?>

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထင္မွား အျမင္မွားေနသည့္ သူမ်ား အတြက္ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။တင္ျပထားသည္ ကို အေသအခ်ာ ဖတ္ရန္ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားမႈကင္းေၾကာင္း

 

ရွီအာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဟုတ္မတရား စြပ္စြဲသာသနာျပဳေနၾက ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွီအာမ်ားအေနျဖင့္ယေန႔လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မြတ္္စလင္မ်ားအားလုံးအၾကားရွိက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္(ဆြ)အေပၚ ခ်ေပးေတာ္မူသည့္ အတိုင္း နဂို ပကတိအတိုင္း အေျပာင္းအလြဲ မရွိေၾကာင္း သက္ဝင္ယုံၾကည္ပါသည္။ ယုတ္စြအဆုံး အကၡရာ တစ္လုံးမွ်ပင္ မတိုး၊မေလွ်ာ့့ဟု သက္ဝင္ယုံၾကည္ပါ၏။

            အရည္္အတြက္ မ်ားစြာေသာ သဖ္စီးက်မ္းဂန္မ်ား၊ အစူလ္ေလ ေဖကဟ္က်မ္း စာအုပ္မ်ား၊ ၎ကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းဂန္မ်ား၌ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နကလီ(ရီဝါယတ္၊ဟဒီးစ္၊…)အေထာက္အထား၊ အကဲလ္လီ(အသိဉာဏ္) အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

မြတ္စလင္အိုလမာမ်ားအေနျဖင့္ ရွီအာျဖစ္ေစ၊ စြႏၷီျဖစ္ေစ၊ အဂ်္မာ(အိုလမာ အမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္)အရ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ အရာတစ္ခု မွ ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ယုံၾကည္လက္ခံထား သည္။ အမ်ားစုေသာ ႏွစ္ဘက္ေသာ သုေတသီမ်ားက ညီညြတ္စြာဆိုထားသည္ မွာ ၎(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္)၌မည္သို႔ေသာ အရာမွ ေလွ်ာ့ထားျခင္းမရွိေပ။

            ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြင္း၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌္ တစ္ခုခု ေလွ်ာ့ထား ေၾကာင္း ယုံၾကည္သူမ်ား မေျပာပသေလာက္ရွိပါသည္။ ၎တို႔၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား ကို အေက်ာ္အေမာ္ အစၥလာမ္သုခမိန္ႀကီးမ်ားက မေထာက္ခံထားေပ။

 

ႏွစ္ဖက္စလုံး၏စာအုပ္ႏွစ္အုပ္

အိုလာမာအလ္ေလ စြနၷတ္မွ ပညာရွင္တစ္ပါးျဖစ္ေသာအဗ္ႏုလ္ ခါသီး(ဗ) မစၥရီအေနျဖင့္الفرقان فى تحريفالقرآن) (ေရးသားခဲ့၏။ ၎စာအုပ္အား

၁၉၄၈ခုႏွစ္(ဟီဂ်ရီ၁၃၆၈ခုႏွစ္)တြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေပသည္။ အလ္အဇ္ဟဲရ္ တကၠသိုလ္မွ ဤစာအုပ္အား သိလွ်င္သိခ်င္းလိုက္၍ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အခ့်ဳိေသာသူမ်ားထံ ခြင့္မျပဳသည့္ၾကားမွေရာက္ရွိသြား၏။

            ထိုနည္းတူစြာ စာအုပ္အမည္ (فصل الخطاب فى تحريف كتاب ربّ الأرباب)စာအုပ္အား ရွီအာဟဒီးစ္ပါရဂူမ်ား အနက္မွ တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဟာဂ်ီႏူရ္ရီ

ေရးသားခဲ့ၿပီး ဟီဂ်ရီ၁၂၉၁ခုႏွစ္၌ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ (ဤစာအုပ္အား)ေဟာင္ေဇေအလ္မီးေယနဂ်ဖ္၏ သာသနာသုခမိန္အႀကီးအကဲမ်ားက ကန္႔ကြက္

သိမ္းဆည္းပိတ္ပင္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့ၾကသည္။ အေရအတြက္မ်ားစြာေသာ စာအုပ္မ်ား ၎စာအုပ္၏အေျဖအျဖစ္ ေရးသားခဲ့ၾက၏။ ဤစာအုပ္فصل الخطاب فى تحريف كتاب ربّ الأرباب၏အေျဖအျဖစ္ေရးသားခဲ့ၾကေသာ သုခမိန္ႀကီးမ်ားမွာ-

