?>

အဇါဒါရီ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၊ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ေရာင္ဇာ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ အခ်ိန္အခါတြင္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ နဂ်ဖ္ၿမိဳ႕ ရွိ ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား က်င္းပ ေနသည့္ အဇါဒါရီ ပုံရိပ္အခ်ဳိ ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

======================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*