?>

ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ အေမး (၅၀ ) ႏွင့္ အေျဖ (၅၀ ) အပိုင္း ၂

ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ  အေမး (၅၀ )  ႏွင့္ အေျဖ (၅၀ ) အပိုင္း ၂

ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ အေမး (၅၀ ) ႏွင့္ အေျဖ (၅၀ ) အပိုင္း ၂ အျဖစ္ အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္ သတ္မ်ား ကို ေမးခြန္း ၅၁ မွ ၁၀၀ အထိ ေဖာ္ျပ အပ္ပါတယ္။

 

(၅၁)အေမး ။ စလာမ္...

ဆရက္ အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ ဆရက္ မဟုတ္သည့္ အမ်ဳိးသား ေနကာ ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား?

ေျဖ ။ ။ ဟုတ္ရွိပါသည္။ မည္သည့္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ မြဂ်္သဟစ္ မွ မျပဳရဟု ဖသ္ဝါ မေပးထားေခ်။ သို႔ေသာ္ ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာလြတ္ဖ္ ဖြလ္လႅာဟ္ ဆြာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ အေနျဖင့္ ဆရက္ မဟုတ္သည့္ အမ်ဳိးသားသည္ မိမိ၏ ဇနီးသည္ ဆရက္ အမ်ဳိးသမီး အား အရမ္းအရိုအေသ၊ေလးစား မႈ ျပဳေပးရမည္ဟု မိန္႔ထားပါသည္။

 

(၅၂)အေမး ။ စလာမ္...

မြတ္စလင္အမ်ဳိးသား အေနျဖင့္ မြတ္စလင္မဟုတ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လက္ထပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား ?

ေျဖ ။ ။ မြတ္စလင္မဟုတ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးသည္ ကာေဖရ္ ျဖစ္လွ်င္ လုံးဝ မပိုင္ေခ်။ အဟ္ေလေကသာဗ္ (ခရစ္ယာန္ႏွင့္ရဟူဒီ) ျဖစ္ပါက ယာယီေနကာ(မိုသာ) ဖတ္ႏိုင္ေပသည္။

 ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ ခါေမနာအီ ၊ ေအစ္ေသဖ္သာအ္

 

(၅၃)အေမး ။ စလာမ္...

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအားလုံးသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စံျပျဖစ္ေတာ္မူ ေၾကာင္း က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသနည္း ?

အေျဖ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 စူရဟ္ အဟ္ဇာဗ္ စူရစ္အမွတ္ေတာ္ ၃၃ ၊ အာယတ္ေတာ္အမွတ္ ၂၁ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၅၄)အေမး  ။  စလာမ္...

( 1 ) မီးဘာျဖစ္လုိ႕ ႏွင္းတာလဲ

( 2 )sonat လက္မခံဘူးဆုိရင္ဘာေၾကာင့္  katanat  ဘာေၾကာင့္လုပ္ရတာလဲ

( 3) ဘာအတြက္ေၾကာင့္ roazar ေတြထား ရတာလဲ

( 4) ေမာ္လာနာေတြ ဘာေၾကာင့္ ေျခမ်က္စိ အုတ္ျပီးေတာ့၀တ္ရတာလဲ 

( 5 ) နာမားဇ္ ေတြဘာေၾကာင့္ ေပါင္းဖတ္ရတာလဲ eg: (မဂ္ရ္ နဲ႕ အီရွာရ္)

 

( 1 ) မီးႏွင္းတာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသာသနာ့ အေမးအေျဖတြင္ ေျဖထားၿပီး  ျဖစ္ပါသည္။အခ်ိန္ေပးၿပီးရွာဖတ္ေပးပါ။

( 2 )sonat လက္မခံဘူး လို႔ ဘယ္ရွီအာ ပညာရွင္က ေျပာဖူးေရးဖူးပါသနည္း ? ရွီအာေတြ စြႏၷတ္ကို လက္ခံ မခံဆိုတာ စာတတ္သူတိုင္းသိပါတယ္။ အေၾကာင္းက ရွီအာ ထိပ္တန္းအာလင္မ္ ပညာရွင္ ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ဆရက္ သဗါသဗါအီး (သဖ္စီမီးဇန္ က်မ္းရွင္) အေနျဖင့္ ((စြန္နတ္ ႏိုနဘီ (ဆြ) ဆိုသည့္ က်မ္းကို ျပဳစုေရးသားထားပါတယ္ ။ ဖြာရစီ ၊အူရ္သူ ဘာသာမ်ားျဖင့္လည္း ဘာသာျပန္ၿပီးသြားပါၿပီ။ အင္ရွာအလႅာဟ္ ျမန္မာလိုလဲ ထြက္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္   katanat  ဘာေၾကာင့္လုပ္ရတာလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းဟာ အဓိပၸာယ္မဲ့ သြားၿပီး ။

( 3) roazar ကို အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေၾကာင့္ထားပါတယ္။

( 4) ဘယ္ ေမာင္လာနာေတြ ေျခမ်က္စိ အုပ္ၿပီး ေတာ့၀တ္တာလဲ? အတိအက်ေဖာ္ျပေပးပါ။ေနာက္ ခိုင္လုံသည့္ ရွီအာက်မ္းမွ မဝတ္ရဘူး ၊ဝတ္ရမယ္ဆိုသည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္အား ေဖာ္ျပေပး ႏိုင္ပါသလား?

 ( 5 ) မဂ္ရ္ နဲ႕ အီရွာရ္ နာမားဇ္ ေတြဘာေၾကာင့္ ေပါင္းဖတ္ရတာလဲဆိုေတာ့ စြႏၷတ္ ေသရစူလ္(ဆြ)ေၾကာင့္ပါ။

ဟုတ္မဟုတ္ေသခ်ာေအာင္ ဟဇရတ္အဗ္ေနအာဘာစ္(ရ.ေသြ႕) ဆင့္ျပန္ထားသည့္ ဘုခါရီက်မ္းပါေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ခု ႏွင့္ပင္ လုံေလာက္ပါသည္။

 

انّ النّبی صلّی الله علیه وسلّم  بالمدینة سبعاً و ثمانیاً الظّهر و العصر و المغرب والعشاء ؛ فقال أیّوب :

لعلّه فی لیلةٍ مطیرةٍ ، قال : عسی

انظر : صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلواة ج 1 ص 137 حدیث 543

 

(၅၅)အေမး  ။  စလာမ္...

 ေဟဂ်ဗ္မ၀တ္ထားတဲ႔ မုစၥလင္မ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြကို ရွီအာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ တခုကေဖၚျပ ထားပါတယ္..

 အဲဒီ႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ အံုနာနဲ႔ ပါ၀င္ကူညီေနသူ  ေတြဂိုနာရႏိုင္ပါသလား?

 

အေျဖ ။ ။ ထိုအ မ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လူ(ရွီအာမ်ား)သိေနသူမ်ားျဖစ္မည္ (သို႔) သိရန္ အတြက္ ေဖာ္ျပမည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔၏ ဓာတ္ပုံ အား ေဟဂ်ဗ္ မပါဘဲ တင္ထားလွ်င္ ျပႆနာ ရွိေပ သည္။(ဂိုနာရေပမည္)

 

(တိုက္ရိုက္မိုဗုိင္း ျဖင့္ ေမး ၁၀ ၊၁ ၊၂၀၁၃ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၈ နာရီ ၄၅မိနစ္ ခန္႔ )

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ ခါေမနာအီ ရုံး ၊ကြမ္း

 

(၅၆)အေမး  ။  စလာမ္...

