?>

နည္းနည္းစားျခင္း ႏွင့္ မ်ားမ်ား စားျခင္း ၏ ရလာဒ္

နည္းနည္းစားျခင္း ႏွင့္ မ်ားမ်ား စားျခင္း ၏ ရလာဒ္

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္ တစ္ခု တြင္ နည္းနည္းစားျခင္း ႏွင့္ မ်ားမ်ား စားျခင္း ၏ ရလာဒ္ ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ ၍ ဆုံးမ မိန္႔ေတာ္ မူထား ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ဤေရဝါယသ္ ေတာ္အား မီဇန္ႏိုလ္ေဟက္မဟ္ က်မ္း မွ တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

 

قالرسولاللہصلیاللهعلیهوآلهوسلم:

 

مَن قَلَّ طُعمُهُ صَحَّ بَطنُهُ و صَفا قَلبُهُ و مَن كَثُرَ طُعمُهُ سَقُمَ بَدنُهُ و قَسا قَلبُهُ .

 

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

 

အၾကင္မည္သူ မဆို နည္းနည္း စားမည္ဆိုလွ်င္ ၎ဒ ကိုခႏၶာ သည္ က်န္းမာ ၿပီး ႏွလုံးသား ရွင္းလင္းပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို အစားႀကီးမည္ ဗိုက္အျပည့္ စားမည္ဆိုလွ်င္ ကိုခႏၶာ သည္ ေရာဂါ ျဖစ္ ၿပီး ႏွလုံးသား သည္ မာေက်ာ ေပမည္။

 

က်မ္းကိုး ။ ။ မီဇန္ႏိုလ္ေဟက္မဟ္ က်မ္း ၊ ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ ၅၇၉

 

****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*