၁။ထိိပ္တန္းဖကီး(မိုဂ်္သဟစ္(ဒ))တစ္ပါးျဖစ္ေသာ မရ္ဟြမ္ရွိက္ခ္မဟ္မိုဒ္

ဗင္ အဘူလ္ကာစင္(မ)၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ မိုအာရဗ္တီဟီရန္နီး (ကြယ္လြန္ ၁၃၁၃ဟီဂ်ရီ)က«كشف الإرتياب فى عدم تحريف الكتاب»အမည္ရွိစာအုပ္အား ေရးသား ခဲ့ေပသည္။

၂။မရ္ဟြမ္အလႅာမာဆရက္(သ)မိုဟမၼဒ္ဟိုစိုင္း(န)ရွဟ္ေရစ္သာနီး(ကြယ္​လြန္၁၃၁၃ဟီဂ်ရီ)က «حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف»

အမည္ျဖင့္فصل الخطاب فى تحريف كتاب ربّ الأربابစာအုပ္၏ အေျဖေပးစာအုပ္ အျဖစ္ေရးသားခဲ့ေပသည္။

၃။ ေဟာင္ေဇေအလ္မီးေယနဂ်ဖ္၏ သုေတသီမ်ားအနက္မွ တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာ္ၾကားေသာ «تفسير آلاء الرّحمان»အမည္ရွိသဖ္စီးက်မ္း၏ ပိုင္ရွင္က်မ္းျပဳသူ ျဖစ္ေသာ

မရ္ဟြမ္ အလႅာမာ ဗလာဂီး (ကြယ္လြန္၁၃၅၂ဟီဂ်ရီ)သည္ မိမိ၏ သဖ္စီးက်မ္း၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အတြင္း မည္သို႔မွ် ေျပာင္းလဲမႈ မရွိ ေၾကာင္း

အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ ေရးသားထားသည္မွ ေလ့လာမွတ္သားထိုက္ ေပသည္။ (၎အခန္းက႑အား)[1]၌ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ေပသည္။

၃။ ကၽြႏု္ပ္္အေနျဖင့္လည္း မိမိ၏စာအုပ္ «انوارالاصول»၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အတြင္းမည္သို႔မွ် ေျပာင္းလဲမႈမရွိေၾကာင္း အခန္းက႑ကို အက်ယ္တဝင့္

တင္ျပ ထားၿပီး ဤအခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ သံသယဒိြဟမ်ားကို ျငင္းမရႏိုင္ေအာင္ တုံ႔ျပန္ဖို႔လမ္းမရွိေအာင္ အေျဖေပးထားပါသည္။

            တကယ္တမ္း မရ္ဟြမ္ဟာဂ်ီႏူရ္ရီသည္ သာသနာပညာရွင္တစ္ပါးျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာမာဗလာဂီး၏ အဆိုအရ အားနည္းေသာ၊ ရီဝါယတ္ေတာ္

မ်ားကို အကိုးအကားျပဳမိခဲ့သျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေနာင္တရ မိေလသည္။ ေဟာင္ေဇေအလ္မီးေယနဂ်ဖ္၏ သာသနာသုခမိန္ အႀကီးအကဲမ်ားက

ဤလုပ္ရပ္အား ၎၏ ထင္ရွားေသာ မွားယြင္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေပသည္။[2]

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ဟာဂ်ီႏူးရ္ရီ၏ စာအုပ္ فصل الخطاပံုုႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ အဘက္ဘက္မွ ေစာဒကတက္မႈမ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာရာ ေနာက္ဆုံး၌

မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ကာ၊ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်က္က က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အတြင္း မည္သို႔မွ် ေျပာင္းလဲမႈ ဟုဆိုလိုေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပတာလြဲ သြားတာဟူ၍

စာအုပ္တစ္ခုထပ္ေရးခဲ့၏။[3]

မရ္ဟြမ္ အလႅာမာဆရက္(သ) ဟဗ္သိုဒီး(န)ရွဟ္ေရစ္သာနီးတင္ျပ သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ စမရာၿမိဳ႕၌ ေနခဲ့တုန္းက မရ္ဟြမ္ေမရ္ဇာေယရွီးရာဇီး ဤ နယ္ေျမ၏

အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ၎၏ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ဤၿမိဳ႕သည္ ရွီအာတုိ႔၏ အခ်က္အခ်ာ ဗဟိုသာသာနာတကၠသိုလ္ျဖစ္ေနေပသည္။ကၽြန္ေတာ္သြားသည့္ မဂ်လစ္တိုင္း

ဟာဂ်ီႏူးရ္ရီး၏ စာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္မႈ၊ ခံစားရမႈႏွင့္ အတူဆန္႔က်င္ေျပာဆိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ျပင္းထန္ ဆိုးရြားေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္

