?>

مشکلات جنسی جوانان ၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ ဒုတိယ ပိုင္း ၊ အာယာသြလႅာဟ္ မကာေရမ္ မိုရွီးရာဇီး

 مشکلات جنسی جوانان ၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ ဒုတိယ ပိုင္း ၊ အာယာသြလႅာဟ္ မကာေရမ္ မိုရွီးရာဇီး

အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မိုရွီးရာဇီး ေရာသားထားသည့္ (مشکلات جنسی جوانان) ၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ ဒုတိယ ပိုင္း အား တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန၊အဗ္နာ

ဒုတိယပိုင္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ား


အခန္းက႑(၁)

လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ား

    အရပ္တိုင္းမွာ နာက်င္ဖြယ္ ညည္းတြားသံ မ်ားအသံက်ယ္ေန ေလသည္ …..!

    အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္ အခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ တရားအရ (လိင္ကိစၥဆႏၵရွိမႈရွိေၾကာင္း) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိေပသည္။ ဤသဘာ၀ေတာင္းတ ခ်က္(လိင္ကိစၥ)ကို မွန္ကန္သည့္နည္းျဖင့္ လမ္းၫႊန္ျပသမႈမျပဳခဲ့လွ်င္ လူငယ္ လူရြယ္တို႔၏ ကံေကာင္းမႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈကို မိမိ၏ျပင္းထန္သည့္ ႐ိုက္ခ်က္ (လုပ္ရပ္)ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားရေပလိမ့္မည္း။ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေၾကကြဲ သြားေစလိမ့္မည္။

    ျမတ္အလႅာဟ္ခ်ီးျမွင့္ထားသည့္ ပင္ကိုအရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြး မ်ားသည္လည္း အခုဖူးပြင့္ေနသည့္ ပန္းအဖူးအငံုေလး ေၾကြက်ပ်က္စီးရသကဲ့ သို႔ပ်က္စီးသြားရေပလိမ့္မည္။

    ၄င္းတို႔၏ လာမည့္အနာဂတ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀န္း အတြက္ႏွင့္ မိမိအတြက္ ေရေသာက္ျမစ္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူစရာမ်ားကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည့္ နဗူဂ္(ခ)အရည္အေသြးႏွင့္ ေအဗ္ေသကာ(ခ)၀ါသနာ၊ အသစ္တီထြင္မႈ သည္လံုး၀အခ်ည္းနည္း အလကားျဖစ္သြားေလ၏။
    ဤလမ္းစဥ္၌ စေတးခံလိုက္ရသည့္ လူငယ္လူရြယ္ေပါင္းလည္း မနည္းေတာ့ေခ်။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ အိမ္မက္မွႏိုးထလာၿပီး ေနာက္ (လမ္းမွန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္) မိမိ၏႐ူဟ္၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈႏွင့္ေနာင္တကို ခံစားရေလ သည္။ အရည္အတြက္အေျမာက္အမ်ားရွိေလသည္။

    ဤလမ္းစဥ္ ဤလမ္းစဥ္၌ စေတးခံရသည့္ လူငယ္လူရြယ္ အေျမာက္အမ်ား၏မေရမတြက္ႏိုင္သည့္ စာမ်ား ကၽြန္ေတာ္ဆီ (က်မ္းျပဳဆရာ ေတာ္)ထံရွိေလသည္။

    ဤစာမ်ားေၾကာင့္ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ဖြင့္ဟပြင့္ထြက္လာေလသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေခါင္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။

    စာေရးသူမ်ားအေနျဖင့္ မေျပာျပႏိုင္သည္အထိ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈ၊ ေၾကာက္မက္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ရင္ဖြင့္ခဲ့ၾကေလသည္။ မိမိ တို႔လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမာ ေစမည့္နည္းလမ္းကိုလည္းေတာင္း ဆိုထားၾကေလသည္။

    အမွန္အတိုင္း ေျပာရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ လည္းပဲ ဤမွ်အႏၲရာယ္၏ အေရးႀကီးမႈကို မသိခဲ့ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္သတင္းရရွိထားမႈ သိရွိထားမႈအတြက္ ေၾကာင့္မလႊဲသာမေရွာင္သာ မိမိ၏စြမ္းအား၊ အင္အားႏွင့္အညီ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားကို ဤအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိတရားေပးရေတာ့မည္။ အႏၲရာယ္ ကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအစစ္မ်ားဖက္သို႔ သတိျပဳေပးရမည္။ အသိ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
    ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ ေတာ္မူေသာ ျမတ္အလႅာဟ္အို အရွင္ျမတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိ၏အကူအညီ အေဖးအမႏွင့္ ကင္းေအာင္ မထားပါႏွင့္ဟု ဒိုအာဆုမြန္ ေတာင္းလိုက္ပါသည္။

    ပထမဦးစြာ ထုိစာမ်ားမွ တခ်ိဳ႕ကို (မူရင္းအတိုင္း) လူႀကီးမင္းတို႔အား ေရးသားတင္ျပပါမည္။

ပထမစာ

    ….. လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ မိမိ၏ေဟာေျပာတရားပြဲ၌ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားကို မိမိတို႔၏အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ မိန္႔မထားသျဖင့္ ဤစာကို ပို႔ရ၌အျမန္လုပ္လိုက္ပါသည္။

    ကၽြန္ေတာ္အၿမဲတေစ ၀မ္းနည္းပူေဆြးေနရသည့္ အခက္အခဲမွာ အမွန္ဆိုရလွ်င္ လိင္ကိစၥႏွင့္ တဏွာ၊ ရာဂကိစၥ ျဖစ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္ကို အျမန္ႀကီးပ်က္စီးေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အခက္အခဲကို လူႀကီးမင္းအားတင္ျပပါ့မယ္။

    ကၽြန္ေတာ္ဟာအသက္(၂၃)ႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ပါ။ ကၽြန္ေတာ္အရြယ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ မွန္ကန္၊ စစ္မွန္သည့္ သြန္သင္ျပမႈ မရခဲ့တာရယ္၊ အသိပညာမရွိခဲ့တာရယ္ေၾကာင့္ “လမ္းလြဲလမ္းမွားမႈမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လိင္ကိစၥတစ္ခု” ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ဤမေကာင္းသည့္ အလုပ္ကို လုပ္လာတာ (၇)ႏွစ္ ဆက္တိုက္ရွိေနပါၿပီခင္ဗ်ား။

    အခုခ်ိန္ထိ ဤမေကာင္းမႈမွာ နစ္ေနပါတယ္။ ဤအလုပ္ကို မလုပ္ ေတာ့ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲႀကိဳးစားႀကိဳးစား မေအာင္ျမင္ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဤ လုပ္ရပ္စက္ဆုပ္ဖြယ္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္စာအုပ္ထဲ၌ ဖတ္ရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ မိမိကိုယ္၌လည္း(လက္ေတြ႔) ခံစားေနရပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္မ်က္လံုးေတြ အားနည္းကုန္ပါၿပီ။ အေၾကာေတြအားနည္း ၿပီး၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာအားနည္းျခင္းႏွင့္ တုန္ေနျခင္း၊ ပိန္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္း စိတ္မခ်မ္းမသာ မၾကည္ ျခင္းတို႔ကို ခံစားေနရပါၿပီ။

    တခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္မွာ အင္အား ခြန္အား အျပည့္အ၀ ပိုင္ဆိုင္ထား သည့္အတြက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ့ ခြန္အားေတြေလ်ာ့သြားပါၿပီ။ (စာ၏ဆိုလိုခ်က္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္လည္း အေသအခ်ာ နားမလည္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အတင္းအဓမၼ ပညာဆက္ လက္သင္ေနရပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္စာေရးဖို႔ ေဘာလ္ပင္ကိုကိုင္တိုင္း ေရးဖို႔ခြန္အားမရွိျဖစ္ရ ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေဘာလ္ပင္ကိုခ်ၿပီး အားျပန္၀င္လာတဲ့အထိေစာင့္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေရးရပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္မႈလည္း နည္းသြားပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္အတြင္းစိတ္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုအၿမဲတေစ နိမ့္ခ်ေနပါတယ္။

    မလြဲသာမတတ္သာလို႔ ေထာင့္တစ္ေနရာရာမွာ သြားသြားထုိုင္ၿပီး အၾကာႀကီးငိုပါတယ္။ မ်က္လံုးေတြဆို နီရဲကုန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ အက်ဥ္း ေျပာရရင္ သနားစရာ ကံမေကာင္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူမဲ့သူ ဘယ္သူမွ မရွိပါဘူး။

    ဤမွ်ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုျမင္ရ ပါလ်က္ ဤအလုပ္ကိုဘာေၾကာင့္လက္ မလြတ္ႏိုင္ရသည္ဆိုသည့္အခ်က္ လူႀကီးမင္းသိေကာင္းသိပါမယ္ခင္ဗ်ား?

    ဤအတြက္အေျဖလည္းကၽြန္ေတာ္ဆီမွာရွိပါတယ္။ယေန႔ဒီအလုပ္ ကိုလက္လြတ္ဖို႔ (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္) မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးခင္ဗ်ား။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ တဏွာ၊ ရာဂႏိုးထလာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (လြတ္ဖို႔) အင္အား ယုတ္သြားပါတယ္။

    အားလံုး(တဏွာ၊ ရာဂအႀကိဳက္) လုပ္ၿပီးၿပီဆို ေနာက္ငိုတာမ်က္ရည္ က်တာျဖစ္ပါတယ္။

    တခါတေလ ကၽြန္ေတာ္ျမတ္ အလႅာဟ္ထံ ဒိုအာ ေတာင္းပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ေအမမ္မ်ား(အ.စ)ထံသ၀ါဆိုလ္ျပဳပါတယ္။ဒါေပမဲ့ခင္ဗ်ား၊ဒိုအာဆုမြန္ ေတာင္းတိုင္း ေတာင္းတိုင္းရလာဒ္အနည္းငယ္ကိုသာရပါတယ္။

    တခါတရံ ကၽြန္ေတာ္ေလ ျမတ္အလႅာဟ္ႏွင့္ျပစ္မဲ့ ေအမမ္မ်ား(အ.စ) မ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို အျပစ္သမား၊ ဒုစ႐ိုက္သမား၊ မသန္႔ရွင္းသူမ်ားကို လံုး၀ဂ႐ုျပဳ။ သတိမထားဟု ထင္မိပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္လိုမ်ိဳးအကူအညီ၊အမွီအခိုမဲ့သူမ်ားဟာ မိမိတို႔၏ႏွလံုးသား ၏ ခံစားမႈ၊နာၾကင္မႈမ်ားကိုမိမိတို႔ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကိုပင္ ေျပာမျပႏိုင္သည့္ အထိ သနားစရာေကာင္းသည့္ အေျခအေနကိုေရာက္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္သူ႔ဆီအကူအညီေတာင္းရမည္နည္း။?

    ကၽြန္ေတာ္၏ညည္းခံျခင္း၊ ခႏၲီးတရားခြက္လည္း ေမွာက္ေနပါၿပီ။ အသက္ထြက္ဖို႔ လည္ပင္း အထိေရာက္လာပါၿပီ။ ျမတ္အလႅာဟ္ကၽြန္ေတာ့္ကို သနားၾကင္နာပါေစ။ လြတ္ေျမာက္မႈလမ္းကို ၫႊန္ျပေတာ္မူပါေစ။ အကယ္၍ ေဆးအၫႊန္းအရ လူႀကီးမင္းသိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ကို အသိေပးပါခင္ဗ်ား။ ဧကန္မုခ် လူႀကီးမင္းသိပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္လိုမ်ိဳး လူႀကီးမင္းကိုေလးစားရိုေသဖို႔ လူႀကီးမင္းအတြက္ လိုမည္မဟုတ္ပါ။ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀န္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ရိုေသ ေလးစားရေပမည္။မုခ်ဧကန္ ျမတ္အလႅာဟ္ လူႀကီးမင္းကို ေကာင္းျမတ္သည့္ ဆုလာဒ္ေတာ္ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
အျခားစာတစ္ေစာင္

    လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ လမ္းမွန္ကိုၫႊန္ျပႏိုင္ရန္ မြန္ျမတ္လွသည့္ လူႀကီးမင္း၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို စတင္ၿပီးျဖစ္ရာ ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ယူပါတယ္။ သိထားၿပီးသည့္ အတိုင္းကၽြန္ေတာ္ အတြက္ရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ မ်ားစြာေသာ စာေရးဆရာမ်ားေရးသားမႈမ်ား၊ ထုတ္ေ၀ပံုႏွိပ္ၿပီး (စာေရးဆရာ မ်ားဟု ဆိုလွ်င္ေျပာရေပမည္။)၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ လူႀကီးမင္း၏ ေရးသားမႈမ်ား သည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ ကံေကာင္းမႈအတြက္ ႀကီးက်ယ္သည့္အရာ အသြင္ေဆာင္ေနပါတယ္။

    မည္သို႔ဆိုေစ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္အရြယ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါသည္။စာသင္ခ်ိန္အစကတည္းမွစ၍ကၽြန္ေတာ္ဟာ ထူးခၽြန္ သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားစာရင္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ အခ်ိဳ႕သီးသန္႔ အေၾကာင္းခံမ်ားေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေနသည့္ ေက်ာ့ကြင္း၌မိသြားေတာ့ပါ တယ္။ ထို(ေက်ာ့ကြင္းကို) လူႀကီးမင္းေကာင္းေကာင္းသိပါသည္ ခင္ဗ်ား။

    တနည္းဆိုလွ်င္ ဤအခက္အခဲသည္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း ရင္ဆိုင္ေနရမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သို႔ အရြယ္တူအေျမာက္အမ်ားသည္ လည္းပဲ ဤအခက္အခဲတြင္ နစ္ျမွဳပ္ေနပါတယ္။

    အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာဤလုပ္ရပ္အတြက္ေလာင္စာ(၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈ)ကို ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ဟာ အားနည္းအားေပ်ာ့သထက္ အားနည္းအားေပ်ာ့သြားပါတယ္။

    အခုကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မိမိကိုယ္ခႏၶာ၌ အေကာင္းဆံုး တကာ့အေကာင္းဆံုးအရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ႏွလံုး၊ ကၽြႏ္ေတာ္၏အေၾကာ အခ်ဥ္မ်ားတြင္ ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားရွိလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

    ယုတ္စြအဆံုးကၽြန္ေတာ့္စိတ္ဆႏၵခြန္အားသည္လည္းအတိုင္းထက္အလြန္ ကုန္ခမ္းသြားပါေတာ့တယ္။

    ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကို အၿမဲအထင္အျမင္ေသးမႈကို ခံစားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာနည္းသြားပါတယ္။ အားကစားလည္းမလုပ္ေတာ့ပါ။ ယုတ္စြအဆံုး ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ အိမ္မ်ားသုိ႔လည္းသြား မလည္ျဖစ္ေတာ့ ပါ။

    ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ အရမ္းမေကာင္းဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္။ လိုအင္ဆႏၵဆံုးျဖတ္မႈခြန္အားဟာ ဤမေကာင္းသည့္အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ခက္ခဲသည္အထိ ကုန္ခမ္းသြားပါတယ္။

    ဒါဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေနရပါသလဲ ခင္ဗ်ား။?

    အေၾကာင္းကေတာ့ ကိုယ္လံုးတီး၊ နီးကပ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓာတ္ပံု မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ရြယ္တူ လူငယ္အမ်ားစုၾကည့္ၾကပါတယ္။

    စက္ဆုတ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အျပာကားမ်ားၾကည့္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ မေကာင္းသည့္စာအုပ္ေတြ လည္းေၾကနည္းနည္းေလး ျဖင့္ အေျမာက္အမ်ားရပါတယ္။

    အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကၽြန္ေတာ္ကိုလမ္းၫႊန္ပါခင္ဗ်ား။ဤေၾကာက္မက္၊ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္မေကာင္းမႈမွ ေခ်မႈန္းပစ္ေစႏိုင္ရန္ ဘာလုပ္ရမည္ဆို တာလည္းမိန္႔ၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။

* * * * *
တတိယေျမာက္စာ

    လူႀကီးအေနျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ တို႔၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိပါသလား?