အိလ္ေမကလမ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

အေျဖ ။ ။ အိလ္ေမ ကလမ္၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အခြဲအလြဲရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ တိုတိုတုတ္တုတ္ သိထားရမည့္အခ်က္မွာ  အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ တည္ရွိမႈ ၊ အရွင္၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊လုပ္ရပ္္ေတာ္မ်ား ဆိုင္ရာ ကိစၥ ႏွင့္ သာသနာ ဆိုင္ရာ အကာေယသ္ မ်ား အေၾကာင္း ကို ရွင္းျပသည့္ ပညာရပ္ကို ေခၚဆို ပါသည္။

 

(၅၇)အေမး  ။  စလာမ္...

 

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ နမာဇ္ ကို ေကာင္းမႈ  အရာမ်ား အားလုံးကိုလက္ခံဖို႔ အတြက္ ေသာ့ခ်က္အျဖင့္ သတ္မွတ္ထားရပါသနည္း၊ ရွင္းသြားရန္ ပမာေပး ႏိုင္ပါသနည္း?

အေျဖ ။ ။ စစ္မွန္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္အရ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ နမာဇ္ ကို ေကာင္းမႈအရာမ်ား အားလုံး ကိုလက္ခံဖို႔ အတြက္ ေသာ့ခ်က္အျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္အား ဝဆာေအလြရွ္ရွီအာ အတြဲ ၃ စာမ်က္ႏွာ ၂၂ ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၁ တြင္ ေလ့ လာႏိုင္ပါသည္။

ရွင္းသြားရန္ပမာေပးရမည္ဆိုလွ်င္ကားေမာင္းသမားအားယဥ္ထိန္းရဲမ်ားမွတရားဝင္ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေတာင္းခံလွ်င္ အိမ္ဂရံ ၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္ ၊ အိမ္အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္၊မွတ္ပုံတင္၊ပတ္စပို႔တ္စသည္ျဖင့္ ျပလွ်င္လက္ခံမည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္လည္းတရားဝင္နမာဇ္ကိုေကာင္းမႈအရာ မ်ား အားလုံး ကိုလက္ခံဖို႔ အတြက္ ေသာ့ခ်က္အျဖင့္ သတ္မွတ္ထားရာ တရားဝင္ နမာဇ္ ကိုလက္မခံ မျခင္း  အျခား ေကာင္းမႈ အရာမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေခ်။

 

(၅၈)အေမး  ။  စလာမ္...

အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေအဗာဒသ္လို အပ္ပါသလား ?

အေျဖ ။ ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရဟ္ အီးဗရာဟီးမ္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္ ၈ တြင္မိန္႕ေတာ္  မူထားသည္။အဓိပၸာယ္မွာ - ထိုျပင္ဟဇရတ္မူဆာ(အ.စ)အေနျဖင့္မိန္႔ၾကားသည္မွာ - အကယ္၍ အားလုံးေသာ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ကာေဖရ္ ျဖစ္သြားၾကမည္ ဆိုလွ်င္လည္း အနည္းငယ္ မွ်ပင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းမွာ ဧကန္မလြဲ အရွင္ျမတ္သည္ လူသား အားလုံးထံ မွ လိုလားေတာင့္တျခင္း ကင္းမဲ့ေတာ္မူသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။

အထက္ပါအာယတ္ေတာ္အရ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေအဗာဒသ္မလို အပ္ေခ်။ ေအဗာဒသ္ ျပဳလွ်င္ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္သာ အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၊မလုပ္ပါက အက်ဳိးယုတ္ မည္သာျဖစ္ေပသည္။

ရွီအာေတြက အလီ(ရ) နဲ ့မွားယြင္းျပီး တမန္ေတာ္မုိဟၼဒ္(ဆြ)အားနဗူးဝသ္ေပးျခင္း ဟုယုံၾကည္လက္ခံသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း နင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ထက္ အလီသခင္ကိုသာ အျမတ္တနုိးျဖစ္ျပီး က်န္ဆြဟာဗာ နွင့္ ခလီဖရေခ်ဒိန္ ကိုလည္းမေကာင္းေျပာေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။ဟုတ္ မဟုတ္ ျပန္ၾကားေပးပါရန္ ။ေက်းဇဴးတင္ပါသည္။

(၅၉) ေမးျမန္းသူ  - [email protected]

 .....................................................

အေျဖ

 ရွီအာမ်ား အေနျဖင့္ ဟဇရတ္အလီ (အ.စ) ႏွင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)အား နဗူဝသ္ မွားေပးဆိုသည္ ယုံၾကည္မႈ ထားရွိသည္ဆို သည္မွာ လုံးဝမဟုတ္မကန္ပါ။

 ရွီအာ ရန္သူမ်ား ၏ လုပ္ႀကံ မေကာင္းဝါဒ ျဖန္႔ မႈ သာ ျဖစ္ပါသည္။

 ဟဇရတ္အလီ(အ.စ) ကို အျမတ္တႏိုးထားတာေတာ့ လုံးဝ မွန္ပါတယ္။

 တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၿပီးေနာက္ က်န္ ဆြာဟာဗာ မ်ား ထက္ ပိုၿပီး

 ျမင္ျ့မတ္သည္ဟုလည္း ခံယူထားပါတယ္။

 

 က်န္မည္သည့္ သာဝဝကေတာ္မ်ား (အစစ္) ကို မေကာင္း မေျပာ ၊လအ္နတ္မပို႔ပါ။

 ၿပီးေတာ့ စစ္မွန္သည့္ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား ၊သမိုင္းမ်ား ကို တင္ျပသည့္အခါ

 သာဝသေတာ္မ်ား ၊ခိုလာဖာ ကိုရွီအာမ်ားက  မေကာင္းေျပာတယ္ ၊ဘာညာ စသည့္ သမုတ္ရင္ေတာ့ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ဒါဆိုရင္

 စစ္မွန္သည့္ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား ၊သမိုင္းမ်ား ကိုတင္ျပခဲ့ၾကသည့္ ၊တင္ျပေနသည့္ အိုလမာ ၊အာလင္မ္မ်ား ဟာ ရွီအာေတြ

 အရင္ထိမွာဆိုတာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

 ေျဖ ။ abna myanmar

ၾကည့္ရန္ - http://abna.ir/data.asp?lang=18&id=374908

(၆၀)ေမး။ ရွီအာမ်ားအမည္ျဖင့္လစဥ္ဘာ သာေရးစာေစာင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္တစ္ႏွစ္တစ္ ႀကိမ္ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း သည္မည္သည့္လုပ္ရပ္ကပို မြန္ျမတ္ပါ သနည္း ?