၎အားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။[4]

ဒီလိုအေျခအေန ေရာက္ေနတာေတာင္မွ ဟာဂ်ီႏူးရ္ရီ၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား၊ (အေရး အသားမ်ား)ကို ရွီအာယုံၾကည္မႈဟု မလြဲမေသြ ေျပာႏိုင္ပါသလား? ယခုအခါ၌

အယူသည္းေသာ၊ ဝဟာဘီအခ်ဳိ႕က-   ဒီစာအုပ္فصل الخطابကို အေၾကာင္းျပၿပီး၊ ရွီအာေတြဟာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ ေျပာင္းလြဲမႈ ရွိပါတယ္ဟု

လက္ခံယုံၾကည္ၾကပါသည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆို ေရးသား ေနၾကသည္။

တကယ္တမ္း ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္-

၁။အကယ္၍စာအုပ္တစ္အုပ္တည္းကို ရွီအာမ်ားရဲ့ အကီသာယုံၾကည္မႈ အျဖစ္ သက္ေသထူမည္ဆိုလွ်င္၊ မလြဲမေသြက်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၌

ေျပာင္းလြဲမႈ ရွိေၾကာင္း စြႏၷီအိုလမာမ်ားက လက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆိုေရးသားရေပမည္။ အေၾကာင္းသည္ကား အဗ္ႏုလ္ခါသီး(ဗ) မစၥရီက الفرقان فى تحريف) (القرآن ေရးသား

ထားေပသည္။

အကယ္၍အိုလမာအဇ္ဟဲရ္၏ ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်မႈအား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္၌ ေျပာင္းလြဲမႈမရွိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ႏိုင္ လွ်င္ အိုလမာ

နရဖ္အေနျဖင့္فصل الخطاب فى تحريف كتاب ربّ الأربابအားျပစ္ တင္႐ႈံ႕ခ်မႈကို လည္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ ေျပာင္းလြဲမႈမရွိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္

အထား အျဖစ္ လက္ခံရလိုက္မည္။

၂။ အဟ္ေလစြန္ႏၷတ္၏ အေက်ာ္အေမာ္ သဖ္စီးစာအုပ္ႀကီး ႏွစ္အုပ္ျဖစ္ေသာ၊«قرطبى» و «درّالمنثور» ၌ဟဇရတ္(သ)အာေအရွာ(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ၾကင္ယာေတာ္)ထံမွဆင့္ျပန္ေရးသားထားသည္။ေျပာၾကားသည္မွာ- « انّها ـ اى سورة الأحزاب ـ كانت مأتى آية فلم يبق منها إلاّ ثلاث و سبعين! »[5]စူရာဟ္အဲဟ္ဇာ(ပ)

အာယတ္ေတာ္ အပါး၂၀၀ရွိရာမွ၊ ၇၃ပါးအာယတ္ေတာ္သာလွ်င္ က်န္ရစ္ေတာ္မူ၏။

ဒီထက္ျမင့္ေသာ စဟီးဘုခါရီက်မ္းႏွင့္ စဟီးမြတ္စလင္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္၌ ေျပာင္းလြဲမႈရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနေသာ ရီဝါယတ္ေတာ္ကို ႐ႈစား ႏိုင္ေပသည္။[6]

သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အားနည္းေသာ မမွန္ကန္ေသာ ရီဝါယတ္ေတာ္အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ စြႏၷီညီေနာင္မ်ားကို

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ ေျပာင္းလြဲမႈကို လက္ခံ ထားသူမ်ားဟု ပုဒ္မတပ္၊ စြပ္စြဲ၍ လံုး၀မရေပ။ ညီေနာင္မ်ား ကလည္း စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

တခ်ဳိ႕မမွန္ကန္ေသာအဆို၊ ရွီအာ အႀကီးအကဲ အိုလမာမ်ား မႏွစ္သက္သည့္ အားနည္းေသာ ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ရွီအာေတြဟာ က်မ္းေတာ္ျမတ္

ကုရ္အာန္၌ အေျပာင္း အလြဲရွိေၾကာင္း လက္ခံထားသူမ်ားဟု မစြပ္စြဲသင့္ေပ။

၃။فصل الخطاب فى تحريف كتاب ربّ الأربابေရးသားသူ ဟာဂ်ီႏူရ္ရီက ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားကို ဆင့္ျပန္သူ သုံးဦးဆီမွတစ္ဆင့္ ဆင့္ျပန္ထားေပသည္။

