?>

နမာဇ္အား ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားသူမ်ား အတြက္ ရွဖာအသ္ မရွိေခ်

နမာဇ္အား ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားသူမ်ား အတြက္ ရွဖာအသ္ မရွိေခ်

နမာဇ္အား ဂရုမစိုက္ျခင္း၊ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာ ထားျခင္း သည္ ဂိုနာေယကဘီးရဟ္ (ခ) ႀကီးေလးသည့္ အျပစ္မ်ား စာရင္းဝင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ ရီဝါယသ္မ်ားတြင္ ထင္ထင္ ရွားရွား လာရွိပါသည္။ နမာဇ္အား ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာ ထားသူ ၊ အေလးမထားသူသည္ ရွဖာအသ္ ရရွိမည္ မဟုတ္ဟု လာရွိေပသည္။ ဤအေတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

နမာဇ္အား ဂရုမစိုက္ျခင္း၊ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာ ထားျခင္း သည္ ဂိုနာေယကဘီးရဟ္ (ခ) ႀကီးေလးသည့္ အျပစ္မ်ား စာရင္းဝင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ ရီဝါယသ္မ်ားတြင္ ထင္ထင္ ရွားရွား လာရွိပါသည္။ နမာဇ္အား ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာ ထားသူ ၊ အေလးမထားသူသည္ ရွဖာအသ္ ရရွိမည္ မဟုတ္ဟု လာရွိေပသည္။ ဤအေတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

لاَ تَنَالُ شَفَاعَتُنَا مَنْ اِسْتَخَفَّ بِصَلَا تِه . (بحارالانوار ج ۸۳ ص ۲۲۷ )

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွဖာအသ္ သည္ ၎တို႔ကို ရရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။ ၎တို႔ သည္ နမာဇ္အား ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထား ၊ အေလး မထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ဆင့္ဆိုခ်က္ လာရွိ ပါ သည္။ မိန္႔ေတာ္မူသည္။

 

"لَیْسَ مِنِّیْ مَنْ اِسْتَخَفَّ بِالصَّلوٰةِ لاَیَرِدُ عَلَیَّ الحَوْضَ لاَوَاللّٰهِ" (بحارالانوار ج ۸۲ ص ۲۲۴)

 

အၾကင္ မည္သူမဆို နမာဇ္အား ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာ ထားမည္ ဆိုလ်င္ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္မွ မဟုတ္ေခ်။ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ကစမ္ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မွ မဟုတ္ေခ်။ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ကစမ္ ၎သည္ ေကာင္စဲ ေရကန္ေတာ္ သို႔ ဝင္ေရာက္ ရမည္မဟုတ္ေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္အနီး သို႔ ေရာက္မည္ မဟုတ္ေခ်။

 

          ဤဟဒီးစ္ေတာ္အရ ထင္ရွားပြင့္လင္း သည့္ အခ်က္ မွာ ဂိုနာ (ခ) အျပစ္မ်ားကို မေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္း ႏွင့္ ဂိုနာ(ခ) အျပစ္မ်ား တြင္ သတၱိရွိရွိ ႏွစ္မြန္း ေနျခင္း ႏွင့္ ရွာဖာအသ္ ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖင့္ ေသာင္ဗာ ျပဳရာတြင္ အခ်ိန္ ဆြဲေနျခင္း၊ အခ်ိန္ ေနာက္က် ေအာင္လုပ္ျခင္း တို႕သည္ ဂ်ဟ္လ္ (ပညာမဲျခင္း)ႏွင့္ မာန္မန ေထာင့္လႊား ျခင္းျဖစ္ ပါ သည္။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*