အေျဖ ။ ။ လုပ္ရပ္ ႏွစ္ခု စလုံးေကာင္းမြန္ပါသည္ ။ သို႔ေသာ္ ရွီအာမ်ား ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုုၿပီး အက်ဳိး အျမတ္ ကို   ျဖစ္ထြန္း ေစသည့္ လုပ္ရပ္က ပိုမိုၿပီး မြန္ျမတ္ပါသည္။ (စာေစာင္သည္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီးရွီအာမ်ားထံေရာက္ေနၿပီးဖတ္ေနၾကပါသည္။…)ဤအတြက္ေၾကာင့္ စာေစာင္ထုတ္ျခင္း သည္ ပိုမိုၿပီး ျမင့္ျမတ္ပါသည္။

(တိုက္ရိုက္မိုဗိုင္း ျဖင့္ ေမး ၂၈ ၊၁၀ ၊၂၀၁၂ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီ ခြဲ ခန္႔ )

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ ခါေမနာအီ ရုံး ၊ကြမ္း

 

(၆၁)အေမး  ။  စလာမ္

 အစၥလာမ္မွာေအမာမ္ ဟိုစိုင္း (န) (အ.စ) အတြက္ ရည္စူးၿပီး ေသြးလိုအပ္ေနေသာ ကာဖရ္ လူနာ  ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ က်ေတာ္တို႕ရီွအာေတြေသြးလွဴဒါန္းခြင့္ရိွ ပါသလား?

 

အေျဖ ။ ။ ကာေဖရ္ အေနျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ား ၏ (အသက္၊စည္းစိမ္ ၊သိကၡာ .. )  အတြက္ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစသူ ဆိုလွ်င္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်။

(တိုက္ရိုက္မိုဖုိင္ ျဖင့္ ေမး ၂၈ ၊၁၀ ၊၂၀၁၂ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီ ခြဲ ခန္႔ )

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ ခါေမနာအီ ရုံး ၊ကြမ္း

 

(၆၂)ေမး ။ ။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားအေနျဖင့္ ေပါင္းၿပီး အေပ်ာ္ခရီး ထြက္မည္ၿပီးေနာက္ ၊အေပ်ာ္ခရီးစဥ္အတြက္ကစားနည္းမ်ား( ဥပမာ ေရခဲမ်ားျဖင့္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ပစ္ေပါက္ကစားျခင္း စသည္ျဖင့္ ) ကစားမည္၊ၿပီးေနာက္ဤလုပ္ရပ္ကိုလည္း ပိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ ထားၾကသည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ ျပႆနာ ရွိပါသလား?

အေျဖ ။ ။ ဤလုပ္ရပ္သည္ မပိုင္ေခ်။

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး ၊ကြမ္း၏ေအစ္ေသဖ္သာအ္ မွ ေကာ္ႏႈတ္

 

(၆၃)ေမး ။ ။  စြန္နီ ေကာင္ေလးမ်ား ႏွင့္ ရွီအာ ေကာင္မေလးမ်ား ေနကာ ျပဳခြင့္ရွိပါသလား? ရွီအာေကာင္ေလး အေနျဖင့္ စြန္နီ ေကာင္မေလး ႏွင့္ ေနကာ ပိုင္ပါသလား?

 

အေျဖ ။ ။ အကီဒါ(ရွီအာေဖရ္ကာ၏ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈမ်ား) လမ္းလြဲသြားဖို႔ မစိုးရိမ္ရလွ်င္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်။ စိုးရိမ္ရလွ်င္  မပိုင္ေခ်။

 

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး ၊ကြမ္း၏ေအစ္ေသဖ္သာအ္ မွ ေကာ္ႏႈတ္

 

(၆၄)ေမး ။ ။ ဗလီတစ္လုံးမွာ ဝဇူလုပ္ၿပီး အျခား ဗလီတစ္လုံးမွာ နမာဇ္ သြားဖတ္ခြင့္ ရွိပါသလား? အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သည္ ယေန႔အထိ ဤကဲ့သို႔ျပဳခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ တာဝန္ရွိပါ သနည္း ?

 

ေျဖ ။ ။ မပိုင္ေခ်။ အနည္းဆုံး ဝဇူျပဳထားသည့္ဗလီ တြင္ ထိုင္ၿပီး ကုရ္အာန္ တမ်က္ႏွာ ဖတ္ျခင္း၊ ၂ ရကတ္နမာဇ္ ဖတ္ျခင္းကို ျပဳသင့္ေပသည္။ အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သည္ ယေန႔အထိ ဤကဲ့သို႔ျပဳခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္၎၏နမာဇ္မ်ား ပိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရွ႕ေလွ်ာက္မျဖစ္ရန္ ထိန္းရေပမည္။

 

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး ၊ကြမ္း၏ေအစ္ေသဖ္သာအ္ မွ ေကာ္ႏႈတ္

 

(၆၅)ေမး ။ ။ အင္တာနက္ဆိုင္ဖြင့္ထားပါသည္။ အင္တာနက္ထိုင္သူမ်ားသည္ (ဟလႅာဟ္ ၊ဟရမ္) ကို အသုံးျပဳၾကပါသည္။မည္သည္ အမိန္႔ရွိ ပါသနည္း ?

 

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ ဟရမ္မ်ား အသုံးမျပဳရန္ ထိန္းႏိုင္လွ်င္အၾကာင္းမဟုတ္ေခ်။(ဖြင့္စားလို႔ ရပါသည္။)

ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆရက္အလီ စစ္သာနီ ရုံး

 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား (၂)

 

(၆၆)ေမး ။ ။ အကယ္၍ ေနရာတစ္ေနရာ ၁၀ ရက္ေနရန္ နီယသ္ ျပဳထားၿပီးခရီးထြက္ခဲ့မည္။ ၎ေနရာ အား စဟိုရ္နမာဇ္ အာဇန္ ၿပီးမွ ေရာက္မည္ ဆိုလွ်င္ ၎ခရီးသည္၏ ရိုဇာ ပိုင္ပါသလား?

 

စသည္ျဖင့္ အဖိုးတန္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

(၆၇)ေမး ။ ။ အကယ္၍ ေနရာတစ္ေနရာ ၁၀ ရက္ေနရန္ နီယသ္ ျပဳထားၿပီးခရီးထြက္ခဲ့မည္။ ၎ေနရာ အား စဟိုရ္နမာဇ္ အာဇန္ ၿပီးမွ ေရာက္မည္ ဆိုလွ်င္ ၎ခရီးသည္၏ ရိုဇာ ပိုင္ပါသလား?