(အဆိုပါသုံးဦးမွာ အစၥလာမ့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္သူ၊ (သို႔)မုသားဆိုသူ၊ (သို႔)အေျခအေန အတိအက်မသိရသူ၊(အဟ္မဒ္ဗင္မိုဟမၼဒ္အလ္စယာရီး။

အစၥလာမ္ယုံၾကည္မႈ မ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္သူ၊ အလီဗင္အဟ္မဒ္ကူဖီး မုသားဆိုသူ၊ အဘီးလ္ဂ်႐ူးဒ္ အေျခအေန အတိအက်မသိရသူ၊(သို႔)မိစာၦေကာင္)ျဖစ္ေပသည္။[7]

 

အစၥလာမ့္ဂုိဏ္းဏနမ်ား၏ ကြဲလြဲမႈမ်ားကိုအေျချပဳ၍ အစၥလာမ္ အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမျဖစ္သင့္ေပ။

၄။ ရွီအာမ်ားအေနျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္္၌ အေျပာင္းအလဲ ရွိပါသည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းစြပ္စြဲေနသူမ်ား သတိမျပဳမိေသာအခ်က္မွာ

အစၥလာမ့္ ဂိုဏ္းကြဲမ်ား၏ ကြဲလြဲမႈ၊ စြပ္စြဲမႈျပႆနာမ်ားသည္ အစၥလာမ္အား ထိခိုက္ နစ္နာေစေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အေၾကာင္းသည္ကားအစၥလာမ္

မဟုတ္သူမ်ားက မြတ္စလင္မ်ားအၾကား၌ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၌ အေျပာင္းအလဲ မရွိေသာ ယုံၾကည္မႈသည္ တညီတညြတ္တည္း မဟုတ္ေၾကာင္း

ေျပာဆိုႏိုင္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မြတ္စလင္မ်ား၏ ႀကီးမားေသာ အုပ္စုအေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ အေျပာင္းအလဲရွိေၾကာင္း

သက္ဝင္ ယုံၾကည္လ်က္ရွိၾကေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤမြတ္စလင္ညီေနာင္မ်ားကို သတိေပး ႏႈိးေဆာ္လို သည္မွာ ဂိုဏ္းဏနမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈျပႆနာအား အစၥလာမ္၏ႏွလုံးသည္းပြတ္

(ဆိုလိုသည္မွာ)က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အားျဖင့္ မရည္ရြယ္ၾက ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အားလုံး စုေပါင္း၍ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အား ေထာက္ထားၾကပါစို႔။ မိမိ၏ေဟာၾကားခ်က္မ်ား၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္္အာန္တြင္ အေျပာင္းအလဲရွိသည္

ဟု ထည္႔သြင္းေဟာေျပာ၍ အစၥလာမ့္ရန္သူမ်ားအား အားေပးကူညီမႈ မျပဳပါႏွင့္။

၅။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ အေျပာင္းအလဲရွိသည္ဟူေသာကိစၥသည္ မည္မွ် အထိ က်ယ္ျပန္႔သြားသည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏ခရီးမ်ားအနက္မွ

တစ္ခုျဖစ္ေသာ အြမ္မရာျပဳရန္အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ရာေဆာ္ဒီ အာေရဗီးယားႏိုင္ငံသို႔ခရီးထြက္ခဲ့ၿပီး

ေဆာ္ဒီသာသနာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာ၌ သိရွိခဲ့ရေပသည္။ ၎အေနျဖင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ႀကိဳဆို၏။ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကား

သည္မွာလူႀကီးမင္းတို႔ထံရွိေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ထံ၌ ရွိေသာကုရ္အာန္ႏွင့္ မတူေၾကာင္း သိထားရပါတယ္္။

( !! سمعت أنّ لكم مصحفاً غير مصحفنا)

ကၽြန္ေတာ္ကျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္မွာ ဤကိစၥအတြက္ စစ္ေဆးဖို႔ အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္။ လူႀကီးမင္းကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊

ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ (ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စရိတ္ျဖင့္) လိုက္ခဲ့ပါ။ တီဟီရန္ ေရာက္လွ်င္(ဒီကိစၥအတြက္)

အေျဖထြက္လာပါလိမ့္မယ္္။ (တီဟီရန္ရွိ) ဗလီမ်ား အားလုံး၊ အိမ္မ်ားအားလုံး၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ရွိပါတယ္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ

ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားေသာအိမ္မ်ား တီဟီရန္ၿမိဳ႕၌ တည္ရွိပါတယ္္။ ဗလီႏွင့္အိမ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔တာဝန္လူႀကီးမင္းနဲ႔

