?>

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း အီရတ္ ဆိုင္ရာ အိႏိၵယ သံအမတ္ သြားေရာက္ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။အီရတ္ ႏိုင္ငံ နဂ်ဖ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း အီရတ္ ဆိုင္ရာ အိႏိၵယ သံအမတ္ မွ သြားေရာက္ အရိုအေသျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။

==================

၂၅၁ ။ End


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*