?>

ဂိုသန္ဗရ္က္ ၿမိဳ႕ ရွိ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား မွ ကုရ္ဗာနီ အီးဒ္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳ ၊ ဆီြဒင္္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဆီြဒင္ ႏိုင္ငံ ဂိုသန္ဗရ္က္ ၿမိဳ႕ ရွိ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား မွ အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီး (အ.စ) ေအမာမ္ ဘာရာ တြင္ ကုရ္ဗာနီ အီးဒ္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳ ေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*