?>

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္ နီ ၏ ရွဟာဒသ္ ၏ ရက္ (၄)၁) ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပ ၊ ရွဟီးဒ္ေဒ ဟစ္မတ္သ္ တကၠသိုလ္ တြင္က်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ႏိုင္ငံ ဟစ္မတ္သ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္ နီ ၏ ရွဟာ ဒသ္ ၏ ရက္ (၄၁ ) ျပည့္ အခမ္းအနား ကိုက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္မိုအ္မင္မိုအ္ေမနသ္မ်ား တက္ေရာက္ေနရာယူခဲ့ပါတယ္။

............
END/ 251

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*