?>

ဆီးရီးယား လူမ်ုိးစုမ်ား ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ ထိပ္တန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဥကၠ႒ ေတြ႔ ဆုံ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ ဆီးရီးယား လူမ်ုိးစုမ်ား ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ ထိပ္တန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဥကၠ႒ H.I မိုဟမၼဒ္ ဟစန္ အက္သရီ တို႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကၿပီး အေရးႀကီးစကားမ်ား ေျပာဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*