ေျဖ ။ ။ ။ ၎၏ရိုဇာ မပိုင္ေခ် ။ ၁၀ ေနမည့္ေနရာ သို႔ မလြဲမေသြ စဟိုရ္နမာဇ္ အာဇန္ မတိုင္မည္ေရာက္ေန ရေပမည္ ။

 ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ(ေကာက္ႏႈတ္)

 

(၆၈)ေမး ။ ။ စလာမ္

ထီးတိုးလို႔ ရပါသလား

ေျဖ ။ ။ မရေခ်။ ဟရမ္ျဖစ္ေပသည္။

(တိုက္ရိုက္ေမး ၁၆ ၊၇ ၊၂၀၁၂ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁နာရီခန္႔ )

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္အြဇ္မာ ခါေမနာအီ ရုံး ၊ကြမ္း

 

 

(၆၉) ေမး ။ ။ စလာမ္

ကၽြန္ေတာ္တိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွီအာတစ္ေယာက္သည္ ရွီအာမဟုတ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ဇာတ္ပ်က္သြားပါသည္။ၿပီးေနာက္လူအမ်ားအေရွ႕ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဂ်ိဳမာနမာဇ္တြင္ ျပန္ၿပီး ေသာင္ဗာ လုပ္ၿပီး ရွီအာ ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ ပါသည္၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ဟဇရတ္အာယာ သြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ ခါေမနာအီ ၏အျမင္တြင္ ရွိပါသနည္း

ေျဖ ။ ။ (အင္ရွာအလႅာဟ္)၎၏ေသာင္ဗာပိုင္ပါသည္။၎ဇာတ္ပ်က္ခ်ိန္တြင္ မဖတ္ခဲ့သည့္နမာဇ္မ်ား ၊

မထားခဲ့သည္ရိုဇာ မ်ား ကို ျပန္ၿပီးကဇာ(ျပန္အစားထိုးဖတ္ျခင္း၊ထားျခင္း ) ကို ျပဳရပါမည္။

(တိုက္ရိုက္ေမး ၁၆ ၊၇ ၊၂၀၁၂ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁နာရီခန္႔ )

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္အြဇ္မာ ခါေမနာအီ ရုံး ၊ကြမ္း

 

(၇၀)အေမး ။ စလာမ္

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္မိမိခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ကာမဆက္ယွက္မည္။ၿပီးေနာက္သူမ၏ သားအိမ္အတြင္း သုတ္ရည္က်န္ေနမည္၊သူမသည္ခ်က္ခ်င္းဂိုစ္ျပဳမည္၊ဂိုစ္ၿပီးေနာက္ သူမ၏သားအိမ္မွသုတ္ရည္ျပန္ ထြက္္လာမည္ဆိုလွ်င္သူမ၏ဂိုစ္ပိုင္ပါသလား?

ဂိုစ္အၿပီးသုတ္ရည္ျပန္ထြက္လာရာ၎သုတ္ရည္သည္ပါက္သို႔မဟုတ္နဂ်စ္ျဖစ္ပါသလား?

ထပ္ၿပီးအသစ္တဖန္ဂိုစ္ေလဂ်နာပတ္သ္ျပဳဖို႔လိုပါသလား?

ေျဖ ။ ။ သူမ၏ဂိုစ္ပိုင္ပါသည္။

ဂိုစ္အၿပီးထြက္လာသည့္အရည္သည္သုတ္ရည္ျဖစ္ပါက နဂ်စ္ျဖစ္ေပသည္။

အကယ္၍ခင္ပြန္းသည္၏သုတ္ရည္ျဖစ္ပါက ထပ္ၿပီးအသစ္တဖန္ဂိုစ္ေလဂ်နာ ပတ္သ္ျပဳဖို႔ မလိုအပ္ေခ်။

ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္း အမွတ္၁၇၃

 

(၇၁)အေမး ။ ။ နမာဇ္အီးဒ္ေဖသ္ရ္ကဇြာရွိပါသလား?

ေျဖ။ ။ မရွိပါ။

ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္း အမွတ္၆၇၃

 

(၇၂)ေမး ။ ။ စလာမ္

နာမဟ္ရမ္ၾကည့္ေနသည့္ေနရာတြင္အမ်ဳိးသမီးအေနျဖင့္ဝဇူျပဳႏိုင္ပါသလား?

ေျဖ။ ။မျပဳႏိုင္ေခ်။ အကယ္၍ဝဇူျပဳခဲ့လွ်င္လည္းသူမ၏ဝဇူသည္ပိုင္ေပသည္။(ဝဇူမပ်က္၊ဂိုနာရွိသည္။)

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

(၇၃)အေမး ။ စလာမ္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္မိမိရိုဇာကဇာျဖည့္ဖို႔က်န္ေသးပါသည္။

သို႔ေသာ္ေသဆုံးသြားသူအတြက္အခေၾကးေငြယူၿပီးထားေပးႏိုင္ပါသလား?

ေျဖ ။။ျပႆနာမဟုတ္ေခ်။

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

(၇၄)အေမး ။ ။ စလာမ္

အရက္ေၾကျငာပါသည့္အဝတ္မ်ားကိုဝတ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား

ေျဖ။ ။ခြင့္မရွိေခ်။

ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္း အမွတ္၁၃၈၃

 

(၇၅)အေမး ၊စလာမ္

အခ်ဳိ႕မြတ္စလင္မ်ားသည္ခရစ္စမတ္ေန႔တြင္ဂ်ရွ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ဤလုပ္ရပ္မွန္ကန္ ပါသလား?

ေျဖ။ဟဇရတ္အီဆာ(အ.စ)ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ခရစ္စမတ္ေန႔တြင္ဂ်ရွ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ျပႆနာမဟုတ္ေခ်။

ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္း အမွတ္၁၃၈၂

 

(၇၆)ေမး ။ စလာမ္

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အျမင္၌ ဂိုနာ ကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ကိုေဖာ္ျပေပးပါ။

အေျဖ ။ ။ ကၽြန္ေတာ္၏ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အရ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏အျမင္၌ ဂိုနာ ကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ - ၁၃ ခ်က္ရွိပါသည္။

၁ ။ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္

၂။နဖ္စ္ေစအမာရာေၾကာင့္

၃။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အားေမ့ေလ်ာေနမႈေၾကာင့္

၄။ ဂ်ဟႏၷမ္အားလက္မခံသသည့္အတြက္ေၾကာင့္

၅။ ရႈိင္တြန္၏ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္မႈေၾကာင့္

၆။ ေလာကီအတြက္မက္ေမာမႈမ်ားေၾကာင့္

၇။ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈေၾကာင့္

၈။ မန္မာနေၾကာင့္

၉။ ေလာကအခ်စ္ေၾကာင့္

၁၀။ မသင့္ျမတ္သည္ေနရာမ်ားေၾကာင့္

၁၁။ အေျခအျမစ္မရွိသည္ အထင္အျမင္မ်ားေၾကာင့္

၁၂။ မနာလို သဝန္တိုမႈေၾကာင့္

၁၃။ရက္စက္မႈႏွင့္အက်င့္ပ်က္မႈေၾကာင့္

ၾကည့္ - ဂိုနာ ဝါ အာေမရ္ေဇရွ္ အဇ္မန္(န)ဇရ္ ကုရ္အာန္ - အလီေရဇာအဆ္ရာနီ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇ မွ ၃၆

 

 

 (၇၇)ေမး ။ စလာမ္

 ေသဆံုးသူ မိဘအတြက္ သားအၾကီးဆံုးမွ နမားဇ္ကဇြာ ဖတ္ေပးရသည္ဟု သိထားပါသည္။

 အကယ္၍ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမရိွဘဲ ဆံုးပါးသြားသူ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ားအတြက္မူ ကဇြာ ျဖည္႔ရန္ မည္သူ႔အေပၚတြင္ တာ၀န္ရိွပါသနည္း။

