?>

တ႐ုတ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ က ခန႔္မွန္းထား သည္ထက္ ပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ႀကီးထြား လာေနဟု အေမရိကန္ ေလတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေျပာ

တ႐ုတ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ က ခန႔္မွန္းထား သည္ထက္ ပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ႀကီးထြား လာေနဟု အေမရိကန္ ေလတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေျပာ


တ႐ုတ္သည္ ယင္း၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ တည္ေဆာက္ေနလ်က္ ရွိရာ ယင္းတို႔သည္ အေမရိကန္ စစ္တပ္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲသူမ်ား လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္အၾကာက ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာထဲတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည့္ အတိုင္းအတာထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ႀကီးထြားလာေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးက ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာတ႐ုတ္သည္ ယင္း၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ တည္ေဆာက္ေနလ်က္ ရွိရာ ယင္းတို႔သည္ အေမရိကန္ စစ္တပ္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲသူမ်ား လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္အၾကာက ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာထဲတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည့္ အတိုင္းအတာထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ႀကီးထြားလာေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးက ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

“ၿခိမ္းေျခာက္မႈက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တုန္းက ခန႔္မွန္းေတြးဆခဲ့တာထက္ အေတာ့္ကို ပိုျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အရွိန္ျမင့္ေနပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ ေလတပ္၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားဆိုင္ရာ ဒုဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဒးဗစ္ နာဟြန္က အေမရိကန္ ဆိနိတ္လႊတ္ေတာ္ လ်ာထားခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီခြဲတစ္ခု၏ ၾကားနာမႈတစ္ခုအတြင္း ေျပာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား အပါအ၀င္ ယင္း၏ စစ္ေရးပါ၀ါ ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ျမန္ဆန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ ေရွ႕တိုး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း နာဟြန္က ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္ လက္နက္စနစ္မ်ား ျဖဳတ္သိမ္းေလွ်ာ့ခ်ေရး ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေလာတႀကီး ျဖစ္ေနတဲ့ အဓိပၸါယ္တစ္ခုကို ျပသေနပါတယ္၊ သူတို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မျမင္ေတြ႕ခ်င္တဲ့ အရာတစ္ခုနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခုကို ၾကည့္ေနၾကပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဟာ အဲဒီ အနာဂတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု နာဟြန္က ေျပာသည္။

“သူတို႔ရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြထဲမွာ စစ္ေရးပါ၀ါပိုင္းကို ႀကီးႀကီးမားမား တည္ေဆာက္မႈတစ္ခု ပါ၀င္ေနသလို အသာစီးအေနအထားတစ္ခု ရဖို႔ အဲဒီစစ္တပ္ကို အသုံးျပဳမယ့္ ရွင္းလင္းတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္”

အေမရိကန္ေလတပ္သည္ ယင္းအေနျဖင့္ ယင္း၏ ၂၀၂၂ ဘ႑ာေရး ဘတ္ဂ်က္ ပန္ၾကားခ်က္အရ ေလယာဥ္အစင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို အနားေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ေျပာထားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေလတပ္၏ အဆိုအရ ၎တို႔၏ ဆ႒မေျမာက္ မ်ိဳးဆက္ တိုက္ေလယာဥ္၊ အသံထက္ျမန္ေသာ လက္နက္မ်ားႏွင့္ အျခား ထြန္းသစ္စ နည္းပညာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အလို႔ငွာ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ အသုံးေငြတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အထက္ပါ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည့္ သဲကႏၲာရ ဧရိယာတစ္ခုတြင္ ေျမေအာက္ဒုံးပစ္က်င္းအသစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေပက်င္းက တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္ ဆိုၿပီး ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းတစ္ရပ္က ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္တို႔၏ အရွိန္ျမင့္လာေနေသာ န်ဴကလီးယား လက္နက္ခဲယမ္းစုမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း အေမရိကန္က ယခုလအေစာပိုင္းက ထုတ္ေဖာ္ထားခဲ့သည္။

“ဒီလို သတင္းေတြနဲ႔ အျခား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြအရ တ႐ုတ္ရဲ႕ န်ဴကလီးယားလက္နက္ခဲယမ္းစုေတြဟာ ပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ႀကီးထြားလာဖို႔ ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တာတစ္ခုက အရင္က မွန္းထားခဲ့တာထက္ ပိုမိုျမင့္မားတဲ့ လယ္ဗယ္တစ္ခုကို ေရာက္ရွိမယ္ဆိုတာကို ျပသေနပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ နက္ဒ္ပ႐ိုက္စ္က ေပက်င္းက န်ဴကလီးယား ေျမေအာက္ဒုံးပစ္က်င္းသစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ေနသည္ ဆိုသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီလို တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာမႈက စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေနၿပီး ဒါက တ႐ုတ္ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေမးခြန္းေတြ ထြက္ေပၚေစပါတယ္” တ႐ုတ္၏ န်ဴကလီးယားလက္နက္ခဲယမ္းစု ႀကီးထြားလာမႈက လက္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အစီအမံမ်ား လိုအပ္မႈကို ျပသေနေၾကာင္း နက္ပ႐ိုက္စ္က အေလးေပး ေျပာခဲ့ကာ လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေပက်င္းကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

လက္ရွိအေမရိကန္သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္ လက္ထက္တြင္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ဆက္လက္ ယိုယြင္းဆိုး႐ြားေနခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ထားခဲ့ၾကသည္။****************************************************************

END / 251
လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*