?>

ဘီဘီဖြာေတြမာ (စ.အ) သခင္မႀကီး ၏ မဂ်္လစ္မ်ားႏွင့္ မရ္ဂ်ာေတာ္မ်ား / photos

အဗ္နာ ။ ။ ဘီဘီဖြာေတြမာ (စ.အ) သခင္မႀကီး ၏ မဂ်္လစ္မ်ားကို အီရန္ ႏိုင္ငံ ကြမ္းၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းသုံးေနထိုင္ေနသည့္ မရ္ဂ်ာေတာ္မ်ား၏ ရုံးခန္းမ်ား က်င္းပခဲ့ သည့္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ ပါတယ္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*