    လူငယ္လူရြယ္တခ်ိဳ႕ဟာ ႀကီးမားစက္ဆုတ္ဖြယ္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္က်ဴး ေက်ာ္ေနၿပီး စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ား နစ္ျမွဳပ္ေနတာ လူႀကီးမင္းသိပါသလား ခင္ဗ်ား။?

    ရက္အနည္းအငယ္အရင္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ၿမိဳ႕ရွိ စရ္ယာလမ္းေပၚမွာ ျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။ရုတ္တရက္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကုိယ္ခႏၶာခံစားမႈမရွိ၊ မ်က္စိကန္းေနသည့္(၂၅)ႏွစ္ခန္႔အရြယ္လူငယ္တစ္ေယာက္ကိုျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ သူကိုသူရဲ႕ညီကလက္တြဲထားၿပီး လမ္းျဖတ္ေနပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဆိုင္ကယ္ေပၚမွဆင္းၿပီး သူရဲ႕ညီငယ္ကိုသိသည့္ အတြက္သူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

    သူ႔အေနႏွင့္ ဒါကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုဟုေျပာေလရာအံ့ၾသသြားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းခင္ဗ်ားအစ္ကို ဒါမ်ိဳးဘာေၾကာင့္ျဖစ္သြားတာလဲဟုေမးျမန္းပါ တယ္။ အေျဖေပးပါတယ္။ အစ္ကိုအသက္(၂၀)အထိေတာ့မေကာင္းတာဘာ မွမလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ မေကာင္းသည့္နည္းျဖင့္ လိင္ကိစၥေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အရင္အစ္ကို႔မ်က္လံုးေတြကန္းသြားခဲ့ရပါတယ္။ အခုထိလည္း အစ္ကိုက သူ႔အက်င့္ဆိုးကို မေဖ်ာက္ေသးပါဘူး။

    လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္သမွ် လူငယ္လူရြယ္မ်ားကိုဤ ဆံုး႐ံႈးမႈဆိုးက်ိဳးမႈမ်ားမွ ကုသႏုိင္မည့္နည္းလမ္းကို ၫႊန္ၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ့္တို႔အေနျဖင့္ ဤအညစ္အေၾကးမ်ားမေပးရန္ မည္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသနည္း?

* * * * *

    ၿမိဳ႕ေပါင္းစံုမွ လာသည့္စာမ်ားမွ ဤစာမ်ားသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ စာေရးသူမ်ား၏ အမည္အရင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕အေရးမႀကီး သည့္ စာပိုဒ္မ်ားကို ျဖဳတ္ၿပီး လူႀကီးမင္းစာ႐ႈသူတို႔အား အထက္၌တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

    ဤစာမ်ားႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အျခားစာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္လူငယ္ လူရြယ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ လက္ေတြ႕အမွတ္အသား မ်ားျဖစ္ပါသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအၾကား သန္႔ရွင္းသန္႔စင္ၿပီး မညစ္ပတ္ေသးေသာ မည္သည့္ မေကာင္းမႈစာရိတၱ ေဖာက္ျပန္မႈကို မက်ဴး လြန္ခဲ့သည့္လူငယ္လူရြယ္မ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ားရွိသည္ကို ျငင္းမရေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း (မေကာင္းမႈလိင္ကိစၥ)အတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား စေတးမႈမ်ားေပးခဲ့ရေလသည္။

    အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လက္ေပၚလက္တင္ၿပီး ထိုင္၍ၾကည့္ ေနမည္ဆိုလွ်င္ သန္႔ျပန္႔သူ လူေကာင္းမ်ားလည္း ဤအညစ္အေၾကးတြင္ နစ္လာမည့္အခ်ိန္ မေ၀းေတာ့ေခ်။ နစ္နာသူမ်ားအားလံုး ၿခံဳငံု၍ ဆိုရလွ်င္ လက္လြတ္လိုက္ရေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ အျခားစေတးမႈမ်ားကို ေပးရေပ လိမ့္မည္။

    ဤနည္းျဖင့္ မတတ္ႏိုင္သူမ်ား၊ သနားၾကင္နာဖို႔ထိုက္သူမ်ား၊ ႐ံႈးခဲ့သူ မ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္လည္း ရာဇ၀တ္သားအျဖစ္ ဘ၀သို႔ ေရာက္သြားရ ေလမည္။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ဤအျဖစ္ဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ လိုလားပါကျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ၿပီးေနာက္ သန္႔ ျပန္႔သန္႔ရွင္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သတိဂ႐ုျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္ကို မေကာင္း သည့္နည္းျဖင့္ ျဖည့္ဆီးသည့္ လိင္ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ ေပသည္။

    ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားသည္ ဤစေတးခံရသူမ်ား၏တိုင္တည္ သံေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ေရးသားမႈ၏ ကေလာင္ထိပ္ဖ်ား သည္ငိုေၾကြးခဲ့ၿပီး ကူညီရန္ ေတာင္းဆိုေပသည္။

    ဤအတြက္မႏုႆလူသားတိုင္း၏ ႏွလံုးသားတြင္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ တစ္ခုအသြင္ကိုေဆာင္ေစေပသည္။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ကာလ၏ ကံဆိုးမိုးေမွာင္မႈမွာ ယေန႔မွားယြင္း လြဲမွားေနသည့္သြန္သင္မႈအေနျဖင့္ စာရိတၱကိုပ်က္ျပားမႈျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနသည့္ စာအုပ္စာေပညစ္မ်ား၊ အျပာ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ တဏွာ၊ ရာဂ ကိုထေစသည့္ဓာတ္ပံု မ်ား ဤကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ လိင္ကိစၥကို ပိုမို၍ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အဆင့္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေလၿပီ။

    လြတ္လပ္မႈဆိုသည့္ အမည္ကိုအလြဲသံုးစားျပဳၾကၿပီး၍ (လိင္ေဖာက္ ျပန္ေရးကိစၥ) ကိုပိုမို၍ အမ်ားဆံုးအဆင့္အထိ ပို႔ခဲ့ၾကေလသည္။

    အကယ္၍ ဤမေကာင္းမႈအား အေျခခံက်က်ေတာ္လွန္မႈ မျပဳခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ မုခ်ဧကန္မလႊဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို အနာဂတ္တြင္ (ကံဆိုးမိုးေမွာင္ က်မႈ) ႏွင့္ ေသတြင္းသို႔က်မႈကို ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အထက္ပါ စာမ်ား၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လူငယ္မ်ားကို ဤလမ္းစဥ္တြင္ စေတးခံခဲ့ ၾကသူမ်ားဟု ထင္ထားၾကေလသည္။ (အမွန္တကယ္ ဤအရာမ်ားကို ယခု စေတးခံခဲ့မႈဟု ေျပာမရေသးေခ်။) ၿပီးေနာက္ထို႔ျပင္ အျခားနမူနာမ်ားကိုလည္း အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို စာ႐ႈသူခ်စ္ပရိသတ္ႀကီး အေနျဖင့္ ေတြ႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေပသည္။


    ဤျမင္ေတြ႕ရမႈသည္ ဆရာသမားတစ္ဦးပမာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အရာမ်ားကို အားလံုးကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္ေလသည္။

    သို႔ေသာ္ ….. ဤေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအေရးႀကီး သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္၊ စကားဆိုရန္ လိုအပ္ေပသည္။ လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ ဘ၀ခရီးလမ္းရွိဆူးေျငာင့္ ခလုတ္မ်ားကိုသူတို႔ေလးေတြ အားလံုးသိလာေအာင္ သတိေပးၿပီး၊ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္လမ္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ရေပမည္။

    ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ လူႀကီးမင္းစာဖတ္ပရိတ္သတ္အားလံုးႏွင့္မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားကို ဤကိစၥ၊ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႏြယ္ၿပီး အတိအက်အေသးစိတ္ ေလ့လာေပးရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

    အကယ္၍ မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေပးမည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေပးသမွ်(လမ္းၫႊန္မႈ) မ်ားကို အသင္တို႔အေနျဖင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမည္ဆို လွ်င္ အႏၲရာယ္မ်ိဳးစံုမွ လံုး၀ကင္းလြတ္ခြင့္ရလိမ့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ခ်ေစ လိုပါသည္။

* * * * *" မရိွလို႔ မလွဴ၊ မလွဴလို႔ မရိွ "
ရွင္းေနပါသည္။သားေပးမွ ေခၽြးမ၊ရတာ … သမီးေပးမွ
သားမက္၊ရတာ ...

အခန္း(၂)

လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္
ေသခ်င္ဖြယ္ေလာက္ေရာက္သည့္ရလာဒ္မ်ား

    လူငယ္လူရြယ္ မ်ားေတြ႕ႀကံဳ၊ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေရးႀကီးျပႆနာ မ်ားမွ ဤျပႆနာသည္လည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

    မပ်က္စီးေသးေသာသူမ်ားအတြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ လမ္းႏွင့္ပ်က္စီး ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ကုသရမည့္လမ္း !

    ၿပီးခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ျဖစ္ရပ္မွန္ပမာ မ်ားေၾကာင့္ လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္မွားယြင္းသည့္ အက်င့္ဆိုးမ်ားဟာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို မစြမ္းမတတ္ႏိုင္ေအာင္၊ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကင္းမဲ့မႈ၊ေခတ္ေနာက္ျပန္မႈႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္မႈကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ သိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို “႐ူးသြပ္ျခင္း” ႏွင့္ “ေသဆံုးျခင္း” အထိပို႔ေလ၏။

    ၀မ္းနည္း၊ ကံဆိုးေလစြ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေခတ္ကာလ၌ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ဤကိစၥကို “ေခတ္ကာလ၏ လိင္ျပႆနာမ်ား၊ လိင္ကိစၥမ်ား” ဟုအမည္တပ္ ၾကေလသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့သည့္ စာေရးဆရာမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဤလူငယ္လူရြယ္မ်ား လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို အေသး အမႊားကိစၥ၊အေရးသိပ္မႀကီးသည့္အရာအျဖစ္တင္ျပရန္ ႀကိဳးစားၾကေလသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ အခ်ိဳ႕ပ်က္စီး၊ လမ္းမွား၊ လမ္းလြဲ ေနသူမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္၊ သေဘာက်ေစရန္ဤ(မေကာင္းမႈမ်ားကို)လူငယ္သဘာ၀၏လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ဟုတင္ဆက္ၾကေလသည္။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔အသိပင္ …..အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ဤ (မေကာင္း မႈ) ကို ကိုယ္တိုင္အတြက္ႏွင့္ မသန္႔မျပန္႔သည့္ ေငြမ်ား ရွာေဖြဖို႔အတြက္ အသံုး ခ်ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္လိုင္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုႏွင့္တဏွာ၊ ရာဂကို ႏိုးထလွေစမည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ထုတ္လုပ္စီစဥ္ၿပီး ေျမႏွင့္အခ်ိန္ကို မေလးမစားမ႐ိုမေသျပဳၾကေလသည္။ မည္သည့္လိမ္လည္မႈကိုမဆို က်ဴးလြန္
ရန္၀န္မေလးေတာ့ေခ်။ !

    ပမာအားျဖင့္ မဂၢဇင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား” အမည္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေလသည္။ ေရးသားျပဳစု သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ သတင္း တစ္ခုအရဥေရာပတစ္တိုက္လံုးကိုလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာေလသည္။(နာမည္ ေက်ာ္လာေလသည္။)

    (ဤ (မေကာင္းမႈ၏) (ဆိုးက်ိဳး) သက္ေရာက္သည့္ အာနိသင္မ်ား သည္ အျခားတိုက္မ်ားသို႔လည္း အလ်င္အျမန္ေရာက္လာမည္ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။)

    ထို“အမ်ိဳးသမီး”မဂၢဇင္းတြင္ ေရးသားေၾကျငာထားသည္မွာ - အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မိမိေယာကၤ်ား၊ ခင္ပြန္းအတြက္ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ အလိုရွိေၾကာင္း၊ ရွာေနေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။

    ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ သတင္းမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားသည္ မွာ ကိုယ္တိုင္(သို႔မဟုတ္) ၄င္းတို႔၏လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားမွ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

    မိမိတို႔၏ မဂၢဇင္းအား ေၾကျငာရန္ႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေစဖို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ ျပၾကေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာသတင္းမ်ားေၾကျငာထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္း က်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းကို အရွက္သိကၡာမဲ့မႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္ျပႆနာမ်ား မွအပ အျခားမည္သည့္အရာမွ် မျဖစ္ေပၚေစပါ။

    ကံဆိုး၊ မိုးေမွာင္က်ေရာက္မႈမွာ ဤမွ်ေလးတင္ မၿပီးေသးေခ်၊ (တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္) ယုတ္စြအဆံုး ပညာရပ္ဆိုင္ရာေ၀ါဟာရအရ ေျပာရလွ်င္အခ်ိဳ႕လူမႈေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊စိတ္ဓာတ္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားသည္လည္း ဤ “လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ၊ လိုင္းတံပိုး” ကိုသဘာ၀ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းသက္ေသထူရန္ ႀကိဳးပမ္းပါေလသည္။

    အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤမွားယြင္းမႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ရလာဒ္မ်ား ကိုလက္ခံထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ၏ နည္းစနစ္ကို သံုးရာ၌ ဤ(မေကာင္းမႈကို)ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္အစား၊ နစ္ျမွဳပ္ေနသည့္သူမ်ားကို ကူညီေဖးမရာ မေရာက္ေတာ့ပဲ လမ္းလြဲလမ္းမွားကိုသာ ပို႔ေစေလသည္။

        ဤမေကာင္းမႈအေပါင္း၏အေၾကာင္းခံမ်ားအေနျဖင့္လူငယ္ လူရြယ္မ်ားအၾကား လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈကို အတိုင္းထက္အလြန္႐ႈပ္ ေထြးေပြလီေအာင္၊ ေၾကာက္မက္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေကာင္းေအာင္ တြန္းပို႔ေလ သည္။ ဤေကာင္းမႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ကို ထုတ္ပစ္ရွင္းလင္း၊ သုတ္သင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ကိစၥ မဟုတ္ေခ်။ ဤကိစၥအတြက္ အခ်ိန္၊ ဘ႑ာေငြႏွင့္ တိက် (ခိုင္မာသည့္) အစီအစဥ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

* * * * *

လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း၏ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္မလြဲမေသြ မိမိတို႔၏ ခိုင္မာ၊ တည္တံ့သည့္ အသိဥာဏ္၊ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈကို အမွီသဟဲ ျပဳၿပီး မိမိ တို႔၏မွန္ကန္သည့္ ခံစားမႈမ်ားအျဖစ္ဆံုးကို ဖံုးအုပ္ထားသည့္ အသိပညာမဲ့မႈ ႏွင့္ ဒုစ႐ိုက္မေကာင္းမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းရေပမည္။ အမွန္တရားႏွင့္မႏုႆ လူသားကို လမ္းလြဲလမ္းမွားေရာက္ေစသည့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အလုပ္ မလုပ္ေစသည့္ ဆိုလုိမႈမ်ားကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ရေပမည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေတာဆင္ျခင္ရေပမည္။ အမွန္တရားမ်ားကို ခံစားႏိုင္ဖို႔ နားလည္ရန္ျပဳရေပမည္။ႏွစ္ႏွင့္ႏွစ္ေပါင္းေလးကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား၊ ကိစၥမ်ားကို သိျမင္ရေပမည္။ ဤေသခ်င္ဖြယ္ေလာက္ေကာင္းသည့္ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး(ဆိုးက်ိဳး)ရလာဒ္ကို ကိုယ္ေတြ႔ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရေပမည္။

    ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဤေနရာ၌ ပထမဦးစြာ ေဒါက္တာမ်ားႏွင့္သုေတ သီမ်ား၏ အေထာက္အထား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို တင္ျပပါမည္။ ၄င္းတို႔ (ေဒါက္တာမ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ား) သည္ မိမိတို႔ဘ၀ကို ဤျပႆနာ၊ကိစၥမ်ား ၏ေလ့လာေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသံုးခ်ခဲ့ၾကေလသည္။

    ၿပီးေနာက္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္း အရင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီးခြဲစိတ္၊ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပမႈကို ျပဳသြားပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဤအက်င့္ဆိုးမ်ား ေတာ္လွန္ရမည့္ နည္းလမ္းကိုတင္ျပပါမည္။

    အေက်ာ္အေမာ္ ေဒါက္တာတစ္ဦး အေနျဖင့္မိမိ၏ စာအုပ္၌ ဤ ရွက္ဖြယ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အက်င့္ (လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း)၏ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ေရးသားတင္ျပထားသည္။ လက္ေတြ႔စိစစ္ထားၾကသည့္ ေဒါက္တာမ်ား၏ ရွင္းျပမႈမ်ားကို ဆင့္ဆိုတင္ျပပါမည္။

    “ဟူဖ္မာန္”ဆိုသည့္ ေဒါက္တာေျပာေလ၏။

    “ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ လူငယ္တစ္ဦးကို ၁၅ ႏွစ္သားအရြယ္မွ ၂၃ ႏွစ္ အရြယ္ အထိလက္ျဖင့္ အာသာေျဖသည့္ အက်င့္ဆိုးျပဳခဲ့ သည္ကိုေတြ႕ဖူးပါ တယ္ …..

