ကူဖာ ၿမိဳ႕ ရွိ မစၥ္ဂ်စ္ ေဒ စဲဟ္လာ ၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမင္ကြင္းအခ်ဳိ႕ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။ ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ ရွီအာ မိုအ္မင္မ်ား အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ မစ္ၥဂ်စ္ ေဒ စဲဟ္လာ ၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမင္ကြင္းအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤမစၥဂ်စ္သည္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ကူဖာ ၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိပါတယ္။

====================
251/End
==================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century