ကိုယ္စားလွယ္ကို အပ္ပါတယ္။ ႀကိဳက္တဲ့အိမ္ကို တံခါးေခါက္ၿပီး ကုရ္အာန္ က်မ္း ေတာ္ျမတ္ကို ေတာင္းယူစစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ ကမာၻ႔ဘယ္ေနရာက

ကုရ္အာန္နဲ႔မဆို အကၡရာတစ္လုံး တစ္ပါဒမွ်ပင္ ကြဲလြဲျခားနားမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ လူႀကီးမင္းကဲ့သို႔ ပညာတတ္ လူႀကီးမင္း

တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဤသို႔ေသာ ေကာလဟလ လိမ္လည္မႈမ်ားကို မယုံၾကည္သင့္ေပ။

၆။ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကာရီမ်ားဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုရ္အာန္ ဖတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ ပထမဆုမ်ားကို ဆြတ္ခူးခဲ့ၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ့ ဟာဖစ္အာဂုံေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားဟာ အစၥလာမ့္ ႏိုင္ငံမ်ားက အံ့ၾသခီ်ဳးသြားရေအာင္ အစြမ္းျပခဲ့ၾကပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အာဂုံေဆာင္ ဟာဖစ္မ်ား၊ကာရီမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ထြန္းေပါက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ(အီရန္)၌ အာဂုံေဆာင္

သင္တန္းမ်ား၊ ေကရအတ္၊ သဖ္စီရ္သင္တန္းမ်ား၊ ကုရ္အာန္ပညာေပး သင္ တန္းေက်ာင္းမ်ား ေနရာအႏွံလြမ္းမိုးေနပါၿပီ။ ဤအစီအစဥ္၏ မွန္ကန္မႈ

အတြက္ အားလုံးအေနျဖင့္ အနီးကပ္ လြယ္ကူစြာ ေလ့လာႏိုုင္ေပသည္။

ဤေနရာမ်ားအားလုံး၌ မြတ္စလင္ေလာကတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဘယ္သူမွ က်မ္းျမတ္

ကုရ္အာန္မွအပ အျခားက်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ကိုလက္မခံၾကေပ။ ထို႔အျပင္ မဂ်လစ္၊ မဲဟ္ေဖလ္မ်ားက်င္းပရာ၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌

အေျပာင္းအလဲ ရွိေၾကာင္း မည္သည့္အခါမွ် မေျပာဆိုၾကေပ။

 

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အတြင္းအေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း

အကလီ(عقلى ) ႏွင့္ နကလီ(نقلى ) အေထာက္အထားမ်ား

၇။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အတြင္း အေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္းအေပၚ ရွာရီအီး၊ အကလီး အေထာက္အထားေျမာက္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း

ယုံၾကည္ပါသည္။ အေၾကာင္း သည္ကား က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ ေဖာ္ျပေတာ္မူသည္မွာ

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)

ငါ(အလႅာဟ္)အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အား ခ်ေပးေတာ္မူၿပီး ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၎က်မ္း ေတာ္ျမတ္အားထိန္းသိမ္းေစာင့္္ေရွာက္ေတာ္မူ ေပသည္။[8]

တစ္ဖန္ အျခားတေနရာ၌ မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူသည္မွာ-

(وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيم حَمِيد)

ဤစာအုပ္အား လုံးဝေအာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ လမ္းမွားအေနျဖင့္ ေရွ႕မွျဖစ္ေစ၊ ေနာက္မွျဖစ္ေစ မဖ်က္ဆီး ႏိုင္ေပ။ အေၾကာင္းသည္ကား

ဟကီးမ္ ႏွင့္ဟမီး(ဒ) ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွခ်ေတာ္မူ ထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။[9]

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွွာက္ေတာ္မူရန္ တာဝန္ယူထားေသာ ဤကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းစာအုပ္အတြင္း မည္သူက

အေျပာင္း အလဲ ျပဳရဲပါသနည္း။ အေျပာင္းအလဲျပဳႏိုင္ပါမည္နည္း။?

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္သည္ ပစ္ထားရမည့္၊ ေမ့သြားရမည့္က်မ္း မဟုတ္သည့္အတြက္ မည္သူမဆို ၎က်မ္းျမတ္အတြင္း ေလွ်ာ့ျခင္း၊ တိုးျခင္း ျပဳႏိုင္စြမ္း မရွိေပ။

(ဝဟီက်မ္းစာအုပ္) က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အား ေရးသားသူမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ၁၄ေယာက္မွစ၍ အေယာက္၄၀၀အထိရွိပါသည္။ ထိုသူမ်ား

သည္ အာယတ္ေတာ္တစ္ပါးက်ေရာက္ခ်ိန္တိုင္း ေရးသားသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အာဂုံေဆာင္ဟာဖစ္မ်ား ကိုယ္ေတာ္တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ထက္ေတာ္၌ ရွိခဲ့ေပသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္