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ ဝစီယတ္ ေသတမ္းတြင္ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွ ကဇြာနမာဇ္၊ရုိဇာဖတ္ ေပး၊ထားေပးပါဟုမွာခဲ့လွ်င္ အမွာခဲ့ခံရသူအေပၚလုပ္ေပးရန္ဝါဂ်ဗ္ျဖစ္ပါသည္။ မမွာခဲ့ပါက ေဆြမ်ဳိးမ်ား (အစ္ကို ၊အစ္မ၊ညီ၊ညီမ၊တူ၊တူမမ်ား )အေပၚ လုပ္ေပးရန္ မိုစ္သဟဗ္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေျဖေပးသည့္ရက္ ၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၅း၁(ညေနခင္း)

 ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး၊ကြမ္း

 

(၇၈)ေမး။ စလာမ္

အာဇန္ ေပးရာတြင္ "အရွပ္ဟန္ဒို အန္နအမီးရန္မိုေမနီး နအလီရန္ ဝလီရိုလာ" သည္ မိုစ္သဟဘ္ ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။

ေျဖ ။ ။ "အရွပ္ဟန္ဒို အန္နအမီးရန္မိုေမနီး နအလီရန္ ဝလီရိုလာ" သည္ အာဇန္ ႏွင့္အကာမတ္ ၏ အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ေခ်။ ရွဟဒတ္ေသေရစာလသ္ ဗိုင္ဂမ္ဘရ္ (ဆြ) ေပးၿပီးေနာက္ ၊ကိုဘသမ္ေအလာလႅာဟ္ ျဖင့္ဖတ္လွ်င္ ေကာင္းေပသည္။

ၾကည့္ - ေသာင္ဇီးလ္ဟိုလ္မဆာေအက်မ္း ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ)  (အီရန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၆ ထုတ္)

ဒုတိယ အႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ ၊ တီဟီရန္  ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၄

 

(၇၉)ေမး ။ ။ စလာမ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဟိုင္းဇ္အခ်ိန္တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကြရ္အာန္၏ အာယတ္ (၇၀) ဖတ္လွ်င္ မကၠရူဟု ဆိုပါသည္။

ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကြရ္အာန္ကို စာသားမထိပဲ ဖတ္ရြတ္ခြင္႔ရိွ သည္ဟုလည္း သိထားပါသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကြရ္အာန္တစ္ဂၽြဇ္မွာ အာယတ္(၇၀)ထက္ပိုပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ထိုအမ်ိဳးသမီးတို႔ အေနျဖင္႔ ဖတ္သင္႔ပါသလား။ အာယတ္(၇၀)တြက္ တစ္ခါ မကၠရူ ျဖစ္ျခင္းလား။

 ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါသည္။

 

ေျဖ ။ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဟိုင္းဇ္လာေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုြရ္အာန္၏ အာယတ္ ၁ အာယတ္ဖတ္ဖတ္ ၊၁ အာယတ္ထက္ ဖတ္ဖတ္ ၊ဖတ္လွ်င္ပင္ မကၠရူျဖစ္ပါသည္။

ဟိုင္းဇ္လာေနခ်ိန္တြင္ ၁အာယတ္ဖတ္ဖတ္ ၊အာယတ္ (၇၀) ဖတ္ဖတ္ ၿခဳံ၍ေျပာရလွ်င္ မကၠရူျဖစ္ေခ်သည္။

ေစဂ်္ဒါ ဝါဂ်ဗ္ျဖစ္သည္အာယတ္ေတာ္မ်ားဖတ္ရြတ္ျခင္းသည္ ဟရမ္ျဖစ္ပါသည္။

 ေျဖေပးသည့္ရက္ ၆၊ ၆၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၆း၅၉(ညေနခင္း)

 ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး၊ကြမ္း

 

(၈၀)ေမး ။ ။ စလာမ္ မြန္ အလိုင္ကြမ္း

တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ေဇယာရတ္ သည္ဟဂ်္ထက္ အရင္လုပ္ရမည္ ပို၍အေရးၾကီးသည္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီလူမ်ားကို အေကာင္းဆုံးနဲ႔အထိေရာက္ဆုံးအေျဖ ေလးေျပာျပပါလား။

ေျဖ ။ ။ ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာ ၏ အျမင္၌ ဟဂ်္မျပဳခင္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ျပဳၿပီးမွ ျဖစ္ျဖစ္ ေဇယာရတ္ ျပဳျခင္းသည္အရမ္းစဝါဗ္ရွိၿပီး၊မြစ္သဟဗ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးေကာင္းပါသည္။

သို႔ေသာ္ဟဂ်္မျပဳခင္ ေဇယာရတ္ ျပဳလွ်င္ ပို၍ေကာင္းေပသည္။

 ေျဖေပးသည့္ရက္ ၆၊ ၆၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၆း၅၉(ညေနခင္း)

 ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး၊ကြမ္း

 

 

(၈၁) ေမး ။ ။

 စလာမ္ မြန္ အလိုင္ကြမ္း

 ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ာ ။

 ရွီအာ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္  မဂ်လစ္အစီအစဥ္ ႏွင့္ ကုရ္အာန္ ခါနီ ျပဳေပးျခင္း သည္ ရွရီအတ္တြင္

 မည္သည့္ အမိန္႔ ရွိပါသနည္း ? ယုတ္စြ ရွီအာ မဟုတ္သူမ်ားသည့္ မိဘ ႏွစ္ပါး ပင္ ျဖစ္ေနပါေစ။

 ေျဖ ။ ။ စလာမ္ မြန္ အလိုင္ကြမ္း

 အကယ္၍ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အား အမုန္း ၊ရန္ၿငိဳးမထားသူမ်ား အတြက္ဆို လွ်င္ ျပႆနာ မဟုတ္ေခ်။

 ေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၉ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀ (မနက္)

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

(၈၂)ေမး ။ ။ စလာမ္အလိုင္းကြမ္း....

  ဂၽြမ္အဟ္ဆြလာသ္သည္အိမာမီယာရွီအာ(ဂ်မာအသ္)မ်ားအေပၚမည္႔သို႔တာ၀န္ ရွိသနည္း။

အာလင္မ္မ်ားအေပၚမည္သို႔တာ၀န္ရွိသနည္း။

မရာေဂ် ႔အေပၚမည္သို ႔တာ၀န္ရွိသနည္း။

ရဲဟ္ဘေရမိုအဇၹမ္အေပၚမည္သို႔တာ၀န္ရွိသနည္း။

ေျဖ ။ ။ စလာမ္ မြန္ အလိုင္ကြမ္း

မဆာေအ အမွတ္ ၆၇၁  - ေသာၾကာနမာဇ္သည္ ၂ ရကတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဇဟိုရ္နမာဇ္၏အစားျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၊ေအမာမ္မာစူမ္(အ.စ)ႏွင့္အထူးေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံထားရသည့္ ႏိုင္ေဗေအမာမ္ (အ.စ)တို႔ အခ်ိန္ကာလ တြင္   ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗ အိုင္နီ  ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဂိုင္ဗသ္ ေသ ဂိုဗ္ရာ အခ်ိန္ကာလ (ယေန႔ကာလ) တြင္ ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗ သခီရီ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸာယ္ မွာ ေသာၾကာနမာဇ္ ႏွင့္ ဇဟိုရ္နမာဇ္ အၾကား ေရြးပိုင္ခြင့္ ရွိေပသည္။သို႔ေသာ္ တရားတမွ်တ သည့္ အစၥလာမ္မီ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါ က ေအေသရာသ္ အရ ေသာၾကာနမာဇ္ ကို မစြန္႔သင့္ေခ်။

