?>

ဆီယာရာလီယြန္ ႏိုင္ငံသား ရွိက္ၡ အဲဟ္မဒ္ သီဂ်န္ဆီလာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ခံယူ

ဆီယာရာလီယြန္ ႏိုင္ငံသား ရွိက္ၡ အဲဟ္မဒ္ သီဂ်န္ဆီလာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ခံယူ

ဆီယာရာလီယြန္ ႏိုင္ငံသား ၊မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ရွိက္ၡ အဲဟ္မဒ္ သီဂ်န္ဆီလာ သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ခံယူ သြားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ မရ္ဟြန္မ္ရွိက္ၡ သည္ မဇ္ဟဗ္ေဗအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) (ရွီအာ မဇ္ဟဗ္) ၏ သာသနာျပဳ ဆရာ ၊ အာဖရိက တိုက္၏ ထူးခၽြန္ သည့္ အာလင္မ္တစ္ပါး ျဖစ္ၿပီး ၊ ဆီယာရာလီယြန္ ႏိုင္ငံ ရွိ ဗလီႀကီး ျဖစ္သည့္ ဖရီေတာင္န္ စင္တာ ဗလီ ၏ ဂ်ဴမုအဟ္ နမာဇ္ ႏွင့္ေန႔စဥ္ နမာဇ္ ၏ ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ဆီယာရာလီယြန္ ႏိုင္ငံသား ၊မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ H.I ရွိက္ၡ အဲဟ္မဒ္ သီဂ်န္ဆီလာ သည္ ၾကာသပေတးေန႔ တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ခံယူ သြားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ရွိက္ၡ သည္ မဇ္ဟဗ္ေဗအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) (ရွီအာ မဇ္ဟဗ္) ၏ သာသနာျပဳ ဆရာ ၊ အာဖရိက တိုက္၏ ထူးခၽြန္ သည့္ အာလင္မ္တစ္ပါး ျဖစ္ၿပီး ၊ ဆီယာရာလီယြန္ ႏိုင္ငံ ရွိ ဗလီႀကီး ျဖစ္သည့္ ဖရီေတာင္န္ စင္တာ ဗလီ ၏ ဂ်ဴမုအဟ္ နမာဇ္ ႏွင့္ေန႔စဥ္ နမာဇ္ ၏ ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။

မရ္ဟြန္မ္ H.I ရွိက္ၡ အဲဟ္မဒ္ သီဂ်န္ဆီလာ သည္ ဆီယာရာလီယြန္ ႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ မဇ္ဟဗ္ ေပါင္းစုံ ေကာင္စီ ၏ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး မြတ္စလင္ စည္းလုံးေရး ေကာင္စီ ၏ ဥကၠ႒ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္သားစရာ အခ်က္မွာ ဆီယာရာလီယြန္ သမၼတ ႏိုင္ငံ သည္ အေနာက္အာဖရိကတြင္ တည္ရွိၿပီး ၎ ႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ ေတာ္ ႏွင့္ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕ မွာ ဖရီေတာင္န္ ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီယာရာလီယြန္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ လူဦးေရ မွာ ၆ သန္း ရွိၿပီး ႐ုံးသုံး ႏွင့္ တရားဝင္ ဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္ စကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီယာရာလီယြန္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ မွာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ မွာ ခရစ္ယာန္ မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဆီယာရာလီယြန္ သမၼတ ႏိုင္ငံ တြင္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ အေရအတြက္ မွာ ၆သိန္း မွ ၁၀သိန္း အထိ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 

*****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*