က်ေရာက္လာ ေသာ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို အာဂုံေဆာင္ခဲ့ၾကေပသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အား ဖတ္ရြတ္သရဇၨဳယ္ျခင္းသည္ ထိုေခတ္ ကာလ၌ ၎တို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး ေအဗာဒတ္(သ)တစ္ခုအျဖစ္ ျပဆို

ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေန႔ႏွင့္ညမျပတ္ ဖတ္ရြတ္သရဇၥ်ာယ္ခဲ့ၾကေပသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ထိုအခ်ိန္ကာလ၌ပင္ အစၥလာမ့္ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ဘဝအတြက္ ဥပေဒ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ၎တို႔၏

ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး၌ တည္ရွိခဲ့ေပသည္။ ၎တို႔၏ဘ၀တည္ေဆာက္ရာ လမ္းစဥ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အသိဉာဏ္ဦးေႏွာက္ျဖင့္ စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းစာအုပ္အတြင္း လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္ဖို႔ရမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

မာစူးမ္ေအမာမ္မ်ား(အ.စ)မွ တစ္ဆင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံေရာက္ရွိလာ ေသာ အစၥလာမ္မီး ရီဝါယတ္မ်ား၌လည္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ ၿပီး ျပည့္စုံမႈ၊

အေျပာင္းအလဲကင္းမႈကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အမီးရြလ္မိုေမနီးေမာင္လာအလီ(အ.စ)က နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္း၌ ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ႁမြက္ဟထားသည္မွာ-

أنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَىْء وَ عَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيَّهُ أزْمَاناً حَتَّى أكْمَلَ لَهُ وَ لَكُمْ فِيمَا أنْزَلَ مِنْ كِتَاب، دِينَهُ الَّذِي رَضِىَ لِنَفْسِهِ

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အရာရာကိုတင္ျပႏိုင္ေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အား ခ်ေပးသနားေတာ္မူထားသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ ျမတ္သခင္

သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အား မိမိ၏ သာသနာေတာ္အား အသင္တို႔အတြက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အကူအညီျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္

လုပ္ရန္အထိ သက္ေတာ္ခ်ီးျမႇင့္ထားေပသည္။[10]

ေျမာက္မ်ားစြာေသာနဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္း၏ခြသ္ဗာမ်ား၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည္ေနရာ၌မွ်

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ အေျပာင္းအလဲရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႁမြက္ဆို ထားေပ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ ၿပီးျပည့္စုံမႈကိုသာ

လွ်င္ ႁမြက္ဆို ထားပါသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပါး နဝမေျမာက္ေအမာမ္ ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ဗင္ အလီယိုလ္သကီး(အ.စ) သခင္က မိမိ၏သာဝကေတာ္တစ္ပါးအား လူထုအေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္မွ လမ္းလြဲသြားေစသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိန္႔ဆိုခ်က္ကိုကၽြန္ေတာ္တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္-

( وَ كَانَ مِنْ نَبْذِهِمُ الْكِتَابَ أَنْ أقَامُوا حُرُوفَهُ وَ حَرَّفُوا حُدُودَهُ )

မြတ္စလင္လူထုုအတြင္းမွ အုပ္စုတစ္စုသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္ အာန္အား မ်က္ကြယ္ျပဳ စြန္႔လြတ္ထားၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎တို႔သည္

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ စာသားမ်ားကိုသာ ယူထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ (အာယတ္ေတာ္မ်ား၏) ဆိုလိုခ်က္ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ေျပာင္းလဲၾကကုန္၏။[11]

ဤဟဒီးစ္ေတာ္ႏွင့္ ၎ကဲ့သို႔ေသာ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားတြင္ မီးေမာင္း ထိုးျပေနသည့္ အခ်က္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ အကၡရာႏွင့္ ေျပာင္းလြဲ မႈ၊

ေျပာင္းလဲမႈမရွိခဲ့ဘဲ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ အဓိပၸာယ္ကို အုပ္စုတစ္စု အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္၊ နဖ္စ္အတြက္ ေျပာင္းလဲပစ္ၾက သည္။

