?>

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ လုပ္ႀကံခံရတာ အေမရိကန္ ေတာ္လို႔ မဟုတ္ပါ ...

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ လုပ္ႀကံခံရတာ အေမရိကန္ ေတာ္လို႔ မဟုတ္ပါ ...

အခုတေလာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရ မတရား အာဏာ သိမ္းသည့္ ကိစၥ ကို လန္ဒန္ ၊အေမရိကန္ ေန အဂၤလိပ္ ၊ အေမရိကန္ ေကၽြးတာစားၿပီး သူတို႔ အႀကိဳက္လိုက္ေျပာေနသူ အခ်ဳိ႕ သည္ မဆီမဆိုင္ အီရန္ အစၥလာမ္ မစ္ ႏိုင္ငံ ကို ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အၾကား ဆြဲ ၊ဆြဲၿပီး ေျပာသည့္ အတြက္ ျမန္မာျပည္သူ ၊ျပည္သားအမ်ားစု မသိေသးသည့္ အမွန္ တရား အခ်ဳိ႕ ကို တင္ျပပါမည္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာနာ


အခုတေလာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရ မတရား အာဏာ သိမ္းသည့္ ကိစၥ ကို  လန္ဒန္ ၊အေမရိကန္ ေန အဂၤလိပ္ ၊ အေမရိကန္ ေၾကြးတာစားၿပီး သူတို႔ အႀကိဳက္လိုက္ေျပာေနသူ အခ်ဳိ႕ သည္ မဆီမဆိုင္ အီရန္ အစၥလာမ္ မစ္ ႏိုင္ငံ ကို ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အၾကား ဆြဲ ၊ဆြဲၿပီး ေျပာသည့္ အတြက္ ျမန္မာျပည္သူ ၊ျပည္သားအမ်ားစု မသိေသးသည့္  အမွန္ တရား အခ်ဳိ႕ ကို တင္ျပပါမည္။

အီရန္ သစၥာေဖာက္ ၊သူလိွဴ႕ မဲဟ္မူဒ္ မူစဝီ မဂ်္ဒ္


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ လုပ္ႀကံခံရတာ အေမရိကန္ ေတာ္လို႔ မဟုတ္ပါ ...

အေၾကာင္းမွာ အီရန္ သူလွိဴ႕ မဲဟ္မူဒ္ မူစဝီ မဂ်္ဒ္ဆိုသည့္ အသားထဲကေလာက္ထြက္ သစၥာေဖာက္ ၏ သတင္း အတိအက် ေပးခ်က္အရ
ေယာက္က်ား မပီသ စြာ အေနာက္မွ ဒုံးႏွင့္ပစ္၍ လုပ္ႀကံခဲံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
၎သစၥာေဖာက္ မဲဟ္မူဒ္ မူစဝီ မဂ်္ဒ္ လည္း ႀကိဳးမိန္႔ ေပးခံရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္သတ္မိန္႔ေပးခဲ့သည့္ ထရန္႔လည္း မရႈမလွ သမၼတ ရာထူးကို စြန္႔ခဲ့ရပါၿပီး။

အေမရိကန္ သိပ္ေတာ္ လွ်င္  ၊ေယာက္က်ားပီသ လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ကို စစ္ေျမျပင္တြင္ တိုက္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းခရီးတြင္ အကြယ္ကေန တိုက္မည္မဟုတ္ေခ်။

ေနာက္ ျမန္မာျပည္ အတြင္ အေမရိကန္  စစ္တပ္ ၊(သို႔) ေနတိုး တပ္ ဝင္လာရန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မဖိတ္ေခၚပါႏွင့္ ။ 

ကိုယ္ကိစၥ ကိုယ္ႏိုင္ေအာင္ရွင္းႏိုင္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) အေမရိကန္ စစ္တပ္ (သို႔) ေနတိုး စစ္တပ္  ျမန္မာျပည္အတြင္း မဝင္ဘဲ ရွင္းေပးႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းေပသည္။


အေမရိကန္ စစ္တပ္ (သို႔) ေနတိုး စစ္တပ္  ျမန္မာျပည္အတြင္း ဝင္လာ လွ်င္ လက္ရွိ စစ္အစိုးထက္ပင္ ပို၍ ဆိုးသြားေပမည္။ သာဓက အား ျဖင့္ အီရတ္ ၊ အာဖဂန္ စသည္တို႔ကို ၾကည့္ႏိုင္ ေပသည္။ မိမိတို႔၏ သမီးပ်ဳိမ်ား အေမအစ္မမ်ား လုံၿခဳံေတာ့ မည္မဟုတ္ေခ်။  ဒုတိယ ဂ်ပန္ေခတ္ျပန္ေရာက္လာေပးမည္။


