?>

ရွီအာ ပလီဝင္း ႏွစ္ (160) ျပည့္ ႏွင့္ Haje Aga Mohamad Jawad Sheraze (1908 ကြယ္) ၏ ႏွစ္ (110) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္

ရွီအာ ပလီဝင္း ႏွစ္ (160) ျပည့္ ႏွင့္
Haje Aga Mohamad Jawad Sheraze
(1908 ကြယ္) ၏ ႏွစ္ (110) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကာင္း သတင္းရခဲ့ပါတယ္။


ရွီအာ ပလီဝင္း ႏွစ္ (160) ျပည့္ ႏွင့္
Haje Aga Mohamad Jawad Sheraze
(1908 ကြယ္) ၏ ႏွစ္ (110) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ကုိ jan 27 2018 ခုႏွစ္ စေနေန႕ ၌ မဂ်လစ္ကုိ က်င္းပ ၿပဳလုပ္ခဲ႕ပါသည္

ယေန႔ jan 29 တနလာၤ ေန႕သည္
မင္းတုန္းမင္း ၏ သူေကာင္းျပဳ ျခင္း ခံရသူ
တည္ ႀကည္ ခန္႔ညား ေခ်ာေမာ သည့္ အတြက္
မင္းတုန္းမင္းမွေက်ာက္ဆင္းတု ကုိယ္ေတာ္ ဟု အမည္ ေပးျခင္းခံရသူ
(မွတ္ခ်က္ ၎ပုဂၢိဳလ္ ၏ ဇနီးအား ေခ်ာေမာ လွပသည့္ အတြက္ ေဒါင္းမေလး ဟု ဘုရင္ မွ တင္စား ခဲ႔သည္ ဆုိ၏ )
ပလီဒကာ ႏွင့္ အာလင္ပညာရွင္
ရွီအာပလီ ဝင္း ဟဇရတ္ အဘာစ္ အတၥာနာ
ေျခေတာ္ရင္း တြင္ ျမဳပ္ႏွံျခင္း ခံရသူ
Haje Aga Mohamad Jawad Sheraze ၏
ႏွစ္ 110 ျပည့္ အထိမ္အမွတ္ကုိ
မဒရ္စာ ေယ ကာအင္ မ္ ေမ ဟြဂ်္ ဂ်သ္
ေက်ာင္းအုပ္ ဆုိင္ယဒါ ေကာင္စရ္ ေဘဂမ္ #
ဆရာ ေဘလာလ္ တုိ႔ ႏွင့္ အတူ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ား မွ မဂရိဘ္ နမားဇ္ အျပီး
Haje Aga Mohamad Jawad Sheraze၏
ကဘရ္ အား စုေပါင္းဒုအာ ေဇယာရတ္ကုိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ႕ပါသည္
inshaallah ယေန႔ကေလးငယ္မ်ားသည္
Shia Mazhab ကုိ Masjid /Imambaragah မ်ားကုိ Azadare ကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သူ မ်ား ပင္ ျဖစ္သည္
wasalaam
စီစဥ္သူ
RizwaanAli Rizoo
Mandalay
Shia Masjid

==============

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*