?>

နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္ ၿမိဳ႕ တြင္ သခင္မႀကီး ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ အဇါဒါရီ ျပဳလုပ္ ။ ။ Photos

အဗ္နာ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ၏ သာသနာ့ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္ ၿမိဳ႕ တြင္ သခင္မႀကီး ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ အဇါဒါရီ ျပဳလုပ္ ေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
********************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*