    ဒီေကာင္ေလးအေနျဖင့္ စာအုပ္ဖတ္ခ်င္တယ္လုပ္တိုင္း မ်က္လံုးမ်ား မွာ အေမွာင္ကိုသာ ျမင္ရၿပီး၊ ေခါင္းကိုက္သည့္အထိ ကိုယ္ခႏၶာအားနည္းသြား တာကို ခံစားရတယ္ေလ … စရ္စာမ္ (   سرسام  ) အမည္ရွိ အရက္႐ူး ေရာဂါ သည္ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ တူေနေလတယ္ …..

    သူ႔အတိုင္းေနာက္လူတစ္ေယာက္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူ (ဒီအက်င့္ ဆိုးရွိသူ)ဆိုလည္းသူ၏မ်က္လံုးေတြရွိမ်က္အိမ္ဟာအႀကီးႀကီး၊ ႀကီးသြားတယ္၊ ျပန္႔သြားတယ္ေလ ….. ေနာက္မ်က္လံုး အလြန္နာၾကင္တာကို ခံစားရတာကို (ေတြ႔ရတယ္) …..”ဟုေျပာခဲ့ေလသည္။

    ေဒါက္တာ  Huotchinson မွလည္း ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို (ဤကဲ့သို႔) သက္ေသထူထားေလသည္။

    “အမ်ားအားျဖင့္ ေယာကၤ်ားတန္ဆာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္၊ ပတ္သက္ သည့္ေရာဂါမ်ားသည္ လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ ….. မ်က္လံုးအတြင္းရွိ မ်က္ဆံႏွင့္ အျခားမ်က္စိအေျမႇးပါးဆိုင္ရာ ေရာဂါေ၀ဒနာ မ်ားသည္လည္း ဤလက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း၏ ရလာဒ္ဆိုးပင္ျဖစ္ပါတယ္…”

    (ဂ႐ုျပဳသင့္ပါသည္။)

    အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဒါက္တာမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္မွာ-

    “ဤအက်င့္ဆိုး (လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း) ပထမဦးဆံုးရလာဒ္ဆိုး က်ိဳးမွာမ်က္လံုး၏ၾကည္ၾကည္လင္လင္ျမင္ႏိုင္စြမ္းကို ကုန္ေစျခင္းႏွင့္ အေရာင္ အစစ္ကို ပ်က္စီးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ …..

    ထိုနည္းတူစြာ ညႇိဳးႏြမ္း၊ ႏြမ္းနယ္သြားေလတယ္ ….. ဤအက်င့္ဆိုး ရွိသူမ်ားကေတာ့ ပထမဆံုး အသိတရား၊ အသိဥာဏ္ပ်က္စီးစြားေစပါတယ္ … ၄င္းတို႔၏ မ်က္ႏွာဟာ မသာမယာေသာက၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ပံုေပၚလြင္ေန ပါတယ္ … မ်က္စိဟာ အနီကြင္းေတြ ရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာဟာ ပ်င္းရိ ပ်င္းတြဲ ျဖစ္ျခင္းစလာပါေတာ့တယ္ …..”

    မွတ္ဥာဏ္အားနည္းျခင္း၊ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊အစာမေၾကျခင္း၊အသက္ ႐ွဴၾကပ္ျခင္း၊ စာရိတၱေျပာင္းလဲျခင္း၊ စိတ္မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ မတင္ျပႏိုင္ျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးစိတ္ျဖစ္လာျခင္း၊၀မ္းနည္းေသာကျဖစ္ျဖင္း၊ မနာလို၀န္တိုျခင္း၊စိတ္မရႊင္ ျခင္း၊ အၿမဲတမ္းအထီးက်န္ေနထိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေတြးေတာေနျခင္းစသည့္ (ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ားအားလံုးသည္)ဤလိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ရလာဒ္ဆိုးျဖစ္ ေပသည္။

    ဤေဒါက္တာအေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္တြင္ အျခားေနရာ၌ဤ(အက်င့္ ဆိုးေၾကာင့္) ေသြးနည္းျခင္း၊ ႐ုပ္ႏွင့္စိတ္ဆိုင္ရာ ခြန္အားမ်ား ပ်က္စီးရျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္မႈႏွင့္နားေရာဂါ၊ခါးကိုက္၊ခါးနာ၊အသက္႐ွဴၾကပ္ျခင္းမွတ္ဥာဏ္နည္း ျခင္း၊ပိန္ျခင္း၊အားနည္းအားေပ်ာ့၊ပ်င္းရိျခင္းေနာက္ဆံုးအက်ဥ္းအားျဖင့္ခႏၶာ ကိုယ္တစ္ခုလံုးနီးပါးအင္အားမရွိျခင္းကိုျဖစ္ေစေၾကာင္းထပ္ျဖည့္ေရးသားထားေလသည္။

    ၿပီးေနာက္(ဆိုးက်ိဳး)အာနိသင္ဟာတာရွည္ခံစားမႈငါးပါးႏွင့္နီးကပ္ေနသည္ျဖစ္ၿပီး၊အထူးသျဖင့္မ်က္စိႏွင့္နားအေပၚပို၍ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစေလသည္။

    ဤမွားယြင္းသည့္လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈအက်င့္ဆိုး(လက္ျဖင့္အာသာေျဖမႈ)ေၾကာင့္ကိုယ္ခႏၶာ၏ခြန္အားသည္ေရာဂါမ်ားကိုခုခံကာကြယ္ဖို႔အားနည္းသြားေလသည္။

    ဤအခ်က္ကိုအထက္ေဖာ္ျပပါေဒါက္တာအေနျဖင့္ေထာက္ခံ အတည္ျပဳထားေလသည္။

    အၾကင္မည္သူမဆိုဤအက်င့္ဆိုးအက်င့္ရွိပါကအကယ္၍ေရာဂါႀကီး ႀကီးတစ္ခုျဖစ္၀င္သြားလွ်င္မိမိကိုယ္ကိုေသျခင္းမွလြတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔မလြယ္ကူေတာ့ေခ်။

    ၿပီးေနာက္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္စာေရးဆရာတစ္ေယာက္၏ေရးသားမႈကိုဆင့္ဆိုပါအုန္းမည္။“လူငယ္လူရြယ္တစ္ေယာက္၊ဤအက်င့္ဆိုးစြဲေနသူျဖစ္သြားေလသည္။အဖ်ားေရာဂါတစ္ခုခု၀င္လာပါေတာ့သည္။ဖ်ားၿပီးေနာက္(၆) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္လံုး၀အားမရွိတဲ့သူျဖစ္သြားေလသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲဤအက်င့္ဆိုးကိုလက္မလြတ္ခဲ့ေခ်။ေနာက္ဆံုးေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ရာေသျခင္းႏွင့္ေသရေလေတာ့သည္။”

    ေနာက္ေဒါက္တာအေနျဖင့္အျဖစ္အပ်က္မွန္တစ္ခုကိုလည္းဆင့္ဆို ေလ၏။

    “လူတစ္ ေယာက္ကို ဤ လာဒ္မရွိသည့္ အက်င့္ဆိုးစြဲေနေလ၏။အ ဆက္မျပတ္ဒီအလုပ္ပဲလုပ္ေနခဲ့ေလ၏။ တျဖည္းျဖည္း ႏွင့္သူဟာအသိဥာဏ္ အားနည္းမႈ ကိုအျပင္းအထန္ခံစား ရေလေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ဤ အက်င့္ ဆိုးေၾကာင့္ေပါင္ႏွင့္ေျခသလံုး ရွိ အသားမ်ားမက်န္ေတာ့ ဘဲပိန္လိန္ သြားသည့္ အေျခအေနအထိ ေရာက္သြားရေလသည္။ သူခါး အၿမဲတေစနာၾကင္ ေနေလ၏။ ဒါလည္းဒီအက်င့္ဆိုး ကို လက္မလြတ္ေခ်။ ေနာက္ဆံုးသူကုိယ္ခႏၶာဟာေလ ျဖတ္သြားေလ၏။ (၆)လတိုင္ တိုင္ အိပ္ယာေပၚ လွဲသြားၿပီးေသမလို၊ရွင္မလိုျဖစ္ ေလ၏။ေနာက္ဆံုး ေသျခင္း၏ ရင္ခြင္သို႔၀င္သြားရေလ၏။”

    ဤလက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း၊အက်င့္ဆိုးသည္ခႏၶာကိုယ္ေပၚ၌ဒဏ္ ရာတစ္ခုခုရွိေနသူ၊ေအာ္ပေရးရွင္းတစ္ခုခုကိုျပဳထားသူမ်ားအတြက္အလြန္တရာအႏၲရာယ္ႀကီးမားေလသည္။

    အႏွစ္ခ်ဳပ္၊အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ကၽြမ္းက်င္အေတြ႕ အႀကံဳရွိသည့္ေဒါက္တာမ်ား၏တင္ျပခ်က္အရ-ဤကဲ့သို႔ေသာ္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားသည္ေဆးပညာအရျဖစ္ေစ၊ဘာသာေရးအျမင္အရျဖစ္ေစ စက္ဆုပ္၊ရြံရွာဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ေလ၏။မႏုႆလူသား၏ဘ၀တည္ရွိမႈ၊ဖ်က္စီး၊ ပ်က္စီးေစရာအေၾကာင္းခံျဖစ္ၿပီး၊နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုလည္းယိမ္းယိုင္ေစေလ သည္။

* * * * *
လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္းအက်င့္ကိုထန္းခ်ဳပ္၍မရေခ်။

    မည္သို႔ဆိုေစဤကဲ့သို႔ေသာ္လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအေျမာက္အမ်ားရွိရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္သာရွင္းလင္းတင္ျပထားပါ သည္။

    အႏၲရာယ္အႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုးမ်ားအနက္တစ္ခုမွာဤအက်င့္ဆိုး၏အက်င့္စြဲမႈကိုမည္သို႔မွ်ထိန္းခ်ဳပ္မရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးကိုအေျမာက္အမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္မႏုႆလူသား၏လိုအင္ရည္မွန္းခ်က္ကိုေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းအားနည္းေစခဲ့ေလသည္။အစြန္းေရာက္မႈကိုအံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္အေျခအေနအထိတြန္းပို႔ေလ၏။ရွိသမွ်အတိုင္းအတာစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ေလေတာ့သည္။

    လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမည္သည့္နည္းျဖစ္အတိုင္းထက္လြန္ျခင္းဟာ၊(တရား၀င္အိမ္ေထာင္ျပဳ၍)ပင္ျဖစ္ပါေစ၊အလြန္အမင္းအႏၲရာယ္မ်ားအ တြက္ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာမွန္ေပသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲလိင္ကိစၥကိုသဘာ၀နည္းအရျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္သဘာ၀ကိုဆန္႔က်င္ၿပီးျဖည့္ဆည္းျခင္းတြင္ကြာျခားမႈအႀကီးႀကီးရွိေလသည္။(ဤအေၾကာင္းေနာက္တြင္တင္ျပပါမည္။)

    အေၾကာင္းသည္ကား -

    တရား၀င္ႏွင့္သဘာ၀နည္းလမ္းအရလိင္ကိစၥကိုျဖည့္ဆည္းရန္အ တြက္အခ်ိဳ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုအပ္ေပသည္။ဤအရာသည္အေျခအေန တိုင္းတြင္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

    သို႔ေသာ္ထိုလာဒ္မရွိသည့္အက်င့္ဆိုးလုပ္ဖို႔မည္သည့္အထူးသီးသန္႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွ်မလိုေခ်။ဤအတြက္ေၾကာင့္ဤအက်င့္ဆိုးစြဲသူမ်ား၏ဘ၀တြင္အႏၲရာယ္တြင္းတစ္တြင္းကိုအျမစ္တြယ္ႏိုင္ရန္ေဖာက္ေပးေလ၏။

    အထက္ ေဖာ္ျပပါျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးသည့္ ဤ ကိစၥကိုေရွ႕႐ႈၿပီး လူငယ္လူရြယ္တို႔ မ်ားခႏၶာ ကိုယ္ အေရး၊ေတြး ေတာဆင္ ျခင္ အ ေရး၊ စာရိတၱကိစၥ၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ကိုထိန္း သိမ္းေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္အႏၲရာယ္ရွိ အက်င့္ဆိုးမ်ားမွလံုၿခံဳေစရန္ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပမည့္(အခ်က္မ်ား)နည္းလမ္းမ်ား ကိုအေသအခ်ာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေပသည္။

    အက်င့္ဆိုး၌နစ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းဤအက်င့္ဆိုးကိုလက္ လြတ္ရန္အခုေနာက္မက်ေသးေၾကာင္းဆိုသည့္အခ်က္ကိုမလြဲမေသြသိထားရေပမည္
    အရာရာတိုင္းကိုလက္မလြတ္ခင္အရင္ခိုင္မာတိက်သည့္ရည္မွန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုျပဳရေပမည္။ၿပီးေနာက္(သတိႏွင့္)အတိအက်ကၽြန္ေတာ္တင္ျပ မည့္အမိန္႔မ်ား(ေရွ႕စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္တင္ျပပါမည္။)ကိုလက္ေတြ႔က်င့္သံုးရပါမည္။မုခ်ဧကန္အမိန္႔ပညတ္မ်ားကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အတည္ေဖာ္မည္ဆို လွ်င္ဤအက်င့္ဆိုးကိုလက္လြတ္ဖို႔ခဲယဥ္းလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

* * * * *"မရိွလို႔ မလွဴ၊ မလွဴလို႔ မရိွ "
အခန္းက႑(၃)

လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ႀကီးမားသည့္အထင္အျမင္တစ္ခု

ကၽြန္ေတာ္ေသြးမ်က္ရည္က်ျခင္းပါသည္။အေၾကာင္းမွာမ်က္လံုးမ်ား၌မ်က္ ရည္မရွိေတာ့လို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္တည္တမ္းတလိုပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းရင္ထဲမွာ“အား”ဟူသည့္အသံပင္မထြက္ေတာ့ပါ။

စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတြးေတာလိုပါသည္။ဒါေပမဲ့ဘယ္အေၾကာငး္ကိုလဲ?ဘယ္ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မႈအေၾကာင္းကိုလဲ?ဘယ္အက်ိဳးမဲ့တဲ့ကိစၥအတြက္လဲ?

