?>

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ျပည္သူ မ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္တဖန္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ႏွင့္အတူ ရွိ ေၾကာင္း ေအးခ်မ္း စြာ ဆႏၵျပ ဆို / photos

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးယား ျပည္သူ မ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္တဖန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ႏွင့္အတူ ရွိ ေၾကာင္း ေအးခ်မ္း စြာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ဆႏၵျပ ဆို ေတာင္းဆို ခဲ့ ၾကပါတယ္။

===================
215/End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*