?>

ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အား ၄ ရက္ေျမာက္ ေထာက္ခံ ပြဲ က်င္းပ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ဂြန္ေဗၿမိဳ႕ မွ မိုအ္ေမနီ မိုအ္ေမနသ္မ်ား မွ ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အား ၄ ရက္ေျမာက္ ေထာက္ခံ ပြဲ က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။

#######################################################

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*