?>

ကိုရ္ဗနီ အီးဒ္နမာဇ္ ဝတ္ျပဳေနစဥ္ ၊ ကရ္ဗလာ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) ႏွင့္ ဟဇရသ္ အဘာစ္ (အ.စ) တို႔၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္းကိုရ္ဗနီ အီးဒ္နမာဇ္ ဝတ္ျပဳေနစဥ္ ကို အားက်ဖြယ္ ျမင္ ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္။

====================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*