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၈ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၅ း၂၇ ( ညေန )

 

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

(၈၃) ေမး ။ ။ စလာမ္မြန္း အလိုင္ကြမ္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ ( ျမန္မာ ) ရွိ ရွီအာ မ်ားအၾကား အစဥ္အလာတစ္ခု ရွိပါသည္။ မရက္သ္ ကို သဖ္နာ ၿပီးေနာက္ ၊ မရ္ဟြမ္ အတြက္ ကြယ္လြန္သည့္ ေန႔ ၇ ရက္ျပည့္သည္ေန႔ (သို႔) ရက္ ၄၀ (သို႔) တစ္ႏွစ္ (သို႔) ႏွစ္တိုင္း ကုရ္အာန္ ခတမ္ (ကုရ္အာန္ခါနီ ) လုပ္ပါသည္။

ထို႔ အတြက္ေၾကာင့္ဤလုပ္ရပ္သည္ရွရီအတ္ အျမင္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ ရွိ ပါသနည္း???

ေက်းဇူးတင္လ်က္

ေျဖ ။ ။ စလာမ္မြန္း အလိုင္ကြမ္း

ဤလုပ္ရပ္သည္ (ကုရ္အာန္ခါနီ ) သည္ ရွရီအီ အမိန္႔ တစ္ခု အျဖစ္ မရွိေခ်။ ထို႔ျပင္္ လူထုမ်ားအၾကားမရက္သ္ အား ရိုေသေလးစားၿပီး ၊က်န္ရစ္သူမ်ားကို သတိေပးျခင္း အျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ အစဥ္အလာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစဥ္အလာ ကို ျပဳျခင္းသည္ ျပႆနာ မရွိေခ်။ ။ထို႔ျပင္ေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၂၇ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ း ၅၆ ( ညေန )

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

(၈၄)ေမး ။ ေရွ႕ေဆာင္ဝတ္ျပဳသူ ေအမာမ္ ေမ ဂ်မာအတ္၏ စည္းကမ္းမ်ား ကို သိပါရေစ?

ေျဖ ။ ။ ေရွ႕ေဆာင္ဝတ္ျပဳသူ ေအမာမ္ ေမ ဂ်မာအတ္၏ စည္းကမ္းမ်ား မွာ -

၁ ။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္

၂။ အသိဥာဏ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္

၃ ။ ေအမာမ္ မီေယ ျဖစ္ရမည္

၄ ။ တရားမွ်တသူ ျဖစ္ရမည္

၅ ။ ဟလႅာဟ္ဇာေဒ  ျဖစ္ရမည္

၆ ။ နမာဇ္အတြက္ ေကရာအသ္ မွန္သူ ျဖစ္ရမည္

၇ ။ အမ်ဳိး သား ျဖစ္ရမည္

          ၾကည့္ - ေသာင္ဇီးလ္ဟိုလ္မဆာေအက်မ္း ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ)  (အီရန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၆ ထုတ္)

ဒုတိယ အႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ ၊ တီဟီရန္  ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၁၊

 

(၈၅) ေမး ။ ။ ကြယ္လြန္သြားသည္ မိုဂ်္သဟစ္ ၏ သက္ၠလီးဒ္ ျပဳလုပ္လို႔ ရပါသလား?

 

ေျဖ ။ ။  ၁ - ပထမဦးစြာ သိထားရမည္မွာ  ကြယ္လြန္သူ၏ သက္ၠလီးဒ္ လုပ္ခြင့္ မရွိေခ်။

 

           ၂ - ၎ ၏သက္ၠလီးဒ္  ကို လူသား(မိုေမနီ၊မိုေမနတ္မ်ား)  ျပဳေနသည့္ မိုဂ်္သဟစ္ တစ္ဦးတေယာက္သည္  အကယ္၍ ကြယ္လြန္သြားမည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ သက္ၠလီးဒ္ ကို သက္ရွိထင္ရွားရွိေနသည့္ အႀကီးဆုံး မိုဂ်္သဟစ္ ထံ မွ ျပန္လည္း လုပ္ရေပမည္။ ၿပီးေနာက္ ၎ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားသည့္ မိုဂ်္သဟစ္ အေပၚ ေနႏိုင္ပါသည္။

          ၾကည့္ - ေသာင္ဇီးလ္ဟိုလ္မဆာေအက်မ္း ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ)  (အီရန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၆ ထုတ္)

            ဒုတိယ အႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ ၊ တီဟီရန္  ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ ၊

 

(၈၆)ေမး ။ ။  စလာမ္...  

  ဝါဂ်ိဘ္   ဂြစ္လ္မ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ တန္း၍ နမားဇ္ဖတ္ႏိုင္သည္။ ၀ူဇူ ထပ္မံလုပ္ပါက ဟရမ္ ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာဟုတ္ပါသလား ?

 

ေျဖ ။ ။ ၀ါဂ်ိဘ္ ဂြစ္လ္မ်ားအားလုံး၊ၿပီးေနာက္ ထိုနည္းတူစြာ မြစ္သဟဗ္ ဂြစ္လ္မ်ားသည္ မွႏ္ကန္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ သက္ေသထူလိုရပါသည္။ ( ဥပမာ - ဂြစ္လ္ေလ ဂၽြန္မာ ၊ ဂြစ္လ္ေလ အဲဟ္ရမ္ ၊ ဂြစ္လ္ေလရွဗ္ေဗကဒဲရ္ ည မ်ား စသည္ျဖင့္ ) ဂြစ္လ္ထည့္ၿပီး ဝဇူ ျပဳရန္ မလိုေခ်။

ဂြစ္လ္ေလဂ်နာဗသ္ ျပဳၿပီး ဝဇူျပဳျခင္းသည္ ေဗဒ္အတ္ ႏွင့္ ဟရမ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေျဖေပးသည့္ရက္ ၈ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂ အီရန္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္  ၃ း ၄၅

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

(၈၇)ေမး ။ ။ ဝါဂ်ိဗ္ ဂိုစ္လ္(ဂိုစိုလ္) မ်ား ကိုေဖာ္ျပ ပါ။

ေျဖ ။ ။ ဝါဂ်ိဗ္ ဂိုစ္လ္(ဂိုစိုလ္) မ်ား မွာ (၇) မ်ဳိး ရွိပါသည္။

၁ ။ ဂိုစ္ေလ ဂ်နာဗသ္

၂ ။ ဂိုစ္ေလ ဟိုင္းဇ္

၃ ။ ဂိုစ္ေလ ေနဖာစ္

၄ ။ ဂိုစ္ေလ အစ္ေသဟာေဇ

၅ ။ ဂိုစ္ေလ မတ္စ္ ေစမယသ္

၆ ။ ဂိုစ္ေလ မယသ္

၇ ။ ဂိုစ္ေလ နဇ္ရ္ (သို႔ ) ကစမ္

ၾကည့္  - ေသာင္ဇီးလ္ဟိုလ္မဆာေအက်မ္း ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ)  (အီရန္ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၆ ထုတ္)

