ္ခုတည္း အတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္း

ဤ အမည္ထြင္ရသည့္ အာယသ္ေတာ္ - အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၁

အေစာင္ - ၃၀

ရကူအပိုဒ္ေတာ္ေပါင္း - ၁

အာယသ္ေတာ္ေပါင္း - ၄

စကားလုံးေတာ္ေပါင္း - ၁၅

အကၡရာေတာ္ေပါင္း - ၄၇

ဤစူရဟ္ေတာ္ တြင္ အလႅာဟ္ဆိုသည့္ စကားလုံးေတာ္ပါဝင္မႈ - ၂ ႀကိမ္

က်ေရာက္ေတာ္မူသည့္ေနရာ - မကၠာဟ္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္

က်ေရာက္သည့္ အေနအထား - ဒဖ္အီ (တစ္ခ်ိန္တည္း )

က်ေရာက္သည့္အမွတ္စဥ္ - ၂၂

ဤစူရဟ္ အလ်င္း က်ေရာက္သည့္စူရဟ္ - စူရဟ္ နာစ္

ဤစူရဟ္ ၿပီးေနာက္ က်ေရာက္သည့္စူရဟ္ - နဂ်္မ္

ဤစူရဟ္၏ အျခားအမည္မ်ား - ၁။ အစ္ခ္လာဆ္ ၂။ ေသာင္ဟီးဒ္    ၃။ အစာစ္ ၄။ သဂ်္ရီးဒ္ ၅။ သဖ္ရီးဒ္ ၆။ မအ္ေရဖသ္ ၇ ။ ဆြမဒ္ ၈။ နဂ်ာသ္ ၉။ နစ္စဗသ္ ေသရ္ရဗ္                                                                                                                             

အမည့္ထြင္ရသည့္အေၾကာင္း - အစ္ခ္လာဆ္ ဆိုသည္ အဓိပၸာယ္ မွ လမ္းလြဲ လမ္းမွား လမ္းေခ်ာ မွန္သမွ် ႏွင့္ ကင္း ေဝး ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္ စူရဟ္ အစ္ခ္လာဆ္ ဟု ေခၚ ပါ သည္။

 

ထူးျခားသည့္ၾကင္အင္လကၡဏာ - စူရဟ္ အစ္ခ္လာဆ္ ကို ေသလာဝသ္ ျပဳ သူသည္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ သုံးပုံ တစ္ပုံ အား ေသလာဝသ္ ျပဳျခင္း ၏ စဝါးဗ္ ကို ရရွိပါမည္။                                          

                                                                                        

အက်ဳိးအာနိသင္ - တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (صلّی الله علیه وآله ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

“ အၾကင္မည္သူ မဆို စူရဟ အစ္ခ္လာဆ္ ၏ ေသလာဝသ္ ျပဳမည္ဆို လွ်င္ ၎ အား အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သည္ အလႅာဟ္ ၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ၊ က်မ္းဂန္မ်ား ၊ တမန္ေတာ္ မ်ား (အ.စ) ႏွင့္ ေကယာမသ္ အေပၚ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူမ်ား ၏ အေရ အတြက္ ထက္ ၁၀ ဆ စဝါးဗ္ ေပး သနား ေတာ္ မူမည္။ ”

 

(မဂ်္မအိုလ္ ဗရမ္းန္ က်မ္း ၊ အတြဲ ၁၀ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၇၉)

က်မ္းကိုး - (( ကုရ္အာန္နီ စူရို(န) က သအာရုိဖ္ )) က်မ္း - ေရးသားသူ -ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြစ္ေလမီး ေမာင္လာနာ ဆရက္ဒ္မက္စ္ အူးဒ္ အခ္ သဲရ္ေရဇာဝီးဆပ္ ( အိႏိၵယ) ((အလာဝီး ဒါရိုကုရ္အာန္၊ကြမ္းၿမိဳ႕))တည္ေထာင္သူA.F.H.M

*****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*