?>

နမာဇ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီး ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ပါး

နမာဇ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီး ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ပါး

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္ တစ္ခု တြင္ နမာဇ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီး ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ပါး ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ၍ မိန္႔ေတာ္ မူထားပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရီဝါယသ္ ၏ က်မ္း မ်ား မွ တစ္က်မ္း ျဖစ္သည့္ ႈေအအ္ ကာဖီက်မ္း လာရွိမႈ ကို တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

امام صادق (علیه السلام) :

 

لا ینال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة.

 

 

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (علیه السلام) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

 

အၾကင္မည္သူမဆို နမာဇ္ အား ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွဖာအသ္ (အသနားခံေလွ်ာက္ထားေပးမႈ) ကို ရရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။

 

က်မ္းကိုး ။ ။ ဖႈေအအ္ ကာဖီက်မ္း ၊ အတြဲ ၃ ၊ စ ၂၇၀

*****************************************************************

END / 251

 


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*