    စဥ္းစားေတြးေခၚသူမ်ား၏ဦးေႏွာက္ဟာဤအခက္အခဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တဲ့အခါသူေနရာႏွင့္သူရွိေကာရွိပါသလား?

    သနားစရာႏွင့္တစ္ေယာက္တည္း၊အကူအညီမဲ့ၿပီးပူေဆြးေနျခင္း၊အ ခက္အခဲအၾကပ္အတည္း၊မိမိလက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္အတြက္ေၾကာက္ေနျခင္းလူတိုင္းႏွင့္အရာရာတိုင္းကိုမုန္းတီးေနသူႏွင့္နာမည္ပ်က္ႏွင့္မသန္႔ရွင္းသည့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေနေနရသူ!

    အသက္ ၂၁ အရြယ္ရွိၿပီးအေရးအႀကီးဆံုးရက္မ်ားျဖစ္သည့္ဘ၀ကို တစ္ဦးတည္း(အထီးက်န္ဘ၀)ျဖင့္ကုန္ဆံုးေစခဲ့ပါသည္။ဘ၀၏အခက္အခဲအ ၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္၏မေကာင္းသည့္မ်က္ႏွာမ်ားကၽြန္ေတာ္ကိုအတိုင္းထက္အလြန္ဒုကၡေပးပါတယ္ …..

    ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ကိုလည္းမသိလိုက္ဘူး၊ႏွစ္အနည္းအရင္ေပါ့၊စာအုပ္တစ္အုပ္ေလ့လာေနရာ႐ုတ္တရက္မရည္႐ြယ္ဘဲမေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုး (လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး)သိခဲ့ရပါတယ္ …..

    အခ်ိန္ေတာ့ကုန္သြားၿပီေလ … ဒါေပမဲ့ဗ်ာ။ … လူငယ္၊လူပ်ိဳဘ၀ဟာ မည္မွ်အေရးႀကီးၿပီးအႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းဘယ္သူမွမေျပာျပခဲ့ပါဘူးတဏွာ၊ရာဂကိုႏိုးထေစၿပီး၊အသိတရားကိုေလာင္ကၽြမ္းေစသည့္ … ကိုယ္လံုးတီး၊နီကတ္ အ၀တ္မပါသည့္၊ကိုယ္တံုးလံုးမိန္းကေလးမ်ား၏ဓာတ္ပံု မ်ား ကိုၾကည့္ၿပီးကၽြန္ ေတာ္ ကိုယ္တြင္းကတဏွာစိတ္ကိုႏိုးထေစခဲ့ပါတယ္ …

    ကၽြန္ေတာ္(ဒါေတြၾကည့္တဲ့)အက်င့္ဆိုးစြဲသြားပါၿပီ၊ … ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ႏွစ္ ခုလံုးမက်န္းမာေတာ့ပါဘူး … ႐ူးသြယ္သည့္အေျခအေနထိေရာက္ေနပါၿပီ။ … ဘယ္ေလာက္ဒုကၡေရာက္အခက္အခဲေတြ႕ေနရတယ္ဆိုတာေတြးေတာင္မ ေတြးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး …

    စာရွည္ေနသည့္ အတြက္ လူႀကီးမင္းကိုေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္၏တိုင္တည္မႈလူႀကီးမင္းၾကားေနပါတယ္…ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ တည္းမဟုတ္ပါဘူး…ကၽြန္ေတာ္လိုအေျမာက္အမ်ားေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ားဟာလည္းဒီအဆင့္ကိုျဖတ္ေနရပါတယ္…ကၽြန္ေတာ္လိုပါဘဲကူညီမဲ့သူမရွိပါ ဘူး …

    ကၽြန္ေတာ္လူပ်ိဳဘ၀တုန္းက ၁၆ ႏွစ္နဲ႔ ၁၇ ႏွစ္အၾကား အရြယ္မွာ လည္း ကိုယ္ကိုသတ္ေသဖို႔ႏွစ္ႀကိမ္ေတာင္ႀကိဳးစားခဲ့ဖူး ပါတယ္…ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္   တို႔လိုခိုကိုးရာမဲ့ မ်ားကို ေသခြင့္လည္း မရဘူး ခင္ဗ်ား အခု ကၽြန္ ေတာ္ အလြန္အားအင္မရွိ ေတာ့ပါဘူး… ေတာင္းပန္မႈအျပည့္ အ၀ျဖင့္ တင္ျပ လို ပါတယ္…ရက္အနည္းငယ္ရွိေနပါၿပီ၊ မရည္ရြယ္ဘဲ၊ဆႏၵမရွိဘဲ…ကၽြန္ေတာ္ ဆီကေန…အရည္ေတြထြက္ေနပါတယ္…အခုကၽြန္ေတာ္ေသရဖို႔ဆိုသည့္မုန္တိုင္း၌ဟို ဖက္ဒီဖက္ယိုင္ေနပါၿပီ၊…ဒီ(မုန္တိုင္း) ဟာ တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ကို ပ်က္စီးဖို႔ေခၚေဆာင္ေနတယ္လို႔ထင္ရပါတယ္…

    ကၽြန္ေတာ္ လူႀကီးမင္းဆီ ကေတာင္းခံေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါ တယ္…ကၽြန္ေတာ္ကို ကယ္ေပးပါ အုန္းခင္ဗ်ား…အျမန္ဆံုး အေျဖေပး မည္ဟုလည္း ေမွ်ာင္လင့္ထား ပါတယ္… အကယ္၍လိုလားတယ္ ဆိုရင္အေျဖ ကိုစာတိုက္ကေနပို႔ၿပီး ျဖစ္ေစ(သို႔မဟုတ္)လူႀကီးမင္း၏ မဂၢဇင္း“နစ္လ္ေလဂ်၀ါန္” တြင္ေပးႏိုင္ပါတယ္…ခင္ဗ်ား…ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ လိုမ်ိဳးအက်င့္ဆိုးမ်ား တြင္နစ္ျမႇဳပ္ ေနသည့္သူမ်ား ကိုလံုၿခံဳမႈေပးရန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ဤမဂၢဇင္းကိုထုတ္ေနသည့္ လူႀကီးမင္းကဲ့ သို႔ႏွလံုးသား သန္႔စင္သူေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ခ်စ္လွစြာေသာမဂၢဇင္းအတြက္ အလုပ္ လုပ္ေပးေနသူမ်ား အားလံုး၏ တိုးတက္မႈအတြက္ တစ္ဆူတည္း အရွင္ျမတ္ အလႅာဟ္ထံဒိုအာျပဳလိုက္ပါတယ္။
မရွ္ဟဒ္ၿမိဳ႕

* * * * *
အေရးႀကီးကိစၥဟာဤေနရာမွျဖစ္ပါသည္။

    ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲ ဖြယ္မ်ားႏွင့္ျပည့္လွ်ံ ေနသည့္ စာေနာက္
တစ္ ေစာင္၊လူငယ္လူရြယ္တစ္ေယာက္၏အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ပတ္ ၀န္း  က်င္၏၀မ္းနည္းဖြယ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္တဲ့စာကိုတင္ျပခဲ့ပါသည္။ေရးသားသူ၏အမည္အားအတိအက်ေဖာ္ျပျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ထားပါသည္။

    ယခု ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း(Masturdation) ၏ အႏၲရာယ္ႏွင့္အက်င့္ဆိုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတင္ျပပါမည္။၄င္းအားေတာ္လွန္ခုခံရမည့္ နည္းလမ္း ကိုလည္းတင္ျပပါမည္။ဤအႏၲရာယ္ ေဘးဆိုးကပ္ႀကီးကို အ တိုင္းအတာတစ္ခုအထိဟန္႔တား၊ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ဟုထင္မိပါသည္။

    ဤအေရးႀကီးကိစၥႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီးမွားယြင္းေနသည့္အျမင္တစ္ခုရွိပါသည္။၄င္းမွာ -

    စပါယ္ရွယ္လစ္ေဒါက္တာမ်ား၊မိမိဘ၀၏လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ႏွစ္ကိုဤအက်င့္ဆိုးအတြက္ေလ့လာသုေသတနျပဳခဲ့ၿပီးစာအုပ္မ်ားေရးသားထားခဲ့သည့္ေဒါက္တာမ်ား(ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား)(နမူနာမ်ားအေနျဖင့္စာ႐ႈသူမ်ားၿပီးခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတါင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။)တို႔ အား ဆန္႔က်င္ၿပီးအခ်ိဳ႕ ေဒါက္တာမ်ားကမိမိတို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုဖြင့္ဟထားေလသည္။

    “ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆးပညာအရဤအလုပ္(Masturdation)အတြက္မည္သည့္ဆံုး႐ံႈးမႈကိုမွ်ရွာေဖြမေတြ႕ခဲ့ပါ။သို႔ေသာ္လည္း၄င္းအလုပ္၏မွားယြင္းမႈႏွင့္ေသခ်င္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ဆိုးက်ိဳးရလာဒ္မ်ားျဖင့္ေျခာက္မည္ဆိုလွ်င္၄င္းတို႔ထံမလိုလားသည့္ဆိုးက်ိဳးလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚသြားႏိုင္ေပသည္။

    တခါတေလေျပာၾကေလ၏။

    “ဤအလုပ္ႏွင့္ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာျခင္း၌ဘာမွအေထြအထူးမကြာျခားဟု”ဆုိျပန္ေလ၏။

    ၀မ္းနည္းစရာပင္။ဤေလ့လာမႈမရွိဘဲ(ရွာေဖြမႈမရွိသည့္)အျမင္မ်ား ေၾကာင့္သာလွ်င္ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ားဤလာဒ္မရွိစက္ဆုပ္ ဖြယ္အက်င့္ဆိုးသမားမ်ားျဖစ္သြားၾကရေလသည္။

    ဤအျမင္ကိုအသိ၊သတိ(ေလ့လာမႈ၊စူးစမ္းမႈ)ရွိသည့္ေဒါက္တမ်ားမွဤသို႔အေျဖေပးေလ၏။

    “ဤ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံက်သည့္ အခ်က္ တစ္ခုကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေပသည္။ေျမာက္မ်ားစြာေသာလက္ေတြ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ဤအက်င့္ဆိုးတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ား၏၀န္ခံခ်က္မ်ားအရဤအလုပ္ဟာလူသားေတြရဲ႕အက်င့္ျဖစ္သြားပါသည္။(ဤအက်င့္၏) ေနာက္ဆံုးစခန္းကေတာ့ေသျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ဤအက်င့္ကိုလြယ္လြယ္ႏွင့္လက္လြတ္လို႔မရပါဘူး။

    မူးရစ္ေစသည့္အရာတစ္ခုခု(အရက္၊ဘိန္း…)ကိုတစ္ႀကိမ္တစ္ခါသံုးစြဲယံုျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မရႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းအက်င့္ပါသြားမွစိုးရိမ္စရာႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ဒီလိုအက်င့္ပါသြားရင္မႏုႆလူသား၏အရာမွန္သမွ်ကိုပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။

    ကၽြန္ေတာ္တင္ျပထားသည့္အတိုင္းဤေခါင္းစဥ္ကိုကၽြမ္းက်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ေရးသားတင္ျပမႈႏွင့္အညီဤလာဒ္မရွိသည့္အက်င့္ဆိုးသည္လူသားကိုအက်င့္ပါေအာင္လုပ္ေလသည္။ဤအက်င့္ဆိုးကိုလူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

(ဂ႐ုႏွင့္သတိျပဳပါေလ။)

အျခားေနာက္တခ်က္မွာ-
    ဤအက်င့္ဆိုးကိုလုပ္ဖို႔အေၾကာင္းခံပစၥည္းမ်ားကိုအလြန္လြယ္ကူစြာစီစဥ္ႏုိင္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုဤေခါင္းစဥ္အတြက္ထပ္ျဖည့္ေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္။အမွန္တကယ္ဆိုအေၾကာင္းခံပစၥည္းမ်ားလည္းမလိုေခ်။ဘယ္အခ်ိန္၌မဆိုဤအက်င့္ဆိုးကိုျပဳႏိုင္ေပသည္။သူ႔အတြက္နယ္နိမိတ္လည္းမရွိေခ်။

    အထူးသျဖင့္ဤေရာဂါသည္အသက္ (၁၆) ႏွစ္ႏွင့္အသက္ (၂၀) အတြင္းရွိ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား(လိင္ဆက္ ဆံမႈ အတြက္မုန္တိုင္းျပင္းေန သည့္ အ ခ်ိန္)ကို အလ်င္အျမန္ မိမိစက္ကြင္း တြင္ဖမ္းေလ၏။ ၿပီးေနာက္ အက်င့္ တစ္ခုအသြင္ေဆာင္သြားေလ၏။

    အမွန္တကယ္ဆိုရင္ျဖင့္ကိုယ္လက္ႏီွးေႏွာဖို႔(ဖိုႏွင့္မ)ဆက္ဆံဖို႔ဤ အက်င့္ဆိုးကိုလုပ္ဖို႔ေလာက္႐ိုး႐ိုး(လြယ္လြယ္ေလး)မဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းမွာေယာကၤ်ားခင္ပြန္းႏွင့္မိန္းမဇနီးတို႔အေနျဖင့္အထူးတတ္ႏိုင္မႈမ်ားမရွိဘဲမ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေခ်။

    ဤအက်င့္ဆိုး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို နည္းေၾကာင္း အေသး အမႊားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆို၊ေရးသားသူမ်ားသည္မုခ်ဧကန္ဤအက်င့္ဆိုးေရာဂါဆိုး၏အက်င့္ပါမႈအေၾကာင္းႏွင့္ဤကိစၥ၏အျခားအထူးအေျခအေနမ်ားကိုမသိနားမလည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

    သို႔မဟုတ္ပါကဤမွ်အေရးႀကီးသည့္အမွန္တရားကိုျငင္းပယ္ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။ျငင္းပယ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

    အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ဤအက်င့္ဆိုးသမားလူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ေသျခင္း၊႐ူးသြပ္မႈ၊ေယဘုယ်အားျဖင့္ေလျဖတ္မႈ၊စြမ္းအားကုန္ ခမ္းမႈ အထိ ေရာက္ ရွိၿပီးျဖစ္ေပ သည္။မိမိတို႔၏ အရာမွန္သမွ် ကိုဤအက်င့္ဆိုး ေၾကာင့္ လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾကရေလသည္။ဤအေရးႀကီးလက္ေတြ႔မ်က္ျမင္အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကိုျငင္းလို႔ရပါသနည္း?
    အမွန္ဆိုလွ်င္ဤအက်င့္ဆိုးသမားမ်ားအၾကားအမ်ားစုကေျပာၾက သည္မွာ - ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ဤအက်င့္၏ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္အ႐ံႈး၊နစ္နာမႈကို လံုး၀မသိပါဟုဆိုၾကေလ၏။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး၄င္းတို႔ကိုဆိုဆံုးမရန္ လည္းေရႊ႕ေျပာင္းရပ္ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဤအက်င့္ဆိုးမွတိမ္းေရွာင္ႏိုင္ရန္အမိန္႔မ်ားႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

