?>

ဘာရိန္း အစၥလာမ္ မစ္ ေတာ္လွန္ေရးသမား အာလင္မ္ တစ္ပါး ေထာင္ မွ လြတ္ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။ မင္းဆုိးမင္းညစ္ ဘာရိန္းဘုရင္ အာေလခလီဖြာ ၏ တရားမမွ် တမႈမ်ား ၊ရွီအာမြတ္ စလင္မ္မ်ားကို အခြင့္အေရး မေပးမႈမ်ား ကို ေတာ္လွန္ေနသည့္ ဘာရိန္း အစၥလာမ္ မစ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမွ တစ္ဦူျဖစ္သည့္ ရွီအာ အာလင္မ္ တစ္ပါး ျဖစ္သည္ ရွိက္ၡ အလီဟမီးဒန္ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ ပါတယ္။ ဘာရိန္း ရွီအာအိုလမာ ႏွင့္ျပည္သူမ်ားမွ ၎ အာလင္မ္ အား အထူးတလည္ ႀကိဳဆို ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ဘာရိန္းႏိုင္ငံ တြင္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္ အမ်ားစု ေနထိုင္ၾက ပါတယ္။

======================
251/ End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*