?>

ရရွ္သ္ ၿမိဳ႕ တြင္ နမာဇ္ ေဇ အီးဒ္ေဒ ကုရ္ဗန္ စုေပါင္း ဝတ္ျပဳ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ရရွ္သ္ ၿမိဳ႕ တြင္ နမာဇ္ ေဇ အီးဒ္ေဒ ကုရ္ဗန္ စုေပါင္း ဝတ္ျပဳ ေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


***********************************************************************
END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*