    ယခု အမွန္တရားမ်ား ဟာ ရွင္းလင္း ျပတ္သားသြားၿပီျဖစ္ပါ သည္။ သတိ၊ အသိေလးေလးနက္နက္ျဖင့္ခ်စ္လွစြာေသာလူငယ္လူရြယ္အားလံုး ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားဖက္သို႔ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။မည္ သည့္ နည္းျဖင့္ဤအက်င့္ဆိုးတြင္မနစ္ျမႇဳပ္ေစရန္ထိန္းသိမ္းရမည္ဆိုသည့္အၾကာင္းႏွင့္အကယ္၍ျမတ္အလႅာဟ္မလုပ္ပါေစႏွင့္…..။အက်င့္ဆိုးသမားျဖစ္သြားလွ်င္မည္ကဲ့သုိ႔ကုသရမည္ဆိုတာျဖစ္ပါသည္။

ဤအက်င့္ဆိုးေရာဂါအားကုသႏိုင္ပါသည္။

    ပထမဆံုးအဆင့္မွအျဖစ္ဤအက်င့္ဆိုးသမားမ်ားသည္ဤေရာဂါဆိုးအက်င့္ဆိုး၏ေသခ်င္ဖြယ္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ကုသ၍ရသည္ဆိုစကား ကုိမလြဲမေသြ မွတ္သားထားရေပမည္။ေဒါက္တာမ်ားႏွင့္နည္းလမ္းအ ေပၚလက္ေတြ႔က်င့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္မေကာင္း၊မွားယြင္းေနသည့္အက်င့္ဆိုးမ်ားအားလံုးကဲ့သို႔ဤအက်င့္ဆိုးကိုလည္းစိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာျဖင့္လက္လြတ္ႏိုင္ေပသည္။
    ဂ႐ုျပဳ၊သိတိျပဳရမည္အခ်က္မွာ -
    အက်င့္ဆိုး ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာဆိုး က်ိဳးအာနိသင္ အေျမာက္ အမ်ား ကိုအခ်ိန္တိုေလး အတြင္းဤအက်င့္ဆိုး ကိုျဖတ္ၿပီး ေနာက္ အဆင္ေျပ သြားေပလိမ့္မည္။အေၾကာင္းမွာ -

    လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏မဟာသုခႏွင့္ခြန္အားသည္ၿပီးခဲ့သည္အတိတ္ကဆံုး႐ံႈးမႈအေျမာက္အမ်ားကိုအစားျပန္ထိုးေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။(အားလံုးကိုအစားျပန္ထိုးေပးႏိုင္သည္ဟုကၽြန္ေတာ္မဆိုထားပါ။ အ ေျမာက္အမ်ားဟုဆိုထားပါသည္။)

    ပမာအားျဖင့္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာေပၚရွိအနာမ်ား၊ဒဏ္ရာမ်ားသည္အျမန္ႀကီးျပန္ေကာင္းလာသကဲ့သို႔မေကာင္း သည့္ အက်င့္ဆိုး၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္လည္းႏိုးထၿပီးေနာက္(ဂ႐ုျပဳ၊သတိျပဳမိသည့္ အသြင္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္)အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းအဆင္ေျပ၊ေပ်ာက္ကင္းသြားေပ လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးသမားလူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမည္(သိ္ု႔မဟုတ္)ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုခံရမည္ဆိုလွ်င္မလြဲမေသြႀကီးမားသည့္အထင္လြဲမႈတစ္ခုကိုျပဳေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းျခင္းႏွင့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ကိုခံရျခင္း တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ေအာင္ျမင္ဖို႔လမ္းအတြက္အႀကီးမားတကာ့အႀကီးမားဆံုးပိတ္ဆို႔မႈႀကီးျဖစ္ေန ေလသည္။(ဂ႐ု၊သတိရွိပါေလ။)

    ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ …..။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ဤအက်င့္ဆိုးကိုလက္လြတ္ဖို႔၊စြန္႔လႊတ္ဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္အက်င့္ဆိုးေၾကာင့္ျဖစ္လာမည့္အႏၲရာယ္မ်ားအားလံုးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္မခက္ဘူးဆိုေၾကာင္းကိုယံုထားဖို႔ပထမဆံုးအေရးႀကီးေပ သည္။

    ယခုအသင့္အေနျဖင့္ပထမေျခလွမ္းကိုလွမ္းလိုက္ၿပီး၊အျပည့္အ၀အီမာန္ႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အတူဤအက်င့္ဆိုးကိုကုသဖို႔အတြက္ႀကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြမိမိကိုယ္ကိုကုသဖို႔ႏွင့္ျပဌန္းမႈအေပၚလက္ေတြ႔က်င့္သံုး ရန္အသင့္ရွိေနပါေစ။

* * * * *
မည္မွ်အေရႀကီးသည္ဆိုလွ်င္ေတြးရန္ပင္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

    ေဒါက္တာမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္အက်င့္တိုင္းကိုလက္လြတ္ရန္၊စြန္႔လႊတ္ရန္ပထမဦးဆံုးခိုင္မာသည့္၊တကယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္လိုအပ္သည္ဆိုတာလက္ခံထားၾကေလသည္။(ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မွာအလြန္တရာခိုင္ၿမဲျခင္းႏွင့္လံုး၀အခိုင္အမာျဖစ္ဖို႔ဆိုလိုေပသည္။)

    ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။အသင္တို႔အေနျဖင့္ဤေခါင္းစဥ္ကို႐ိုး႐ိုးေလးႏွင့္သာမန္ဟုထင္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္.....ကၽြန္ေတာ္အျမင္၌ဤမွ်အေရးႀကီးၿပီးအာနိသင္ရွိေၾကာင္းစဥ္းစားပင္မရျဖစ္ေပသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးကိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔ဤကဲ့သို႔ျပဳႏိုင္ပါသည္။ပထမဦးစြာကၽြန္ ေတာ္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္ဤအက်င့္ဆိုး၏ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ဆိုးက်ိဳး မ်ားႏွင့္အႏၲရာယ္ရလာဒ္မ်ားကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ၾကည့္ရပါမည္။

    ၿပီးေနာက္အက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၏ရလာဒ္မ်ားကိုအေကာင္လိုက္အထည္လိုက္ေပၚေအာင္၊ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါေလ။ထို႔ေနာက္လူသား၏သာမန္မဟုတ္သည့္စြမ္းအားမွန္အားျဖစ္ၿပီးလူတိုင္းတြင္အထူးသျဖင့္လူငယ္လူရြယ္တို႔တြင္ဖံုးကြယ္ေနသည့္အရာျဖစ္ရာထိုစြမ္းအား၊ခြန္အားကိုေရွ႕႐ႈ၍မလြဲမေသြသံကဲ့သို႔မာေက်ာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ကြက္လပ္အျဖစ္မခံသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကိုျပဳရေပမည္။

    လံုး၀ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဤအက်င့္ဆံုးသမားစြဲေနသည့္လူငယ္လူ ရြယ္တို႔ေစာဒကတက္မည္ဆိုတာလံုး၀သိေနပါသည္။

    (ေစာဒကမွာ)“ဤကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာခိုင္မာ၊တည္ၿမဲသည့္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္စြမ္းအားမရွိေခ်။ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္စြမ္း အားလည္းကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ႐ုပ္သိမ္းခံလိုက္ၿပီးျဖစ္ေပသည္။

    ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ဤအက်င့္ဆိုးကိုစြန္႔လႊတ္ရန္ခဏခဏဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါလည္းပဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။”

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ေစာဒကခ်က္ကိုေကာင္း ေကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲကၽြန္ေတာ္၏အေျဖကိုဂ႐ုစိုက္မႈအျပည့္အ၀ျဖင့္နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားေပးပါ။

    ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ေစာဒကတက္သူမ်ားအားေမးျမန္းပါသည္။
(ေမးခြန္းက)

    “လူငယ္လူရြယ္တို႔အေနျဖင့္လံုး၀မိဘႏွစ္ပါး၊ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ(သို႔မဟုတ္)ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားေရွ႕၌ဤအက်င့္ဆိုးကိုေျပာင္းလုပ္ဖို႔သတၱိရွိခဲ့ဘူးပါသလား?

    အမွန္တကယ္အသင္တို႔၏အေျဖမွာမဟုတ္၊မရွိခဲ့ဘူးဟုျဖစ္ေပမည္။
(ထပ္ၿပီး)ကၽြန္ေတာ္ေမးပါမယ္၊ဘာေၾကာင့္လဲ?

    အသင္တို႔ ၏အေျဖမွာ - အေၾကာင္းမွာဤအလုပ္ဟာရွက္စရာ ေကာင္း သည့္အလုပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

    တနည္းအားျဖင့္အသင္တို႔၏ေျပာၾကားလိုသည္မွာ -

    ဤအလုပ္ဟာရွက္စရာအလုပ္ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္(လူႀကီးေတြ)သူတို႔အေရွ႕မွာမလုပ္ဘူးလို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။

    ဤကိစၥအတြက္ေကာင္းမြန္စြာသက္ေသျဖစ္သြားၿပီးျဖစ္ေလသည္။အသင္တို႔သည္မိမိကိုယ္ကိုဤလုပ္ရပ္အတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဲ့ႏွင့္လက္ထဲမွမရွိဟုထင္ေနေလသည္။ဤသို႔မဟုတ္ပါ။

    အကယ္၍အသင္တို႔အေနျဖင့္လက္ထဲမွမရွိ၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဲ့ဟုျဖစ္ေနလွ်င္(လူႀကီးေတြ)သတို႔ေရွ႕ေမွာက္မွဤအက်င့္ဆိုးကို(ေျပာင္လုပ္ဖို႔)မည္ သည့္အရွက္ကိုမွ်ခံစားၾကမည္မဟုတ္ေခ်။လူႀကီးေတြရွိရွိမရွိရွိဤအက်င့္ဆိုးကိုလုပ္ဖို႔ကြာျခားမည္မဟုတ္ေခ်။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ဤမိမိ၏(ဆံုးျဖတ္ခြန္အား)ကိုဤကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားအတြက္အသံုးခ်ရန္မလြဲမေသြႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ေနရာတိုင္းအသံုးျပဳရေပမည္။ဤရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံအရင္းအႏွီးသည္အသင္တုိ႔၌တည္ရွိေနပါ သည္။ဤအရင္းအႏွီးကိုအဘယ္ေၾကာင့္အသံုးမျပဳၾကပါသနည္း?

    ျမတ္အလႅာဟ္ေနရာတိုင္း(အခ်ိန္တိုင္း)ရွိေနသည္ဆိုတာကိုလည္းမေမ့ေလ်ာ့သင့္ေခ်။အသင္တုိ႔၏အလုပ္အားလံုးအေပၚျမတ္အလႅာဟ္၏အျမင္ရွိေနေတာ္မူေပသည္။အသင္တို႔ဘယ္ေနရာမွာဘဲရွိရွိ အလႅာဟ္ ၏မ်က္ေမွာက္ မွာ၊ေရွ႕မွာရွိေနျခင္းျဖစ္ပေသည္။ဤကဲ့သို႔ေသာျမတ္အလႅာဟ္၏ေရွ႕ေတာ္ ေမွာက္၀ယ္ဤကဲ့သို႔ေသာ (ရွက္စရာ၊စက္ဆုပ္စရာ) အလုပ္ကိုလုပ္သင့္ပါ   သလား?

    စိတ္၀င္စားစရာစကားတစ္ခုမွာ - အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ႀကီး က်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ ဦးေသွ်ာင္၊ ဦးေခါင္း ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒိက္ (အ.စ)ထံေတာ္၀ယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေလွ်ာက္ထားေလ၏“မည္သူမည္၀ါ၊သနားစရာသူတစ္ေယာက္ဟာ (လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈတခု) ျပဳသူျဖစ္ ေနပါသည္။(ဤမေကာင္းသည့္ အက်င့္ဆိုးမွအပ အျခားအက်င့္ဆိုးလည္း) သူ႔ဆီမွာရည္ရြယ္ခ်က္ပင္မရွိပါ။”

    ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ေဒါသထြက္ေတာ္မူၿပီးမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
“ဘယ္လိုစကားကိုဆိုေနပါသနည္း? ထိုသူဟာ ဤအလုပ္ကို ျပည္သူအေတြ အရွ႕မွာလုပ္ျပရဲပါသလား?”

    ေလွ်ာက္ထားသူမွာျပန္ဆိုေလ၏။“မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။”

    ေအမာမ္(အ.စ)ျပန္မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

    “ဒါဆိုသိသာေနၿပီဘဲ၊သူကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လက္အတြင္းရွိမႈေၾကာင့္လုပ္တာဆိုတာ …..”

    သို႔ေသာ္လည္းပဲအခ်ိဳ႕ကဆိုေလသည္။

    “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ဘယ္သို႔ဆိုကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။သို႔ ေသာ္လည္းပဲမေအာင္ျမင္ၾကပါ။”
    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဤသို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုရွင္းလင္းစြာေျပာပါ မည္။

    “ဆံုးျဖတ္ခ်က္မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏အာနိသင္အားလံုးႏွင့္လူသား အတြင္းမရွိေတာ့ ဟုဆိုလိုရာမေရာက္ေပ။ ဤမေအာင္ျမင္ျခင္း သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္မႏုႆလူသား ၏ႏွလံုးသားႏွင့္႐ူဟ္ (၀ိဥာဥ္)၏ အနက္တြင္ေနာက္ဆံုး၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုၿပီးခဲ့သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထက္ပိုၿပီးခိုင္မာတည္ၿမဲမႈအစြမ္းကိုေဆာင္ေလ၏။”
(သတိ၊ဂ႐ုျပဳသင့္ေပသည္။)

    စာဖတ္သူခ်စ္ပရိသတ္မ်ားကိုပမာတစ္ခုတင္ျပပါမည္။

    မႏုႆလူသားဟာအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာမိမိကုိယ္ပိုင္ေျခေထာက္ျဖင့္ေတာင္ထိပ္ကိုတက္ရန္ႀကိဳးစားေလ၏။(သို႔မဟုတ္)ကား၏အကူအညီျဖင့္အ ျမင့္တစ္ခုခုကိုတက္ရန္ႀကိဳးစားၾကေလသည္။ပထမအႀကိမ္(သို႔မဟုတ္)ဒုတိယအႀကိမ္တစ္ခါတစ္ေလ(၁၀)ႀကိမ္ေရာက္သည္အထိလည္းပဲမေအာင္ျမင္ခဲ့ ေခ်။

    သို႔ေသာ္ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္တြင္ေတာ့ေအာင္ျမင္မႈကိုရေလျဖစ္သည္။ဤကိုေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေပသည္။ဤစကား၏ဆိုလိုခ်က္အဓိပၸါယ္မွာပထမအႀကိမ္မွာဘာမွ်မလုပ္ခဲ့ဘူး။တနည္းဆိုရလွ်င္အႀကိမ္တိုင္းအခါတိုင္း(ေအာင္ျမင္ဖို႔) ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဖို႔ခက္ခဲသည္ေျခလွမ္းကိုလွမ္းခဲ့ၾကေပသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲကိုယ္တုိင္သတိ၊အသိမရွိဘဲအတိုင္းအတာတစ္ခုအဆင့္ျဖစ္မႈကိုသင္ယူလိုက္ၿပီး၊သိမ္းဆည္းခဲ့ေလသည္။ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္ ခ်ိန္တြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ရေလသည္။(ဇြဲ၊လံု႔လကိုအသံုးခ်ခဲ့၍ျဖစ္ေပသည္။)

    ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ေျပာဆိုသည္မွာ -

    ကဗ်ာတစ္ပိုဒ္ (သို႔) စာတစ္ပုဒ္ကိုက်က္မွတ္ရန္ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ (၉)ႀကိမ္ထပ္ထပ္က်က္မွတ္ဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ကာလအနည္း ငယ္ ၾကာ ၿပီးေမ့သြားႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ေနာက္ တစ္ေခါက္ က်က္မွတ္ရန္ (၉) ႀကိမ္ျပန္ ေႏြးဖို႔၊က်က္မွတ္ဖိုပမလိုေတာ့ေခ်။(၃)ႀကိမ္သည္ဖူလံုေကာင္းဖူလံုႏိုင္ ေပသည္။