         ဒုတိယ အႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ ၊ တီဟီရန္  ၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၉ ၊

(၈၈)။ ေမး ။ ။ စလာမ္

ေရွးယခင္ လူၾကီးမ်ားသည္ ၀ူဇူျပဳလုပ္ရာတြင္ မည္သည္႔အစိတ္အပိုင္းကို မဆို (၃)ၾကိမ္ (၃)ခါ ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ၀ါဂ်ိဘ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို (၃)ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ပါက ဟရာမ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္မွာ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင္႔ပါနည္း။ အမွန္တကယ္ သိရိွလိုပါသည္။

ေျဖ ။ ။ ေရွးယခင္ လူၾကီးမ်ားသည္ ၀ူဇူျပဳလုပ္ရာတြင္ မည္သည္႔အစိတ္အပိုင္းကို မဆို (၃)ၾကိမ္ (၃)ခါ ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ၀ါဂ်ိဘ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို (၃)ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ပါက ဟရာမ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ လက္ရွိ ေဖက္ပညာရွင္မ်ား(မရေဂ်မ်ား)၏ ((အစ္သင္ဗာသ္ ေသ အဟ္ကမ္ေမ ရွရီအီ )) ၏ ရလာဒ္ေၾကာင့္  ျဖစ္ပါသည္။

 

(၈၉)ေမး ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အက်ယ္ဖြင့္ဆို သည့္သုခမိန္ (မိုဖရ္ေစ) ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိး ရွိ ပါသနည္း

 

ေျဖ ။ ။ ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အက်ယ္ဖြင့္ဆို သည့္သုခမိန္ (မိုဖရ္ေစ)ႏွစ္မ်ဳိး ရွိ ပါသည္။

၁ ။ မိုဖရ္ေစရန္ေန မာစူမ္ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အက်ယ္ဖြင့္ဆို သည့္ မာစူမ္ သုခမိန္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)

၂ ။ မိုဖရ္ေစရန္ေန ဂိုင္ေရ မာစူမ္ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အက်ယ္ဖြင့္ဆို သည့္ မာစူမ္ မဟုတ္သည့္ သုခမိန္ မ်ား၊ဥပမာ အိုလမာ

ၾကည့္ - ဒရ္စ္နာေမေယ အာရွနာယီ ဗာ မဗာနီ ဝါ ကဝါအစ္ဒ္ သဖ္စီးရ္ ကုရ္အာန္ (ခိုလာဇာ)က်မ္းစာမ်က္ႏွာ ၇၂

(၉၀)ေမး ။ ။ စြႏၷတ္ ၏ ခက္ဆစ္အဓိပၸါယ္ ေလးကို သိပါရေစခင္ဗ်ာ

ေျဖ ။ ။ စြႏၷတ္ ၏ ခက္ဆစ္အဓိပၸါယ္ကို ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ အလိုက္ သိႏိုင္ေပသည္။ ဘာသာရပ္အလိုက္ အနက္ အဓိပၸါယ္ ပါ ေျပာင္းသြားပါသည္။

စြႏၷတ္ ဆိုသည္ စကားလုံးအား ရီဝါယတ္ေတာ္တြင္ သုံးထားပါက  အကယ္၍ အလႅာဟ္ဖက္မွ ဆိုလွ်င္ ((ဖရီဇာ)) ဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး ၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ဖက္မွ ဆိုလွ်င္ ((ဝါဂ်စ္ဗ္)) ဟု အဓိပၸါယ္ရပါ သည္။

 အကယ္၍ ေဖက္ဘာသာရပ္တြင္ သုံးထားပါက ((မိုစ္သဟဗ္)) ဟု အဓိပၸါယ္ရ ၿပီး၊အူစူေလေဖက္ ဘာသာရပ္တြင္ သုံးထားပါက ((ပင္မအဓိက အေျခခံ ေလးခု (ကုရ္အာန္ ၊စြႏၷတ္ ၊ေအဂ်္မယ ၊အက္လ္)   မွ တစ္ခု )) ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

ထိုျပင္  ေအလ္ေမ ကလာမ္ ဘာသာရပ္တြင္ သုံးထားပါက ((စြန္နီ္)) ဟု အဓိပၸါယ္ ရပါသည္။

ကြမ္းၿမိဳ႕ ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) တကၠသိုလ္ ၏  ကတိက ဟြဂ်္စြလ္အစၥလာမ္ ဝလ္မြတ္စေလမီး အာဂါေယ မဟ္ဒီ ေဒေလဟ္ရီ ၏  ပို႔ခ်ခ်က္မွ

 

(၉၁)ေမး ။ ။ မႏုႆလူသား ၏ ေကာင္းမႈ  ကုသိုလ္မ်ား ကို ပ်က္ပယ္ေစသည့္ အရာ မ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

ေျဖ ။ ။ မႏုႆလူသား ၏ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ကို ပ်က္ပယ္ေစသည့္ အရာ မ်ားကို က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္  ႏွင့္ မာစူမီးမ္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအရ  ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ ပါသည္။

၁။ကုဖ္ရ္

ၾကည့္ - စူရဟ္ မာေအဒါဟ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၆

၂။ ေရွးရ္က္

ၾကည့္ - စူရဟ္ အန္အာမ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၈၈

၃။ မိမိ အသံ ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏ အသံထက္ ကိုက်ယ္ေအာင္ျပဳျခင္း

ၾကည့္ - စူရဟ္ ဟြဂ်္ဂ်ာရာသ္  ၊အာယတ္ေတာ္ ၆

၄ ။ အီမာန္မရွိျခင္း

ၾကည့္ - စူရဟ္ အဲဟ္္ဇာဗ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၁၉

၅ ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) အား လိမ္လည္ျခင္း

ၾကည့္ - စူရဟ္ အာရဖ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၁၄

၆ ။ မိုရ္သဒ္ျဖစ္သြားျခင္း(ဇာတ္ပ်က္သြားျခင္း)

ၾကည့္ - စဝါလာသ္ ဝါ ဂ်ဝါဗသ္ မိုကာေဗေလ မအာေရဖ္ ကုရ္အာန္ (အူရ္သူ)စာမ်က္ႏွာ  -၁၀

 

(၉၂)ေမး ။ ။ မႏုႆလူသား ၏ မေကာင္းမႈ  အကုသိုလ္မ်ား ကို ပ်က္ပယ္ေစသည့္ အရာ မ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

ေျဖ ။ ။ မႏုႆလူသား ၏ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္မ်ား ကို ပ်က္ပယ္ေစသည့္ အရာ မ်ားကို က်မ္းေတာ္ ျမတ္ ကုရ္အာန္  ႏွင့္ မာစူမီးမ္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအရ  ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ ပါသည္။

၁။ ေသာင္ဗာ (ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ)

ၾကည့္ - စူရဟ္ မာေအဒါဟ္ ၊အာယတ္ေတာ္ ၃၉

၂။ ဂိုနာေယ ကဗီရာမ်ား မွ ေရွာင္ျခင္း

ၾကည့္ - စူရဟ္ ေနစာ  ၊အာယတ္ေတာ္ ၃၁

၃ ။ရွဖာအတ္

ၾကည့္ - စူရဟ္နဂ်္မ္္  ၊အာယတ္ေတာ္ ၃၂

၄။ေကာင္းျမတ္သည္လုပ္ရပ္မ်ား

ၾကည့္ - စဝါလာသ္ ဝါ ဂ်ဝါဗသ္ မိုကာေဗေလ မအာေရဖ္ ကုရ္အာန္ (အူရ္သူ)စာမ်က္ႏွာ  - ၉၉

 