၎၏အာယတ္ေတာ္မ်ားကို သဖ္စီရ္ အစစ္မွ လြဲေခ်ာ္ကာ (မိမိလိုရာ) ျပန္ဆိုၾကသည္။

ဤေနရာ၌ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ထင္ရွားျပတ္သားသြား၏။ အကယ္၍ အခ်ဳိ႕ ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၌ ေျပာင္းလြဲမႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈဟု လာရွိခဲ့ ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ဆိုလိုခ်က္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ သဖ္စီရ္ ဖြင့္ဆိုၾကျခင္း ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာသားႏွင့္ အကၡရာေျပာင္းလဲျခင္းကို ဆိုလိုခ်က္ မဟုတ္ေခ်။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံ မာစူးမ္ေအမာမ္မ်ားမွတဆင့္ စစ္မွန္ေသာ ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားေရာက္ရွိလာသည္ကို တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္

ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား မွန္၊မမွန္အထူးသျဖင့္္ ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားၾကား၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေတြ႔ရခ်ိန္တြင္ ၎ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားကို က်မ္းေတာ္ျမတ္

ကုရ္အာန္ျဖင့္ ညႇိၾကည့္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ ညီလွ်င္ မွန္ကန္ၿပီး ၎အေပၚ လက္ေတြ႔လိုက္နာ က်င့္သံုးရေပမည္။

ထို႔အျပင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ မညီညြတ္ပါက စြန္႔လတ္ရေပမည္။

[12] اللهِ فَرُدُّوهُ ) عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اعرِضُوهُمَا (

ဒီ(ဟဒီးစ္ေတာ္)သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားရွင္းလင္းေသာ သက္ေသအေထာက္အထား ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းသည္ကား အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔သာ မျဖစ္ပါက အမွားအမွန္ကို ခ်ိန္ ေသာ ခ်ိန္ခြင္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ဤအားလုံးေသာ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအျပင္ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ဟဒီးစ္ေစ စကာလိုင္း(န) စြန္ႏၷီ ရွီအာက်မ္းမ်ား၌ အက်ယ္တဝင့္လာရွိေပသည္။[13] တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ-

فِيكُمُ الثِّقْلَيْنِ كِتَابَ اللهِ وَ عِتْرَتي أَهْلَ بَيْتي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا )إِنّي تَارِكٌ)

အကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔အၾကား၌ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အရာႏွစ္ခုအား အမွတ္တရ ထားေပးခဲ့မည္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏

က်မ္းေတာ္ (ကုရ္အာန္)ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ျဖစ္ေခ်သည္။ အကယ္၍ ၎တို႔အား ၿမဲၿမံစြာ

ဆုပ္ကိုင္၊ အဆက္အသြယ္ ျပဳထားမည္ ဆိုလွ်င္ လုံးဝမုခ် လမ္းလြဲမွားလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

ဤဟဒီးစ္ေတာ္တြင္္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သည္ လူထုအတြက္

အရမ္းစိတ္အခ်ရဆုံး ခိုလႈံရာ ေနရာႏွင့္ ေကယာမတ္(သ)အထိ လူထုလမ္းညႊန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေပ သည္။

အကယ္၍ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈရွိပါက လူထု အတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ ခိုလုံရာေနႏွင့္ လမ္းလဲြ၊လမ္းမွားမွ

ကယ္တင္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။[14]

 

အႏွစ္ခ်ဳပ္စကား

၈။ ေနာက္ဆုံးစကားသည္ကား သူတစ္ပါး လုံးဝမေျပာထားေသာ၊ မလုပ္ထား ေသာ အရာကို စြပ္စြဲျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္

အထံေတာ္၌ ႀကီးမားေသာ ဂိုနာမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေနရာတိုင္း၌ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေျပာပါမည္။ ရွီအာသုေတသီမ်ား၊ ႀကီးမားေသာ သုခမိန္မ်ားမွာ

မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ်ပင္ မိမိတို႔၏စာအုပ္မ်ား၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျပာင္းလြဲမႈရွိသည္ဟု

လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕အယူသည္း၊ ပညာမဲ့အုပ္စုတစ္စုသာ အႀကိမ္ႀကိမ္ စြပ္စြဲလ်က္ရွိေပသည္။

ေကယာမတ္(သ)ေန႔၌ ယင္းစြပ္စြဲမႈႏွင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္အား မယုံၾကည္ေအာင္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ မည္သို႔အေျဖေပးၾကမည္မသိေပ။

အကယ္၍ အသင္၏အေၾကာင္းျပခ်က္က အားနည္း မမွန္ကန္ေသာ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား အခ်ဳိ႕ကၽြႏ္ုပ္တို႔စာအုပ္မ်ား၌ လာေရာက္မႈကို အေျခခံခဲ့မည္

ဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားသည္ အသင္တို႔၏ဟဒီးစ္က်မ္းကိုး စာအုပ္မ်ား သဖ္စီရ္မ်ား၌လည္း လာရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ အစကတည္းက

