?>

ဘာရိန္း ျပည္သူ မ်ား မွ အာယာသြလႅာဟ္ အီစာ ကာစင္မ္ အားေထာက္ခံ အားေပး ၍ အစိုးရ ညစ္အား ဆႏၵျပ / photos

အဗ္နာ ။ ။ ဘာရိန္း ျပည္သူ မ်ား မွ အာယာသြလႅာဟ္ အီစာ ကာစင္မ္ အားေထာက္ခံ အားေပး ၍ အစိုးရ ညစ္အား ဆႏၵျပ ေနသည့္ ပုံရိပ္အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*