(၉၃)ေမး။ ။  စလာမ္ …  ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲသားမ်ား အ ဝတ္ သည္ မီးထည္ ဆို သည္မွာ ဟုတ္ပါသလား

ေျဖ ။ ။ မွန္ပါသည္ ။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရဟ္အီဗရာဟီးမ္(အ.စ) အာယတ္အမွတ္ေတာ္ ၅၀ ကိုဖတ္ရြတ္ ၾကည့္လွ်င္ လုံေလာက္ပါသည္။

 

(၉၄)ေမး ။ စလာမ္ - အဟ္ကမ္ ဆိုသည္မွာဘာလဲ ဆိုတာရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ ။ အဟ္ကမ္ဆိုတာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ျပငွာန္းထားသည့္ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင့္ရန္မ်ားကို ေခၚဆိုပါသည္။ပိုမိုၿပီးတိက်သြာေျဖရမည္ ဆိုလွ်င္လူသားတိုင္း၏ အလုပ္တိုင္းဟာ ၊ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

(၅) ခ်က္အတြင္းမွာဘဲရွိေနပါသည္။ဒါေၾကာင့္ မိမိလုပ္ရပ္ေတြကို ေအာ္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြထဲမွ ဘယ္အခ်က္ျဖစ္လဲဆိုတာ သိဖို႔လိုၿပီး က်င့္သုံးဖို႔ လိုအပ္ ပါသည္။

အခ်က္ (၅ )ခ်က္

၁။ဝါဂ်စ္ (မျပဳမေနရ၊မျပဳလွ်င္ ဂိုနာျဖစ္ေပမည္)

၂။ မိုစ္သဟဗ္ ( ျပဳလွွ်င္ ပိုေကာင္း၏ ၊မျပဳလွ်င္အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်)

၃။ ဟရမ္ (မေရွာင့္ မေနရ၊မေရွာင့္ လွ်င္ ဂိုနာျဖစ္ေပမည္)

၄ ။ မက္ကရူ ( မျပဳလွွ်င္ ပိုေကာင္း၏ ၊ျပဳလွ်င္အေၾကာင္းမဟုတ္ေခ်)

၅ ။ မိုဗာ ၊ျပဳျပဳ၊ေရွာင့္ ေရွာင့္ အတူတူပင္

 

(၉၅)ေမး ။ စလာမ္ ...

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ႏိုင္ငံ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ား ၊တကၠသိုလ္မ်ား ၊ အျခားေနရာမ်ား တြင္ အေလးေပး၊ရိုေသေလးစားသည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အေရွ႕တြင္အလံေတာ္အား ဦးညြတ္ၿပီးအေလးျပဳၾကပါသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ရွရီအတ္ ၏ အျမင္အရ ျပႆနာ ရွိပါသနည္း? (သို႔) မရွိပါသနည္း ?

ေျဖ ။ ။ ဖီးနဖ္ေစဟီ ၊ ျပႆနာ မရွိေခ်။

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟအလ္မြဇ္မာဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး ၊ တီဟီရန္ၿမိဳ႕

 

(၉၆)ေမး ။ ။ စလာမ္

 အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြဟာ ေမြးေန႔ ကိတ္မုန္႔မလီွးခင္ Happy Birthday လို႕အေနာက္တိုင္းပံုစံျပဳလုပ္လ်ွင္ ဂိုနာရႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ ။ ။ အကယ္ ၍ ေမြးေန႔ ပြဲတြင္ အရက္ေသစာ ၊ သီခ်င္း ၊အခုန္အက မပါ (ဟရမ္အရာမ်ား ) မပါဝင္လွ်င္ အေၾကာင္း မဟုတ္ေခ်။

 

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟအလ္မြဇ္မာဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး ၊ ကြမ္း ၿမိဳ႕

 

(၉၇)ေမး ။ ။ စလာမ္

 ရီွအာတေယာက္သည္ စြန္နီဗလီမွာနမားဇ္ဖတ္ခြင့္ရိွပါသလား။

ေျဖ ။ ။ ဖတ္ပိုိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟအလ္အြဇ္မာဆရက္ အလီ ခါေမနာအီရုံး ၊ ကြမ္း ၿမိဳ႕

 

(၉၈)ေမး ။ ။ အကယ္၍ မဟ္ရမ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထဲမွ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္အတြက္ ၊၎၏မဟ္ရမ္ အမ်ဳိးသား မွ ေဟဂ်ဗ္ မဝတ္ သည့္အတြက္ ၊၎ကို ရိုက္နက္မည္ဆိုလွ်င္ ရိုက္နက္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား၊အေၾကာင္းသည္ကား ထို အမ်ဳိးသမီးေဟဂ်ဗ္ဝတ္လာရန္ နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အမ်ားႀကီးအား ၎ အတြက္ လက္ခံ၊လာေစရန္  အသုံးျပဳၿပီး ျဖစ္ေပသည္။

 

ေျဖ ။ ။ အကယ္၍ ((အမရ္ဗင္မာရူးဖ္ ၊နဟီးအဇ္မြန္ကရ္)) (ေကာင္းမႈကိုညႊန္႔ၿပီး၊

မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ရန္) ရည္ရြယ္ပါက ဟာေကမ္ေမရွရအ္ ခြင့္ ျပဳခ်က္မရွိဘဲမေရေခ်။

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

(၉၉)ေမး ။ ။ စလာမ္

 တမန္ေတာ္ အီဆာ(အ.စ)သည္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႕မွာေမြးဖြားခဲ့တယ္ဆိုတာ ျဖစ္ပါသလား

ေျဖ။ ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဟဇရတ္ အီဆာ (အ.စ) ၏ေမြးဖြားခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး အကြဲအလြဲရွိပါသည္။ ထိုျပင္ အတိအက် မသိရေပ။

ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးရုံး

 

(၁၀၀)အေမး  - အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး (လင္ႏွင့္မယား) အတူ ဂ်မာအတ္ နာမာဇ္ဖတ္လို႔ ရပါ သလား။

      အေျဖ      - ခင္ပြန္းသည္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေဆာင္အျဖစ္ ဖတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ရွီအာထိပ္တန္း အာလင္မ္တစ္ပါးလည္းျဖစ္၊ မိုဖာေစရြလ္ကုရ္အာန္လည္းျဖစ္ ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္သာသနာစာေပ ၃၀၀ေက်ာ္ေရးသား သီးကုံးထားသည္ အလာမာ ဆိုင္ယိဒ္ ဇီရွမ္း ဟိုင္ဒရ္ ဂ်ဝါဒီ(ရ.ဟ)သည္ မိမိအိမ္တြင္ေရွ႕ေဆာင္အျဖစ္ ဇနီး ၊သားသမီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ေၾကာင္းေလ့လာထားရပါသည္။

 ============================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*