?>

အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ႏွင့္ ၎ ၏ ဇနီး အတြက္ ဆႏၵျပ ပြဲ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ မ်ား ၏ ဦးေသွ်ာင္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ႏွင့္ ၎ ၏ ဇနီး ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စစ္တပ္မွ ဖမ္းခ်ဳပ္ထားသည္မွာ ရက္ ၆၀၀ ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တရားရုံးမွ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ႏွင့္ ၎ ၏ ဇနီး ကိုလြတ္ေပးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း စစ္တပ္မွ လိုက္နာ က်င့္သုံးေပးခဲ့ ျခင္း မရွိေခ်။

======================
251 / End 

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*