?>

နမာဇ္ေဇရွက္ဗ္ ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား

နမာဇ္ေဇရွက္ဗ္  ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား

နမာဇ္ေဇရွက္ဗ္ ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ အခုလို လျမတ္ ရမ္တြာန္ တြင္ စယ္ရီ စားၿပီးေနာက္ နမာဇ္ေဇရွက္ဗ္ ဖတ္ႏိုင္ ၾကပါေစ ။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

နမာဇ္ေဇရွက္ဗ္ ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား

 

 

နမာဇ္ေဇရွက္ဗ္ (ခ) နမာဇ္ေဇသဟ္ ဂၽြတ္ဒ္

 

(၁) နမာဇ္ေဇရွက္ဗ္ ။ ။ ၈ ရကတ္ (၂ရကတ္ စီ နမာဇ္ေဇ ဖဂ်ရ္ ကဲ့သို႔ ခြဲ၍ ဖတ္ရမည္။ )

(၂) နမာဇ္ေဇ ရွဖ္အ္ (သို႔ ) နမာဇ္ေဇ ရွဖအ္ ။ ။ ၂ရကတ္

(၃) နမာဇ္ေဇ ေဝသ္ရ္ (သို႔ ) နမာဇ္ေဇ ေဝေသရ္ ။ ။ ၁ရကတ္

စုစုေပါင္း = ၁၁ရကတ္

 

နမာဇ္ေဇ ရွက္ဗ္၏ ဖဇီလသ္

 

ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာ ဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

နမာဇ္ေဇရွက္ဗ္ မ်က္ႏွာ ကို လွပေစၿပီး စာရိတၱ (ကိုယ္က်င့္တရား ) ကို ေကာင္းေစပါသည္။ ၿပီးေနာက္ မႏုႆ လူသားအား ေမႊးႀကိဳင္းေစပါသည္။ စားနပ္ရိကၡာ ကိုေပါမ်ား ေစၿပီး အေႂကြး ကို ေက်ေစပါသည္။ ပူေဆြးေသာကကို ေဝးေစၿပီး မ်က္လုံးကို ရွင္သန္ ေစပါသည္။

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္ မူသည္။

နမာဇ္ေဇရွက္ဗ္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ေက်နပ္ ႏွစ္ သက္မႈ ႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္ မ်ား ႏွင့္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေစ ရန္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာ ဒစ္ (အ.စ) ထပ္၍ မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

အၾကင္မည္သူမဆို ၏ အိမ္တြင္ နမာဇ္ေဇ ရွက္ဗ္ ဖတ္မည္၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ ေသလာဝသ္ ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ထိုအိမ္ သည္ ေကာင္းကင္ ေနသူမ်ား၏ အနီး တြင္ လင္းဝင္းေနသည့္ ၾကယ္တာ ယာမ်ား ပမာ ျဖစ္ပါသည္။

 

နမာဇ္ေဇ ရွက္ဗ္ ဝတ္ျပဳ နည္း

 

အားလုံး စုစုေေပါင္း ၁၁ ရကတ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ပထမ ၈ ရကတ္ နမာဇ္ ကို ၂ရကတ္ စီ ခြဲ၍ နမာဇ္ေဇ ဖဂ်္ရ္ ပမာ ဖတ္ရပါမည္။ နီယသ္ နမာဇ္ေဇ ရွက္ဗ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ၿပီးေနာက္ ၂ရကတ္ နမာဇ္ေဇ ရွဖ္အ္ (သို႔ ) နမာဇ္ေဇ ရွဖအ္ ဖတ္ရပါမည္။ ပိုေကာင္းသည္မွာ ပထမ ရကတ္တြင္ စူရဟ္ ဟမ္ဒ္ ၿပီးေနာက္ စူရဟ္ နာစ္ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ ရကတ္ တြင္ စူရဟ္ ဟမ္ဒ္ ၿပီးေနာက္ စူရဟ္ ဖလက္ၠ ဖတ္ရပါမည္ ။ (ကူႏူးသ္ မရွိေခ်။ )

 

ၿပီးေနာက္ ၁ရကတ္ နမာဇ္ေဇ ေဝသ္ရ္ (သို႔ ) နမာဇ္ေဇ ေဝေသရ္ ၁ရကတ္ ဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ စူရဟ္ အမ္ဒ္ ၿပီးေနာက္ စူရဟ္ ေသာင္ဟီးဒ္ ၃ႀကိမ္ ၊ ၿပီးေနာက္ စူရဟ္ ဖလကၠ္ ၁ႀကိမ္ ၊ စူရဟ္ နာစ္   ၁ ႀကိမ္ ဖတ္ရမည္။

 

ၿပီးေနာက္ လက္ ၂ ဖက္္အား ကူႏူးသ္ အတြက္ ေျမႇာက္ၿပီး မိမိ၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ား ကို အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ထံ ေတာင္းခံရပါမည္။ ၿပီးေနာက္ မိုအ္မင္ အေယာက္ ၄၀ အတြက္ ဒိုအာ ျပဳေပးရပါမယ္။ ၎သူမ်ား အတြက္ မဂ္ေဖရသ္ ဒိုအာ ျပဳေပးရပါမည္။

 

ၿပီးေနာက္ အႀကိမ္ ၇၀ «استغفرالله ربّی و اتوبُ الیه»ဖတ္ရပါမည္။

 

ၿပီးေနာက္ ၇ ႀကိမ္ «هذا مقامُ العائذِ بكَ منَ النّارِ» ဖတ္ရမည္။ ၿပီးေနာက္العفوအႀကိမ္ ၃၀၀ ဖတ္ရမည္။

ၿပီးေနာက္ ရကူ+ စဂ်္ဒါ ၂ႀကိမ္+ သရွ္ဟြဒ္ + စလာမ္ ျပဳရပါမည္။

 

နမာဇ္ ၿပီးလွ်င္ သက္ၥဘီေယ ဖြာေတြမာ (စ.အ) ဖတ္ရပါမည္။

 

*********************************************

END /251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*