    ဆိုလိုသည္မွာက်က္မွတ္ထားသည့္အတိတ္ကအာနိသင္ မ်ားသည္ မႏုႆလူသား၏႐ူဟ္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ဒုတိယအ ႀကိမ္က်က္မွတ္ရာတြင္လြယ္ကူသြားေလေတာ့သည္။ထိုနည္းတူစြာမႏုႆလူသား၏႐ူဟ္(၀ိဥာဥ္)ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ရွိသမွ်အားလံုးေသာကိစၥမွာဤ အတိုင္းျဖစ္ေလသည္။

    သို႔ျဖစ္ပါ၍အကယ္၍ယခုအခ်ိန္အထိ(၁၀)ႀကိမ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳ၍ မ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္လည္းအက်င့္ဆိုးအမ်ိဳးအစားတိုင္းအားစြန္႔လႊတ္ရန္သံကဲ့သို႔ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္၊ျပတ္ျပတ္သားသားကိုခ်ဖို႔အသင့္ျပဳရ ျဖစ္သြားေပမည္။

    မိမိတို႔ ၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အား၊ စြမ္းအား (အထူးသျဖင့္ ျမတ္ အလႅာဟ္ ေပၚထားသည့္အီမာန္၏အင္အား)ကိုစုေပါင္းၿပီးဤေ အာင္ျမင္ မႈကိုဆြတ္ခူးရေပမည္။

    ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဦးေသွ်ာင္၊ဦးေခါင္း ေမာင္လာအလီ(အ.စ)၏ဤစကားကိုမေမ့ေလ်ာ့သင့္ေခ်။

    “အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္သူပုဂၢိဳလ္(မြန္)မ်ားသည္ေတာင္ႀကီးပမာ ခိုင္ခံ့၊ၿမဲၿမံၿပီးဇြဲလံု႔လရွိသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသူျဖစ္ပါသည္။”

    အခုအသင္တို႔အေနျဖင့္ေနာက္ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုထားထားၿပီးျဖစ္ရာက်န္ရွိေနေသးေသာအနာဂတ္အမိန္႔မ်ား၊ ပညတ္မ်ားကိုအတိအက်လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈျပဳပါေလ။


* * * * *
သင္… ေၾကာင့္ သာသနာ့ စာေပမြန္မ်ား ထုတ္ေဝ လွဴဒါန္း ေနမႈ အားေပ်ာ့ျခင္း ၊ ရပ္စဲသြားျခင္း မ်ဳိး မျဖစ္ပါေစႏွင့္ …ခန္းက႑(၄)

ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါး

    ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္၏ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား အေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္လက္ျဖင့္ အာသာေျဖျခင္း (Masturdation)ကိုေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။တခါတေလဤ“လက္ျဖင့္အာသာ ေျဖျခင္း”ကိုသမိုင္းဆိုင္ရာ၀တၳဳမ်ားမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ “အိုနာနီးမ္”ဟုလည္းေခၚ ပါသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးဟာမႏုႆလူသားကိုအလ်င္အျမန္အက်င့္စြဲေအာင္ ျဖစ္ေစသည္ဆိုတာျငင္းမရေခ်။အက်င့္ဆံုး၏အရင္းမ်ားမည္မွ်အထိက်ယ္ျပန္႔ ေနသည္ဆိုလွ်င္မႏုႆလူသားဟာတစ္ေန႔တည္းအႀကိမ္မ်ားစြာဤအက်င့္ ဆိုးကိုက်ဴးလြန္ေလ၏။

    ယုတ္စြအဆံုးအခ်ိဳ႕အက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၏ကိုယ္တိုင္၀န္ခံခ်က္မ်ားအရတခါတေလဘာမွမလုပ္ရဘဲ“ဓာတ္လံုးေလးၾကည့္ယံုသက္သက္၊စဥ္းစားယံုေလးျဖင့္”၄င္းတို႔ကိုယ္ခႏၶာမွသီးသန္႔အရည္(သုတ္ရည္)ထြက္ရသည့္အေျခအေနအထိေရာက္သြားေလသည္။

    သို႔ေသာ္ဤအလုပ္ထက္ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ႀကီးမားသည္မွာေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

    အေၾကာင္းမွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းသည္ေရာဂါတြင္ခံစားေနရသူမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈကိုအႀကီးစားတကာ့အႀကီးဆံုးပိတ္ဆို႔၊ဟန္႔တားမႈႀကီးျဖစ္ သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

    ၿပီးေနာက္၄င္းတို႔အတြင္းမလိုလားမတာင္းတသည့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆန္႔က်င္မႈမ်ားကိုအတိုင္းထက္အလြန္ျဖစ္ေစေလသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၊အက်င့္ျဖစ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈကိုျဖစ္ေစလိုၿပီးမိမိတို႔အတြင္း၌ရွိေနသည့္အာနိသင္(ဆိုးက်ိဳး)အားလံုးထုတ္ ပစ္လိုလွ်င္ဒီအက်င့္ႏွင့္အာနိသင္ေတြဟာေနာက္ဆံုးအသက္အထိရွိေနမွာပါဆိုသည့္အေတြးကိုဦးေႏွာက္တြင္မျဖစ္ေစဖို႔လိုပါသည္။

    အႏွစ္ခ်ဳပ္၊အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆို၇လွ်င္။ အလြန္တရာလိမၼာပါးနပ္ စြာႏွင့္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ“လာမည့္အမိန္႔ပညတ္ မ်ား”ကိုလက္ေတြ႔ က်င့္သံုးၿပီးဤအက်င့္ဆိုးအားေတာ္လွန္ရန္ ထရ ေပမည္။

    ဤအက်င့္ဆိုး၏လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္သြားသူမ်ားသည္မလြဲမေသြမိမိတို႔၏သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔မႈကိုအေလးအျမတ္ထားရေပမည္။ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး(ေနာက္ထပ္မက်ဴးလြန္ေရး)အတြက္အထူးဂ႐ုသတိျပဳရေပမည္။ဤလမ္းစဥ္အတြက္႐ိႈန္တြာန္နီပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ(သတိ၊အသိျဖင့္) ေရွာင္ၾကဥ္ရေပမည္။မိမိ၏ဘ၀ကံကို(ဘ၀ကို)မည္သည့္တန္ဖိုးႏွင့္မွ် လဲလွယ္ ၿပီးလမ္းလြဲလမ္းမွားေနသူမ်ားႏွင့္ လမ္းလြဲလမ္းမွားေနသည့္ပတ္၀န္းက်င္လက္ သို႔ထိုးမအပ္လိုက္ပါႏွင့္။

    ကၽြႏု္ပ္ တင္ျပလမ္းၫႊန္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း အက်င့္ဆိုးအက်င့္ပ်က္ တိုင္း၊ ထို႔ျပင္အႏၲရာယ္ရွိသည့္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာျပႆနာအခက္ အခဲ  မ်ားကို ေတာ္လွန္ရန္၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွာ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ စိတ္ခ်၊လက္ခ် “ျပစ္မႈ” ႏွင့္ျပတ္သားခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ရွိဖို႔သာျဖစ္ေပသည္။

    ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသံကဲ့သို႔ခိုင္မာ၊တည္တံ့ၿပီးခိုင္ၿမဲကာအီမာန္ဂုဏ္သေရသိကၡာရွိမႈႏွင့္စဥ္းစားဆင္ျခင္တံု႔တရားအေပၚအေျခခံထားရမည္ျဖစ္ေပသည္။


တည္တံ့ခိုင္မာ၊မာေၾကာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္

    ယုတ္စြအဆံုးဤဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္(၁၀)ႀကိမ္ပင္မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေစ။အသစ္တဖန္ထပ္ၿပီးျပတ္သားသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါေလ။

    အေၾကာင္းမွာ - ေနာက္ဆံုးမေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ က်န္ရွိေနေသးေသာအာနိသင္မ်ားမေတာ္တဆ၊ေပါင္းစုမိၿပီးမိမိတို႔အစြမ္းျပ လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ…အေသအခ်ာဆံုးအရာတစ္ခုမွာအကယ္၍ဤျပတ္သားသည့္၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္၊ေအာင္ျမင္မႈကိုလက္မလြတ္ရလွ်င္အလ်င္အျမန္ႀကီးဤအက်င့္ဆိုးမ်ား၏ဆိုးက်ိဳးအာနိသင္မ်ားအက်င့္ဆိုးစြဲေနသူ မ်ား၏ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္၀ိဥာဥ္မွထြက္သြားေပလိမ့္မည္။

    ေသခ်ာေသာအခ်က္ေနာက္တစ္ခုမွာ - ဤကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား (အက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၊အက်င့္ဆိုးစြဲေနသူမ်ား)အေနျဖင့္မိမိတို႔၏အရွင္ ျမတ္အလႅာဟ္ႏွင့္ဆက္သြယ္၊နီးစပ္မႈထားရွိမည္။မိမိတစ္ကိုယ္လံုး၏တည္ရွိမႈ၏အစိတ္အပိုင္းအတြက္ျမတ္အလႅာဟ္ဆီမွာကူညီေဖးမႈကိုေတာင္းဆိုမည္။ ျမတ္အလႅာဟ္၏ေက်းဇူးေတာ္ျပဳမႈကိုေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ထားမည္ဆိုလွ်င္မဇ္ဟဗ္ဆိုင္ရာဤအီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္မႈသည္အလြန္အလွ်င္အျမန္ရလာဒ္(ေကာင္း ေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား)ကိုသာေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

    ယခုဤ(အထက္ေဖာ္ျပထားသည့္)ဤလမ္းခရီးမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္မလြဲမေသြေအာက္ေဖာ္ျပမည့္အခ်က္မ်ာ းပညတ္မ်ားကို အတိ အက် အသံုးခ်ေစလိုပါသည္။ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။

    ဤေဖာ္ျပမည့္အခ်က္မ်ား၊ပညတ္မ်ားသည္အခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက္႐ိုး႐ိုးဟုျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခ်ိန္တြင္တန္ခိုးျပ ႏိုင္သည့္အာနိသင္ရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းျပတ္သားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညတ္ေတာ္(၁)(တဏွာ၊ရာဂ)ကိုႂကြေစသည့္အတုအေယာင္မွန္သမွ်မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း

    အကယ္၍လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ထားမည္ ..... ညတိုင္းတဏွာ၊ရာဂႏွင့္ျပည့္ေနသည့္အျပာကားမ်ား၊အျပာဇာတ္လမ္းမ်ားကိုအၿမဲတေစၾကည့္မည္၊ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းမိမိ၏အဖိုးတန္အခ်ိန္မ်ား၏အခ်ိဳ႕အခ်ိန္ကိုအခ်စ္(႐ူး)၀တၳဳမ်ား၊လမ္းလြဲလမ္းမွားေအာင္ျပဳၿပီး၊တဏွာရာဂ၊လိင္ကိုႏိုးထေစသည့္ဓာတ္ပံုမ်ားပါသည့္မဂၢဇင္းကိုၾကည့္မည္၊ဖတ္မည္၊လမ္းသြယ လမ္းမ မ်ားေပၚတြင္ဟိုေပၚ၊ဒီေပၚ(တင္ေပၚ၊ရင္ေပၚ၊ကိုယ္ခႏၶာအခ်ိဳးအစားတစ္ခုလံုး ေပၚေအာင္တင္းတင္းရင္းရင္း၀တ္ဆင္ထားသည့္)အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ေကာင္မ ေလးမ်ားကိုငမ္းမည္၊ၾကည့္မည္။

    ဤအလုပ္ေတြအားလံုးကိုလုပ္ၿပီးမည္သည့္မေကာင္းမႈ၊အက်င့္ဆိုးကိုလုပ္မွမလုပ္တာဟုဆိုျခင္း၊ထင္ျမင္ျခင္းသည္အလြန္တရာလမ္းမွားသည့္အထင္အျမင္မွားေနမႈတစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ(တဏွာ၊ရာဂ)ကိုႂကြေစသည့္အတုအေယာင္မွန္သမွ်မ်ားသည္မည္သို႔မည္မွ်အေရးႀကီးမလိုအပ္ေခ်။(ဤအရာမ်ားသည္)လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ဘ၀အေျခခံျပႆနာမ်ား၊ကိစၥမ်ားဆိုင္ရာေတြးေတာ္မႈလမ္းကိုလွမ္းေမွ်ာ္ေစေလသည္။လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအစြန္းေရာက္ျပင္းထန္ လာမႈက ျဖစ္ေစၿပီး(တဏွာ)မုန္တိုင္းကိုထန္ေစေလသည္။ေန႔ညမအီမသာအေျခအေနႏွင့္အၿမဲအမ်က္ေဒါသထြက္ေနသည့္အေျခအေနမလိုလားသည့္အာနိသင္မ်ား၄င္းတို႔၏တည္ရွိေနမႈကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလံုးတြင္အရိပ္ပမာလိုက္ေနေပလိမ့္မည္။

    ဆက္လက္၍ဤအက်င့္ဆိုးကိုအၿမဲတေစျပဳျခင္းျဖင့္ဘ၀အတြက္အ  ေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ဘ၀၊တစ္နည္းအားျဖင့္ လူပ်ိဳ၊လူငယ္ဘ၀ပ်က္စီး၊ပ်က္စီးေစၿပီးလူပ်ိဳ၏ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးေစေလသည္။

    ခ်စ္လွစြာေသာလူငယ္လူရြယ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္အထူးသျဖင့္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ားတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအက်င့္မွားအက်င့္ပ်က္ရွိသူမ်ား၊ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္မွားမ်ားကိုမလြဲမေသြ၊အျပင္းအထန္ေရွာင္ၾကဥ္ရေပ မည္။

    စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာကိုပ်က္စီးေစသည့္လိင္ကိစၥကိုေဖာက္ျပန္ေစ သည့္ရုပ္ရွင္မ်ားၾကည့္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ၿပီးေနပါေလ။မၾကည့္ပါႏွင့္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ၀တၳဳမ်ား(မဂၢဇင္းမ်ား)ဖတ္ျခင္းမွေရွာင္ပါေလ။

    ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္နည္းျဖင့္ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ပါေလ။မိမိ၏တည္ၿငိမ္သည့္ေတြးေတာစဥ္းစားမႈကိုဤနည္းျဖင့္မဖ်က္ ဆီးပါေလႏွင့္။မိမိ၏အင္အားရွိသည့္ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုအၿမဲ တဏွာ၊ရာဂထမႈျဖင့္အားေပ်ာ့၊အားနည္းေအာင္မျပဳပါေလႏွင့္။

    ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေအာင္ျမင္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာမိမိ၏ အားလပ္သည့္အခ်ိန္ကိုမွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္အသံုးခ်ပါေလ။မိမိ၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတို႔၏အကူအညီျဖင့္မွန္ကန္သည့္အစီ အစဥ္(မ်ားကို)မိမိ၏အခ်ိန္မ်ားကို(စည္းစနစ္က်စြာ)တန္ဆာဆင္ရေပမည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ေပသည္။

-  တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊အမ်ားစုေပါင္း၍ျဖစ္ေစအားကစားျပဳပါေလ။
-  ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားကို႐ွဴ႐ိႈက္ၿပီးလမ္းေလွ်ာက္ပါေလ။
-  ေကာင္းမြန္ၿပီး၊အက်ိဳးရွိသည့္စာအုပ္မ်ားကိုေလ့လာဖတ္႐ႈပါေလ။
-  အိမ္၌ပန္းပင္(ပန္းအိုး)မ်ားကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပါေလ(သို႔မဟုတ္)ၿခံဳငံု၍
   ေျပာရလွ်င္လယ္ယာကိစၥ၊လက္မႈကိစၥမ်ားလုပ္ပါေလ။
-  မိမိ၏ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ားကိုမိမိကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ပါေလ။
-  (ေကာင္းမြန္သည့္သဘာ၀)ဓာတ္ပံုမ်ား၊တံဆိပ္ေကာင္းလွလွေလးမ်ား
    စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ပါေလ။
-  အန္ဂၽြန္မန္အမ်ိဳးစံုႏွင့္ပညာေရး၊စာရိတၱေရးဆိုင္ရာကြန္ဖရင့္စ္မ်ား၊
   အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနရာယူျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၂)
မိမိအခ်ိန္မ်ားအားလံုးကို အလုပ္အေသး မ်ားျဖင့္တန္ဆာဆင္ျခင္း

