?>

ေတာင္အာဖရိက ရွိ ရွီအာ ဗလီတစ္လုံး တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ေတာင္အဖရိက ၏ ဝ႐လန္မ္ ၿမိဳ႕ငယ္ ရွိ ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) အမည္ရွိ ရွီအာ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္း ေတာ္ တစ္လုံး အား လက္နက္ကိုင္ ဝဟာဘီ အၾကမ္းဖက္မ်ား မွ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ ပါတယ္။ ေရွ႕ေဆာင္ ေအမာမ္ဆပ္ ႏွင့္ အျခားနမာဇ္ဇီ တစ္ခု ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး ၊ နမာဇ္ဇီ တစ္ဦးမွာ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

======================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*