?>

ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ သား ရွီအာ အာလင္မ္ ဆရက္ဒ္ ဟာရွင္မ္ အလ္ရွက္ခ္စ္ အား ဖမ္းဆီး ခံရ

ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ သား ရွီအာ အာလင္မ္ ဆရက္ဒ္ ဟာရွင္မ္ အလ္ရွက္ခ္စ္ အား ဖမ္းဆီး ခံရ

ေဆာ္ဒီ လုံၿခဳံေရး တပ္မ်ား မွ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ သား ရွီအာ အာလင္မ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စ္ေလမီးန္ ဆရက္ဒ္ ဟာရွင္မ္ အလ္ရွက္ခ္စ္ အား ဖမ္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေဆာ္ဒီ လုံၿခဳံေရး တပ္မ်ား မွ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ သား ရွီအာ အာလင္မ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စ္ေလမီးန္ ဆရက္ဒ္ ဟာရွင္မ္ အလ္ရွက္ခ္စ္ အား ဖမ္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။

ေဆာ္ဒီ လုံၿခဳံေရး တပ္သားမ်ား မွ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံရွိ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား ေနထိုင္သည့္ အလ္အဲဟ္စာအ္ ေဒသတြင္ ဘဝတည္ေဆာက္ေနသည့္ ရွီအာ အာလင္မ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စ္ေလမီးန္ ဆရက္ဒ္ ဟာရွင္မ္ အလ္ရွက္ခ္စ္ အား ေလးဘက္ေလးရပ္မွ ဝိုင္းရံၿပီး ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

ရွီအာ အာလင္မ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စ္ေလမီးန္ ဆရက္ဒ္ ဟာရွင္မ္ အလ္ရွက္ခ္စ္ အား ဖမ္းဆီးရသည့္ အေၾကာင္းအား အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အား မေၾကာက္ဘဲ မဟုတ္မတရား ဆရက္ဒ္ ဟာရွင္မ္ အလ္ရွက္ခ္စ္ အေနျဖင့္ ရွီအာ မဟုတ္သည့္ေဒသ ကို တိုက္ခိုက္ၿပီး ထိုေဒသ ရွိ လူမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ား ကိုဖ်က္စီးခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဟု စြပ္စြဲထားပါတယ္။

အမွန္တကယ္ ရွီအာ အာလင္မ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စ္ေလမီးန္ ဆရက္ဒ္ ဟာရွင္မ္ အလ္ရွက္ခ္စ္ သည ္အေက်ာ္အေမာ္ အိုလမာ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး ပညာေရး ႏွင့္ လူမႈေရး႑မ်ားတြင္ အေရးပါ အရာ ေရာက္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၎ကို ဖမ္းရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ ခ်က္ မွာ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား တိုးလာၿပီး ေဆာ္ဒီ ဝဟာဘီ အစိုးရအတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္မည္ကို ေၾကာက္၍ ျဖစ္ပါတယ္။

******************************************

END/251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*