လမ္းညႊန္ၿပီးသာျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္ ဂိုဏ္းပင္ ျဖစ္ပါေစ အားနည္းေသာ မမွန္ကန္ေသာ ဟဒီးစ္ ေတာ္မ်ားကို အေျခမခံၾကေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္

အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈရွိေၾကာင္းကို ျပဆိုထားေသာ အားနည္းမမွန္ကန္ေသာ ရီဝါယတ္မ်ားကို သုံးထားသည့္အဗ္ႏိုလ္ခါသီး(ဗ)မစၥရီေရးသားထား ေသာ الفرقان فى تحريفالقرآن)

( စာအုပ္ကိုအေျချပဳ၍ အသင္တို႔အား လုံးဝ ဧကန္စြပ္္စြဲမည္ မဟုတ္ ေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ အယူသည္းမႈျဖင့္ က်မ္း ေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အပ်က္ အစီး မခံႏိုင္ေပ။

            က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ ေျပာင္းလြဲမႈရွိပါသည္ဟ၍ မဆိုၾကပါႏွင့္။ အစၥလာမ္၊ မြတ္စလင္ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေပၚ မႏွိပ္စက္ပါႏွင့္။

ကမာၻ႔မြတ္စလင္မ်ား၏ ပင္မအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္အေပၚ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈအား ေျပာင္းလြဲမႈရွိပါသည္ဟေသာ စကားလုံး အႀကိမ္ႀကိမ္

သုံး၍ မဖ်က္စီးၾကပါႏွင့္။ (အစၥလာမ္)ရန္သူအား အခြင့္အေရး မေပးၾကပါႏွင့္။ အသင္သည္ ဤသို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ာျဖင့္ ရွီအာ၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္(.)

ေနာက္လိုက္မ်ားကို လက္စားေခ်မည္ဆိုလွ်င္၊ အစၥလာမ္အုတ္ျမစ္ကိုသာ တုန္လႈပ္ေစျခင္း ျဖစ္မည့္အေၾကာင္း အေသအခ်ာ သေဘာေပါက္ထား သင့္ေပ သည္။

အေၾကာင္းသည္ကား မြတ္စလင္အုပ္စုႀကီး တစ္စုသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈရွိေၾကာင္း လက္ခံယုံၾကည္ၾကသည္ဟု ဆိုၾကေပ မည္။

ဤအခ်က္သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အေပၚ ႀကီးမားေသာ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

ေနာက္ဆုံး၌ ထပ္၍ တစ္ႀကိမ္ရွင္းရွင္းေလး ေျပာပါရေစ။ မည္သည္ရွီအာ၊ စြႏၷီသုေတသီတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အတြင္း

ေျပာင္းလဲမႈရွိေၾကာင္း လက္မခံျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔မြတ္စလင္မ်ား လက္ဝယ္ရွိ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အေပၚ

က်ေရာက္ခဲ့သည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းလုံးဝ အျပည့္အဝလက္ခံထားပါသည္။  

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွ မိန္႔ၾကားသည္အတိုင္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္အား အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ကင္းေအာင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္

ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းကိုပါ သက္ဝင္ယုံၾကည္ ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းေလစြ- ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အယူသည္း၊

သတင္းမရွိ၊ မသိနားမလည္သူ အခ်ဳိ႕သည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေနၾကသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ၎တို႔အား လမ္းမွန္ ၫႊန္ျပ ေတာ္မူပါ။

 

VVV

[1] آلاء الرّحمان، جلد 1، صفحه 25

 

[2] آلاء الرحمان، جلد 2، صفحه 311
[3] لذريعه، جلد 16، صفحه 231
[4] برهان روشن، صفحه 143
[5] تفسير قرطبى، جلد 14، صفحه 113 و تفسير الدرّ المنثور، جلد 5، صفحه 180
[6] صحيح بخارى، جلد 8، صفحه 208 تا 211 و صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 167 و جلد 5، صفحه 116
[7] رجال نجاشى و فهرست شيخႏွင့္အျခားက်မ္းမ်ား၌ဤသုံးေယာက္အေၾကာင္းေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

 

[8] سوره حجر، آيه 9
[9]سوره فصّلت، آيه 41 و 42
[10] نهج البلاغه، خطبه 86

 

[11] كافى، جلد 8، صفحه 53

 

[12] وسائل الشيعه، جلد 18، صفحه 80

 

[13] بحارالانوار، جلد 36، صفحه 331

 

[14]ပိုမို၍ေလ့လာလိုရင္အကၽြႏ္ုပ္၏«انوارالاصول» စာအုပ္ကိုိုေလ့လာေပးပါ။

 

********************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*