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏အခ်ိန္မ်ားေန႔ႏွင့္ညကိုအေသ အခ်ာ၊တစ္နာရီမွ်ပင္အခ်ည္းႏွီး၊အလကားမျဖစ္ေအာင္အစီအစဥ္၊အလုပ္မ်ား ႏွင့္တန္ဆာဆင္သင့္ေပသည္။

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္စာႀကီးသာဖတ္ေနသင္ေနဖို႔(သို႔မဟုတ္)ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ေနဖို႔သာမဆိုလိုပါ။မေျပာပါ။အကယ္၍လွည့္ပတ္ျခင္းသည္အားကစား၊ကစားျခင္းသည္ဆိုလွ်င္လည္းျပဳႏိုင္ပါသည္။ဤအစီအစဥ္ကိုလည္းအခ်ိန္ဇယားျဖင့္ျပဳလုပ္ရပါမည္။တစ္နာရီမွ်ပင္အစီအစဥ္၊အလုပ္မရွိဘဲမျဖစ္ ေစရေအာင္ျပဳရေပမည္။လူငယ္လူရြယ္မ်ားမလြဲမေသြသိထားရမည္မွာလူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္မည္သည့္အစီအစဥ္မွ်မရွိျခင္းသည္ကံဆိုးမိုးေမွာင္အျဖစ္ဆိုးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေလသည္။

    လူငယ္ လူရြယ္တစ္ေယာက္ေယာက္ အေနျဖင့္အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ မည္၊အလုပ္ရွာေနမည္ဆိုတာျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္ဤကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္လည္းမိမိ၏ေန႔ႏွင့္ည၏အခ်ိန္ပိုမ်ားကိုအသံုးခ်ရန္အစီအစဥ္ဆြဲရေပမည္။ထိုအစီအစဥ္မ်ားဟာစာေပေလ့လာျခင္း၊လွည့္ပတ္ျခင္း၊အနားယူျခင္းစသည္တို႔ကိုပင္ျဖစ္ပါေစ၊ျပဳလုပ္ရေပမည္။

    ယုတ္စြအဆံုးလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိ၏အခ်ိန္မ်ားကိုေန႔စဥ္အစီ အစဥ္မ်ားအရအတိုးအေလ်ာ့ပို၍တစ္ခဏတာပင္အလကားမျဖစ္ေအာင္တန္ဆာဆင္ထားမည္ဆိုလွ်င္ ပို၍ေကာင္းေပသည္။

    အေၾကာင္းမွာ - ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈအေျမာက္အမ်ားကိုျပဳျခင္း သည္မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔အလြန္တရာအက်ိဳး၀င္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

    ေဆးလိပ္ေသာက္ ၀ါသနာပါသူမ်ားသည္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္  အလုပ္ရွိသည့္၊အလုပ္လုပ္ရသည့္ေန႔မ်ားထက္ပိုၿပီးေဆးလိပ္ေသာက္ျဖစ္ၾက သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

    ဤအတြက္ ကြာျခားမႈမွာ(အလုပ္ရက္မ်ားတြင္)ေတြးေတာမႈႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားအတြက္အသံုးခ်ရသ ျဖင့္အဓိပၸာယ္မဲ့ႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ဆိုးက်ိဳးကိုျဖစ္ေစသည့္အလုပ္(ေဆးလိပ္ေသာက္ ျခင္းကို)ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေလသည္။(ဆိုလိုသည္မွာအလုပ္ရွိေတာ့အေသာက္ နည္းၿပီးအလုပ္မရွိေတာ့အေသာက္မ်ားသြားျခင္းျဖစ္ေလသည္။)

    အႏွစ္ခ်ဳပ္၊အက်ဥ္းအားျဖင့္လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔အခ်ိန္ကိုစည္းစနစ္က်သည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္တန္ဆာမဆင္ခဲ့ႏိုင္လွ်င္ ထိုအက်င့္ဆိုးမ်ားကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ ေပ။

    ဤကဲ့သို႔အစီအစဥ္မ်ားကိုဆြဲျခင္းျဖင့္မလြဲမေသြ၊မုခ်ဧကန္ဤအက်င့္ဆိုး(မ်ား)ကိုစြန္႔လႊတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊အက်င့္ဆိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အလြန္တရာအစြမ္းရွိေၾကာင္းသက္ေသထူၿပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၃)အားကစားဖက္အထူးဂ႐ုျပဳျခင္း

    အားကစားျပဳလုပ္သူမ်ားဟာလိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစိတ္၀င္စားမႈ နည္းေၾကာင္းဆိုသည့္စကားမွာေက်ာ္ၾကားေလသည္။

အေၾကာင္းမွာ  -အားကစားသည္ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈ၏ခြန္အားကိုႀကီးမားသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္မိမိအတြက္သီးသန္႔ေနရာယူလိုက္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္သဘာ၀တရားအရအျခားကိစၥမ်ားကိုလည္းေလ်ာ့နည္းေစေလ သည္။

    ဤသည္ကိုအေျခခံၿပီးလိင္ကိစၥကိုအလြန္မ်ားလာေစသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလွသည့္အားကစားအစီအစဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကစားျခင္းျပဳရန္လိုအပ္ေလသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးမ်ား၌နစ္ျမႇဳပ္သူမ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္အထီး က်န္ေနထိုင္သူမ်ား၊လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးသူမ်ား၊တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ၿပီးေနာက္ဤအထီးက်န္ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္မလႈပ္မရွားေနျခင္း သည္၄င္းတို႔၏အေျခအေနကိုပိုၿပီးဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစေလသည္။

    အကယ္၍ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ဤအေျခအေနမွအျပင္ထြက္လာၿပီးမိမိဘ၀တြင္လႈပ္ရွားမႈ(အသစ္)မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစမည္ဆိုလွ်င္မလြဲမေသြ၄င္း၏အေျခအေနတြင္ေကာင္းမႈ (မ်ား) ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။
ဤအက်င့္ဆိုးမွ စြန္႔လႊတ္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

    ေယဘုယ်အားျဖင့္အက်င့္ဆိုးရွိသူမ်ား၊စြဲေနသူမ်ား၏ကိုယ္ခႏၶာတြင္အားနည္းမႈအားေလ်ာ့မႈကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား(အေၾကာစသည္) သည္ အားနည္းမႈရွိေပသည္။

    သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္အားကစားမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ကိုယ္ခႏၶာ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုအားေကာင္းသန္မာရန္အလြန္တရာအာနိသင္ရွိေပသည္။

    အက်င့္ဆိုးတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏အလုပ္ရႈပ္ေထြး၊အလုပ္မ်ားေနသည့္ၾကားမွမည္မွ်ပင္အခ်ိန္ပို၊အခ်ိန္အလကားရပါေစ၊ထိုအခ်ိန္မ်ားကိုကစားနည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္အားကစားမ်ားတြင္အသံုးခ်ရေပမည္။

သို႔မွသာ မိမိတို႔ဆံုး႐ံႈးသြား သည့္ က်န္းမာေရးကို တဖန္ျပန္ လည္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္   တြက္သီးသန္႔ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

    လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အားကစားသည္၄င္းတို႔အတြက္ (အက်င့္ဆိုးသူမ်ား) အက်ိဳး အျမတ္ကို ေပးေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔အထီးက်န္ေနျခင္းႏွင့္ နက္႐ိႈင္းစြာ (အခ်ည္းႏွီး)ေတြးေတာျခင္းသည္လည္းအဆိပ္ကဲ့သို႔လူသတ္သူျဖစ္ေပသည္။မလြဲမေသြတန္ဖိုးေစ်းဘယ္ေလာက္ပင္ႀကီးပေစ၊ကုန္ပါေစ၊ဤအရာမ်ားကိုအေ၀းသို႔ပစ္သင့္ေပသည္။

    ဤဆိုဆံုးမမႈ ကိုမေမ့ေလ်ာ့လိုက္ၾကပါႏွင့္။ တန္ခိုးႀကီးသည့္ အက်ိဳး အာနိသင္စြမ္းအားမ်ားကိုၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။တစ္ေန႔လံုးအားကစားလုပ္ၿပီးေနာက္ညအိပ္ယာ၀င္စဥ္ခ်က္ခ်င္းႏွစ္ၿခိဳက္စြာေကာင္းေကာင္းႀကီးအိပ္ေပ်ာ္သြားေပလိမ့္မည္။

    ထိုနည္းတူစြာမေကာင္းမႈႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကိုသာေပးသည့္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ား၊ ေတြးေတာမႈမ်ားမွ ေစာင့္ထိန္းေပးလိမ့္ မည္ျဖစ္ ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၄)
မလြဲမေသြ အက်င့္တစ္ခုကိုေနာက္အက်င့္တစ္ခုျဖစ္ေနရာေျပာင္းေပးျခင္း

    စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာၾကေလသည္…..
    မေကာင္းသည့္ အက်င့္ဆိုးကိုလက္လြတ္၊ စြန္႔လႊတ္ရန္အက်င့္ ေကာင္းကိုရွာေဖြျပဳလုပ္ရန္လံုး၀အေရးႀကီးေပသည္။ထိုမွသာလွ်င္ထိုအက်င့္ဆိုး၏ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေပမည္ျဖစ္ပါသည္။

    သာဓကအားျဖင့္ဆံုး႐ံႈးမႈအားလံုးကိုသိၿပီးေလာင္းကစားအက်င့္ရွိသူ ျဖစ္မည္။ဒါလည္းပဲမစြန္႔လႊတ္မည္။၄င္းတို႔၏ေျပာဆိုခ်က္အရေလာင္းကစားရမည့္ အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ေထာင္သမား တစ္ဦးပမာခိုင္း ေစေန ၿပီး မသိသည့္ ခြန္အားလုပ္ခိုင္းေၾကာင္းဆိုေလသည္။ဤအခ်ိန္၌အသိဥာဏ္ႏွင့္ဆင္ျခင္တံုတရားသည္လည္းအေစခံျဖစ္သြားရေလသည္။

    ဤသို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ဒီအက်င့္ဆိုး၊မေကာင္းသည့္အက်င့္စြဲ သြားသူမ်ားျဖစ္သြားၾကေလသည္။မလြဲမေသြထိုအခ်ိန္(ေလာင္းကစား၊အရက္ေသာက္…..)ကိုမွန္ကန္သည့္ကစားမႈ(ပမာအားျဖင့္ေကာင္းျမတ္သည့္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို အစားထိုးကစားရေပမည္။ထိုမွသာဤအက်င့္ေကာင္းက မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးေနရာယူမည္ျဖစ္ေပသည္။
    ေနာက္တစ္မ်ိဳးဆိုရလွ်င္(မေကာင္းသည့္)အက်င့္အတြက္လႈပ္ရွားမႈကိုျဖစ္ေစသည့္သီးသန္႔ခြန္အား(မ်ား)ကိုအက်င့္ေကာင္းဖက္သို႔ေရႊ႕ေပးလိုက္ရမည္။မလိုလားမႏွစ္သက္သည့္တန္ျပန္မႈမ်ားကိုလည္းမည္သူမွ်မလာေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ရေပမည္။(သတိျပဳ၊ဂ႐ုျပဳပါေလ။)
    လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ားတြင္လည္း(ဤအတိုင္း)မလြဲမေသြလူငယ္လူရြယ္မ်ား၏တဏွာ၊ရာဂကိုႏိုးထေစခ်ိန္မေရာက္မွီ (အခ်ိန္မီ) အစီ အစဥ္(မ်ား)ကို(ႀကိဳးပမ္း)ရွာေဖြရေပမည္။ၿပီးေနာက္လက္ေတြ႔က်င့္ သံုးရ ပါ မည္။သာဓကအားျဖင့္ပညာေရးဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲ၊အားကစား၊ဥာဏ္စမ္းပြဲ၊စိတ္၀င္စားဖြယ္စာအုပ္တစ္အုပ္အားေလ့လာျခင္း၊(မိမိ)ႀကိဳက္သည့္အားကစားတစ္ခုခုကိုျပဳျခင္း၊ေတာင္တက္ျခင္း၊ျမင္းစီးျခင္းစသည္အလုပ္မ်ားကိုမေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးမ်ားေနရာသို႔ေရာက္လာသည့္အထိဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ရေပမည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၅)
အေျခအေနတိုင္း တြင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္အျဖစ္မေနျခင္း
    အက်င့္ဆိုးစြဲေနသူမ်ားအေနျဖင့္မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္ မ်ားမွမရွိဘဲအထီးက်န္ေနျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

    လံုး၀ဥႆံုတစ္ဦးတည္း၊တစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္ေနျခင္းမျပဳပါေလႏွင့္။အိမ္တြင္လည္းတစ္ေယာက္တည္းေနျခင္းမွေရွာင္ပါေလ။ညကိုလည္းအခန္း၌ တစ္ေယာက္တည္း အိပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါေလ။ လူမရွိသည့္ ေနရာ တစ္ဦးတည္းစာအုပ္မေလ့လာပါႏွင့္။

    မည္သည့္ေနရာ၌မဆိုတစ္ဦးတည္း၊တစ္ကိုယ္တည္းဟုခံစားရတိုင္းခ်က္ခ်င္းထိုေနရာမွထြက္ခြာပါေလ။အျပင္ထြက္ပါေလ။

    ဤကဲ့သို႔အက်င့္ဆိုးတြင္ႏွစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ပထမအက်င့္ဆိုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုခံစားရလွ်င္ရျခင္း၊ခ်က္ခ်င္းအျခားအလုပ္ကိုေျပာင္းလုပ္ရန္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုမေမ့သင့္ေခ်။(သို႔ေသာ္လည္းပဲ)ဤကဲ့သို႔မေမ့ေလ်ာ့ဖို႔ဆိုတာေယဘုယ်အားျဖင့္အလြန္ခက္ခဲေလသည္။

    လူငယ္လူရြယ္တိုင္း၏အေတြးမ်ား၌အက်င့္ဆိုး၊အက်င့္မေကာင္းမ်ားကိုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္အျပည့္စံုဆံုးလမ္းမွာအထီးက်န္၊တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

(ဤအတြက္ေၾကာင့္)မည္သည့္လူငယ္လူရြယ္မဆိုမိမိ၏ ကံေကာင္း ကံထူးမႈ၊ က်န္းမာျခင္း၊ လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း၏အႏၲရာယ္ဆိုး မ်ားမွ လံုၿခံဳ မႈ ရ လိုလွ်င္အထီးက်န္ေနျခင္းမွေရွာင္ရ၊ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

    * * * * *
ပညတ္ေတာ္(၆)
ပထမအခြင့္အေရး၌အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း
    အက်င့္ဆိုးရွိသူမ်ားဆီမွာအေျခအေနေကာင္းလွ်င္ပထမအခြင့္အ ေရးရခ်ိန္(လူပ်ိဳအခ်ိန္၊အခ်ိန္မီ)အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္ေပသည္။ယုတ္စြအဆံုး၄င္းတို႔၏ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားဟာေစ့စပ္ထားၿပီးသူ(တစ္ဦးတည္း)(သို႔ေသာ္ေစ့စပ္ထားသူမွာရွရီအီေစ့စပ္ထားမႈအရျပဳထားသူျဖစ္ရမည္)ရွိပါကမလြဲမေသြဤအခြင့္အေရးကိုလက္လြတ္မခံသင့္ေခ်။

    အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ဤလိင္ကိစၥဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကိုေတာ္လွန္ႏိုင္ဖို႔အစြမ္းသတၱိရွိေပသည္။ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ကိစၥအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းခံခ်က္မ်ားကိုနည္းလိုက္မည္၊မလို အပ္သည့္ဧည့္ခံမႈအေဆာင္အေယာင္မ်ားကိုျဖဳတ္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္အလြန္တရာလြယ္ကူသြားၿပီး၊သာမန္ကိစၥျဖစ္သြားေပမည္။

    သို႔ေသာ္၀မ္းနည္းေလစြ! မွားယြင္းေနသည့္ ထံုးထမ္းစဥ္လာမ်ား၊ မွားယြင္းသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွအဆင့္အတန္းမ်ား(စာတတ္ေပတတ္ႏွင့္စာမတတ္ေပမတတ္)ကိုလႊမ္းမိုးထားၿပီး၄င္းတို႔ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေလသည္။

    အမ်ားအားျဖင့္အခ်ိဳ႕လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာမဂၤလာေဆာင္ဖို႔၊ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ေၾကာက္ၾကေပသည္။အမွန္တကယ္ဤေၾကာက္ရံြ႕မႈ၊ေၾကာက္လန္႔မႈသည္အေျခအျမစ္မရွိေခ်။

အေၾကာင္းမွာ-(ရွရီအီ) ဥပေဒပညတ္ခ်က္မ်ား ကိုလက္ေတြ႔ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အက်င့္မွား၊ အက်င့္ဆိုး မ်ားကို လည္းစြန္႔ လႊတ္ရန္ လြယ္ကူ သြားေလသည္။ ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ ျပဳဖို႔အဆင့္အားလံုးသည္ လည္း ေအာင္ျမင္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၇)
သလ္ကင္(န)(ျပန္လည္အသိေပးျခင္း)ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအားျဖည့္ျခင္း

    “သလ္ကင္(န)”လည္ ဤအက်င့္ဆိုး၊အက်င့္မေကာင္းအား ေတာ္ လွန္ ရာ၌ အေကာင္းဆံုးက႑မွပါ၀င္ေလသည္။ဤအက်င့္ဆိုးစြဲေနသူ မ်ားအေနျဖင့္အဆက္မျပတ္မိမိကိုယ္ကို“သလ္ကင္(န)”လုပ္ေနရေပမည္။ “သလ္ကင္(န)”သည္အက်င့္ဆိုးမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ေစဖို႔အျပည့္အ၀တတ္စြမ္းႏိုင္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ - “သလ္ကင္(န)”သည္ဤကဲ့သို႔ေသာေရာဂါသည္၊ အက်င့္ဆိုး သမားမ်ားအတြက္ အာနိသင္ထိေရာက္မႈ  ႀကီးမားၿပီး၊ အလြန္အျမန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ ဆရာ ၀န္မ်ား မွ တစ္ဦးျဖစ္သူ (ေဒါက္တာ၀ီးက္သူရ္ပူေရွဟ္-ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံသား)မွ ေျပာၾကား ေလ၏။

    “သလ္ကင္(န)”အားေအာက္ေဖာ္ျပပါအသြင္အျဖစ္ရက္အခ်ိဳ႕အထိ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

    ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းတိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး၊စိတ္(ခ်မ္းသာ)လံုၿခံဳရသည့္ ေနရာတြင္ထိုင္ၿပီးဦးေႏွာက္(အာ႐ံုျပဳ)ခိုင္ခိုင္မာမာထပ္ထပ္ဆိုရေပမည္။

    “ငါဤအက်င့္ဆိုးကိုမိမိကိုယ္မွေ၀းေအာင္စြမ္းႏိုင္ေစသည္။ငါစြမ္းႏိုင္ေပသည္။”

    ဤသာမန္၊႐ိုး႐ိုးသလ္ကင္(န)ေလးတစ္ခုကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ဆိုျခင္း ျဖင့္အ့ံၾသဖြယ္အာနိသင္အျဖစ္(လူသား၏)၀ိဥာဥ္အားခြန္အားျဖစ္ၿပီးဤအက်င့္ဆိုးႏွင့္အက်င့္ဆိုးမွန္သမွ်ကိုစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေပမည္။(အသင့္အေနျဖင့္လည္းစမ္းသပ္ႏိုင္ေပသည္။)

    ထို႔ျပင္တ၀မလြဲမေသြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ခြန္အား ၊စြမ္းအား ကိုျဖစ္ေစ သည့္စာအုပ္မ်ားကိုေလ့လာဖတ္႐ႈရေပမည္။လူသား၏ဂုဏ္သေရရွိမႈအတြက္တိုးတက္ျခင္း၊(ခိုင္မာသည့္)ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခြန္အားကိုျဖစ္ေစသည့္စာအုပ္စာေပမ်ားဖူလံုပါသည့္အထိေရးသားသီကံုးထားၾကေလသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုး(သို႔မဟုတ္)မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးတိုင္းကိုလက္လြတ္၊စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈတြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသူမ်ားကိုယ္တိုင္၀န္ခံထားသည့္ အခ်က္ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔သိထားၾကပါသည္။

(ထိုအခ်က္မွာ)ဤလမ္းစဥ္အတြက္ေအာင္ျမင္မႈရရန္“ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္”ပင္ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၈) လံုး၀ေရွာင္ျခင္း

    လမ္းလြဲ လမ္းမွားၿပီးအက်င့္  ဆိုးရွိသူမ်ား ၏ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ျခင္း မွ အခ်ိန္တိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ အက်င့္ဆိုးအား ေတာ္ လွန္ တိုက္ထုတ္ေနခ်ိန္တြင္လံုး၀ေရွာင္ရေပမည္။ကာလ၀မ္းေရာဂါသည္မ်ားဆီမွာထြက္ေျပး၊တိမ္းေရွာင္သကဲ့သို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကေပမည္။

    ထို႔ျပင္ဤအလုပ္၏ေၾကာက္မက္ဖြယ္ႏွင့္ေသခ်င္ဖြယ္ေကာင္း သည့္ ရလာဒ္ဆိုးမ်ားကိုလံုး၀နေမာ္နမဲ့မတိုင္းဘဲေနရေပမည္။ဒိြဟ၊သံသယျဖစ္ ေစ မည့္စကားမ်ားကိုလံုး၀နားေထာင္စရာမလိုေခ်။

    မေကာင္းသည့္မိတ္ေဆြ၊သူငယ္ခ်င္းအပ်က္မ်ား၊ေဖာက္ျပန္ေနၿပီး၊ လမ္းလြဲလမ္းမွားေနသည့္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ဤအက်င့္ဆိုးကို (ေတာ္လွန္ေနသည့္သူ)ဆက္လုပ္ရန္တိုက္တြန္းရာတြင္အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ သရုပ္ကိုေဆာင္ၾကေလသည္။

    ၄င္းတို႔သည္ကိုယ္တိုင္ဂိုနာျပစ္မႈဒုစရိုက္မ်ားကိုနည္းနည္းသာခံစား ေလၿပီးသူတစ္ပါးကိုလည္းကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေအာင္လုပ္ေလသည္။

    ဤပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္မိမိတို႔၏၀မ္းနည္းဖြယ္အစီအစဥ္၊အခ်ိန္ဇယားမ်ားတြင္ျပဳျပင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားကိုပါ၀င္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ထားေလသည္။

    ဒါေၾကာင့္၄င္းတို႔သည္ဤအလုပ္ကိုႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီးအႏၲရာယ္မဲ့သည္ကိုသက္ေသထူႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေလသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲအသိ၊သတိရွိၾကသည့္လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္၄င္းတို႔ေထာင္ထားသည့္ ႐ိႈင္တြာန္ မိစၧာမေကာင္းဆိုး၀ါး၏ေက်ာ့ကြင္းတြင္မည္ သည့္ အခါမွ်မမိၾကေပ။

* * * *
ပညတ္ေတာ္(၉)
႐ိုး႐ိုးသာမန္ခြန္အားႏွင့္စားျခင္းေသာက္ျခင္း၏ခြန္အား

    ျပည့္စံုၿပီး (ေဘးကင္း)ေကာင္းမြန္သည့္ အစားအေသာက္ မ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ အားခြန္အားျဖစ္ေစသည့္ အျပင္လူငယ္လူရြယ္တို႔ ၏  အက်င့္ဆိုး ေၾကာင့္ အားေပ်ာ့ အားနည္းသြား ေသာအဓိက ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္း မ်ား (သို႔) ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကိုအားနည္း အားေပ်ာ့မႈ အေၾကာင္း ျဖစ္ေစ မႈအေပၚအံ့ၾသဖြယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေလသည္။

    (ရာသီဥတု အေျခအေန အရၾကည့္ၿပီး) ေရေအးျဖင့္ေရခ်ိဳးျခင္း ၿပီး ေနာက္ တပက္ျဖင့္ကိုယ္ခႏၶာကိုသုတ္ျခင္းျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ အက်င့္ဆိုးရွိ သူမ်ား ကို အလြန္ တရာ (စြန္႔လႊတ္ဖို႔၊ျပတ္ဖို႔) အကူ အညီျပဳရာ ေရာက္ေလသည္။

    ထိုနည္းတူစြာဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္မလြဲမေသြ၊တဏွာ၊ရာဂကို ႏိုးထေစသည့္အေၾကာင္းခံသည့္ အက်ႌ၊အ၀တ္မ်ား သည္ ေယဘုယ် အား ျဖင့္ဆံုး႐ံႈးမႈ ကိုျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။

တစ္ခါ တစ္ေလ ကိုယ္ခႏၶာ၏သဘာ၀အရတိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အ တြက္ အက်ိဳးယုတ္မႈႏွင့္အႏၲရာယ္ျဖစ္သြားေလသည္။၄င္းအျပင္ဒြိဟသံသယ၊မတည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ တဏွာရာဂစိတ္ကိုႏိုးထေပးရာအေၾကာင္းခံျဖစ္ေလသည္။   (ဂ႐ု ႏွင့္ သတိျပဳပါေလ။)
* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၁၀)
အီမာန္ႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာအကီဒါ၏ခြန္အား၏အကူအညီ၊အေဖးအမ

    အီမာန္ႏွင့္အကီဒါ၏ခြန္အား၊စြမ္းအားသည္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္အႀကီးတကာအႀကီးဆံုးအကူအညီေပးသူျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။၄င္းတို႔ကိုအက်င့္ဆိုး၏လက္မွလြတ္ေျမာက္မႈကိုေပးေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔ အက်င့္ ဆိုးစြဲေနသူမ်ားရွိေနသူမ်ားသည္မိမိတို႔ ကိုယ္မိမိ ျမတ္အလႅာဟ္အမုန္းခံထားရသူႏွင့္ေမာင္းထုတ္ခံထားသူအျဖစ္ျမတ္အလႅာဟ္ထံ၀ယ္လံုး၀ဥႆံု(မထင္မွတ္)မသတ္မွတ္လိုက္ပါႏွင့္။တနည္းအားျဖင့္အၿမဲတေစႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာျမတ္အလႅာဟ ္၏  အၾကင္နာ၊အယုအယ ေမတၱာ ကို အျပည့္အ၀ေမွ်ာင္လင့္သူျဖစ္ရပါမည္။ နမာဇ္ အခ်ိန္ႏွင့္နမာဇ္ၿပီး ေနာက္မိမိဦးေခါင္းကို စဂ်္သာ ျပဳၿပီးသနားၾကင္နာေတာ္မူၿပီးခြင့္လႊတ္ပလပ္ ေပးေတာ္မူသည့္မိမိ၏ထာ၀ရအရွင္၊ျမတ္အလႅာဟ္ထံလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္လိုလားခ်က္မ်ားကိုေတာင္းခံပါေလ။

    မိမိ၏ႏွလံုးသား၊အသက္၊ ကိုယ္ခႏၶာ တည္ရွိ ေနမႈျဖင့္ အားလံုးကို (အာရံုစိုက္၊ဂ႐ုျပဳၿပီး) မိမိ အရွင္ျမတ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာင္းခံမႈျပဳ ပါေလ။
    ဤမေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးကိုစြန္႔လႊတ္၊လက္လႊတ္ႏိုင္ရန္ အကူ အညီ ျမတ္အလႅာဟ္ ထံေတာင္းခံပါေလ။
    ယံုၾကည္မႈ၊စိတ္ခ်မႈထားပါေလ။အကယ္၍မည္သည့္လူငယ္လူရြယ္မဆိုအသက္ႏွင့္ႏွလံုးႏွင့္တကြ(ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ)ျမတ္အလႅာဟ္၏နန္းေတာ္၀ယ္ေတာင္းဆုျပဳမည္ဆိုလွ်င္ျမတ္အလႅာဟ္၏သနားၾကင္နာ၊ယုယမႈ၊ေထြးပိုက္မႈ ႏွင့္အကူအညီအေဖးအမ(မလြဲမေသြ)ရရွိခံစားရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀၏ ဤတိုက္ပြဲတြင္ေအာင္လံလႊင့္ထူသူျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

    ၄င္းအျပင္ ေနရာတိုင္း ၊ အေျခအေနတိုင္းျမတ္ အလႅာဟ္ရွိေတာ္မူ ေၾကာင္း၊ျမင္ေတာ္မူ ေၾကာင္းဆိုသည့္ အခ်က္သိရွိနားလည္ထား ရ ေပမည္။ ဘယ္ေတာ့မွျမတ္အလႅာဟ္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၀ယ္ဤကဲ့သို႔ မေကာင္း သည့္ အလုပ္ မလုပ္မိဖို႔မိမိကိုယ္ကိုခြင့္မျပဳပါေလႏွင့္။ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ အျပည့္ အ၀ ယံုၾကည္ပါသည္။

    အကယ္၍ ဤေရာဂါဆိုး တြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ား အထက္ေဖာ္ျပထား သည့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကိုအတိအက်တစ္လအတြက္သာႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မည္ ဆို လွ်င္ လမ္းလြဲ လမ္းမွားမွလြတ္ေျမာက္မႈကိုဆြတ္ခူးရ လိမ့္မည္ ( ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးေမတၱာရပ္ခံလိုက္)ပါသည္။

ၿပီးပါၿပီ။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ျမတ္အလႅာဟ္အားအထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
၁၇/၁၀/၂၀၁၃(ၾကသပေတးေန႔)နံနက္(၆)နာရီ(၁၅)မိနစ္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ (သာသနာ့ခရီးစဥ္)

 “ အို ... ျမတ္အလႅာဟ္၊ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးမိသားစု၏  ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔မိသားစု ၏ ကဘရ္ (တြင္း) အတြက္ ဤ မေျပာ ပေလာက္သည့္ ႀကိဳပမ္း အားထုတ္ မႈအား သနား ၾကင္နာေတာ္မူ ၿပီး  ႏွစ္ၿမိဳ႕ လက္ခံသေဘာတူပါ။  ”

အာမီးန္ ယာရဗ္ေဗ့ အာလမီးန္ ၊ ေဗဟက္ေက ကုရ္အာန္ ၊ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ဝါ အာေလမိုဟမၼဒ္ (အ.စ)


ေမြးရပ္အမိေျမ ၊ ေတာင္ႀကီးမွ …
အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ … ဒိုအာျပဳလ်က္ …
ရိွက္ခ္ဂ်မားလ္ဟိုစိုင္း(န) မာဇင္ဒရာနီ


الحمدلله رب العالمین


ربّنا تقبل منّا انّک انت السّمیع العلیم

آمین یا رب العالمین ، بحق قرآن و محمّد (ص) و آل محمّد (ع)====================================

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*