အေမရိကန္ သည္ ျမန္မာျပည္ အတြက္ အေျခအေန အရသာ ေျပာေနရေသာ္လည္း အီရတ္ ၊ အာဖဂန္ ၊ ဆီးရီးယား တို႔ေလာက္ ျမန္မာျပည္ကို လာဖို႔ ကူဖို႔ အထူး စိတ္မဝင္စားေခ်။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ အတြက္ အက်ဳိး အျမတ္ ကို ျဖစ္ေစမည့္ ေရနံ ၊ ဂက္စ္ တို႔ အလုံအေလာက္ မထြက္သည္ က တစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ့ စစ္တပ္သည္ ဆဒန္ဟိုစိန္ ႏွင့္ အိုစာမာဗင္လာဒင္းန္ ကဲ့သို႔ ၎တို႔ အတြက္ အႏၱရာယ္ မရွိသည္ က တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ႏွင့္ အစၥေရး သည္ လူအခြင့္ အေရးသာ ညာသံေပးေနၿပီး ၎တို႔ကို ဆန္က်င့္သူမ်ား ၊ အျမင္မတူမ်ားကိုလည္း လူမဆန္စြာ ႏိုင္နင္းၾကပါတယ္ ။ ၎တို႔ ၏ အခြင့္အေရး အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရသည့္ နည္း ျဖင့္ လိုက္၍ ပိတ္ပါတယ္။ မဟုတ္တရုတ္ ရုပ္ရွင္၍ ေဟာ္လီဝုဒ္ အဆင့္ျဖင့္ ျပၿပီး ကမာၻ သူ၊ ကမာၻသားမ်ားကို ဂ်င္းထည့္ပါတယ္။
ေနာက္ သူတစ္ပါးေျမကိုမတရား သိမ္းထားပါတယ္။ သာဓကအားျဖင့္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ေနၿပီး ျဖစ္သည့္ ပါလက္စတိုင္းေျမ ျဖစ္ပါတယ္။


အေမရိကန္  အစိုးရသည္အ ျပင္တစ္မ်ဳိး အတြင္းတစ္မ်ဳိး အေရ ၿခဳံမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အီရန္ လူထု အတြက္ လူအခြင့္အေရး ကို သူတို႔ ပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ အသံကုန္ ညာသံေပးၿပီး အီရန္ျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ၿပီး ေနာက္ဆုံး မိမိအစိုးရကို ပုန္ကန္ ရန္အတြက္ အႀကံအစည္ျဖင့္  ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ အီရန္ အစိုးရ အေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုတိုင္ျပဳေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ပါ။ ေအာင္ျမင္မည္လည္းမဟုတ္ပါ။


အေမရိကန္ သည္ ၎ကို ဆရာမတင္သူအား အၿမဲ ဒုကၡေပးေလ့ရွိပါတယ္။

အီရန္သည္ တရုတ္ ႏွင့္ေပါင္း၍ ဒုကၡ ေရာက္တာ မဟုတ္ပါ။


အေမရိကန္ ကို ဆရာမတင္လို႔ သူအႀကိဳက္မလိုက္လို႔ သူကိုေရနံႏွင့္ ဂက္စ္ အခမဲ့နီးပါး မေပးလို႔ ၊သူလုပ္ခ်င္တာ မရလို႔ မတရား ဒုကၡေပးေန၍  အီရန္ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရး အၾကပ္အတီးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အီရန္ ေငြ တန္ဖိုးမတရား က်ဆင္းျခင္းကိုခံေနတာပါ။

အေမရိကန္ ႏွင့္ အစၥေရး အႀကိဳက္ေနေပးသည့္ ယူေအအီအား တိုးတက္ သည္ဟုေျပာသူမ်ား သိေစရန္ ယူေအအီသည္ ေငြရွိ၍ ဒုံးဝယ္ႏိုင္ပါတယ္။  တိုက္ေလယာဥ္ဝယ္ ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မပစ္တတ္ မေမာင္းတတ္ပါ ။
ေနာက္ အေမရိကန္ စစ္တပ္ႏွင့္ အစၥေရ စစ္တပ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း နာရီပိုင္းပင္မရွိပါ ။


အီရန္ သည္ ဒုံး၊တိုက္ေလယာဥ္ကိုယ္တိုင္လည္းတီတြင္သည္ ။ကိုယ္တိုင္လည္း ပစ္တတ္ ၊ေမာင္းတတ္သည္။ အေမရိကန္ ႏွင့္ အစၥေရး စစ္တပ္ကိုလည္း ေအးေဆး ယွဥ္ႏိုင္ေပသည္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ အစၥေရး မနက္ဖန္ဘဲ တိုက္ေတာ့မလိုလို ၊ ဒီေန႔ဘဲ တိုက္မလိုလိုနဲ႔ ေလႀကီးေနတာ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၄၀ေက်ာ္ ကာလပင္ရွိလာပါၿပီး။


အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ကို ၆ ရက္ႏွင့္ သိမ္းခဲ့သည့္ အစၥေရးသည္  အီရန္ ေမြးထားသည့္ သား ေဟစ္ဘြလႅာဟ္ တပ္အား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ ရက္၃၀ ေက်ာ္ပင္ ႏိုင္ေအာင္မတိုက္ႏိုင္ဘဲ စစ္ေျပၿငိမ္းခဲ့ရ ေပသည္။

ဤမွ် ေလာက္ဆိုလွ်င္ အီရန္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ေၾကးစားမ်ား ၏ ဂ်င္းထည့္ ေနမႈကို ျမန္မာျပည္သားမ်ား သိေလာက္ပါၿပီး။******************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century