?>

ဆဖရ္ ၂၈ ရက္ အဇါဒါရီ ျပဳရန္ ကရ္ဗလာ မွ နဂ်ဖ္ သို႕ ေျခလ်င္ ေလွ်ာက္ လာၾကသည့္ အဇါဒါမ်ား အပိုင္း (၁) ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဆဖရ္ ၂၈ ရက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ဝဖါသ္ ႏွင့္ ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတြက္ အဇါဒါရီ ျပဳရန္ ကရ္ဗလာ မွ နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္ သို႕ ေျခလ်င္ ေလွ်ာက္ လာၾကသည့္ အဇါဒါမ်ား ကို အားရဖြယ္ ေတြ႔ ျမင္ ႏိုင္ပါတယ္။

********************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*