?>

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာအာနီ မွ နယ္ခ်ဲ႕မတရား က်ဴးေက်ာ္သူ ဇီယြန္မ်ား (အစၥေရးမ်ား) အား အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပသို႔ ျပန္ သြားရန္ ေျပာၾကား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာအာနီ မွ နယ္ခ်ဲ႕မတရား က်ဴးေက်ာ္သူ ဇီယြန္မ်ား (အစၥေရးမ်ား) အား အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပသို႔ ျပန္ သြားရန္ ေျပာၾကား

ကြဒ္စ္ တပ္မေတာ္ ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာအာနီ မွ မရ္ဟြန္မ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆရက္ဒ္ မိုဟမၼဒ္ ဟဂ်ာဇီ ၏ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သည့္ ရက္ ၄၀ျပည့္ အခ်ိန္အခါ တြင္ မရ္ဟြန္မ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆရက္ဒ္ မိုဟမၼဒ္ ဟဂ်ာဇီ အေနျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ေရး တပ္ကို ႀကံခိုင္ေအာင္ ၊ ခိုင္မာ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ တြင္ အေရးႀကီး အခန္း က႑ မွ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၎၏ ရလာဒ္အား ဂါဇာ ၏ ၁၂ ရက္ တာ စစ္ပြဲ တြင္ ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ေၾကာင္း မိန္႕ ၾကား ခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ကြဒ္စ္ တပ္မေတာ္ ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာအာနီ မွ မရ္ဟြန္မ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆရက္ဒ္ မိုဟမၼဒ္ ဟဂ်ာဇီ ၏ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သည့္ ရက္ ၄၀ျပည့္ အခ်ိန္အခါ တြင္ မရ္ဟြန္မ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆရက္ဒ္ မိုဟမၼဒ္ ဟဂ်ာဇီ အေနျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ေရး တပ္ကို ႀကံခိုင္ေအာင္ ၊ ခိုင္မာ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ တြင္ အေရးႀကီး အခန္း က႑ မွ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၎၏ ရလာဒ္အား ဂါဇာ ၏ ၁၂ ရက္ တာ စစ္ပြဲ တြင္ ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ေၾကာင္း မိန္႕ ၾကား ခဲ့ပါတယ္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာအာနီ မွ ဆက္လက္ ၿပီး - အရက္စက္ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ျဖတ္ခံ ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အစၥေရး တို႔၏ ဝိုင္းရံ ပိတ္ဆို႔ မႈ ႏွင့္ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ ၾကားကပင္ ၁၂ရက္တာ စစ္ပြဲ အစ၏ ပထမ ၃ရက္တြင္ အရင္ ၂၂ရက္တာ စစ္ပြဲ ထက္ပို၍ ဒုံးက်ည္ ႏွစ္ ဆ ပစ္ခတ္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဤသို႔ ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ေရး တပ္ ၏ အင္အား ကို ခန္႔မွန္း ႏိုင္ ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကား ထားပါတယ္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာအာနီ မွ ဆက္လက္ ၿပီး - ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာေ္ အစၥလာမ္ မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၏ (( ဤကေလးငယ္မ်ား ၏ လက္မ်ားကို ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ မွ ျဖည့္ေပးခဲ့ပါတယ္ )) ဆိုသည့္ မိန္႔မွာ ခ်က္ ၊ အမိန္႔ ေတာ္ ႏွင့္ အညီ ပါလက္စတိုင္းမ်ား ႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ေရး တပ္ ၏ သားသမီးမ်ား ႏွင့္ ေျမးမ်ား သည္ ေရွ႕ ထြက္ လာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္မီ ခုခံ ကာကြယ္ ေရး တပ္၏ သူရဲေကာင္းမ်ား အေနျဖင့္ စစ္ကို ဘယ္လို တိုက္ရသည္ ဆိုတာ ျပသ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

၎မွ ဆက္လက္ၿပီး - ဇီယြန္ (အစၥေရး ) အာဏာ ပိုင္မ်ား မွ မိမိတို႔၏ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ား ထံ ပါလက္စတိုင္း လူငယ္မ်ား ကို မိမိတို႔ ၏ တိုက္ခိုက္မႈ ကို ရပ္ စဲ ေပးရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပါလက္စတိုင္း မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စစ္ တိုက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည္ ကို လက္ခံ သည့္ အထိ ျပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဇီယြန္ (အစၥေရး ) အစိုးရ ၏ အႏိုင္က်င့္ မႈ ကို ေခါင္းငုံ႔ မခံ ခဲ့ ေၾကာင္း စစ္ကို မရပ္ စဲ ခဲ့ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာအာနီ မွ ဆက္လက္ၿပီး - သိမ္းပိုက္ခံထားရသည့္ နယ္ေျမမ်ား တြင္ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ ဒုံးက်ည္ အလုံး ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ကို ပစ္ခတ္ ခဲ့ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကား ခဲ့ပါတယ္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွ ဆက္လက္ၿပီး - သိမ္းပိုက္ခံ နယ္ေျမမ်ား တြင္ ဇီယြန္ (အစၥေရး ) အစိုးရ ၏ အေျခခံ တပ္ဆင္ မႈမ်ားကို ပါလက္စတိုင္းတို႔ ၏ ဒုံး က်ည္မ်ား ၏ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၎တို႔ ကို ပစ္မွတ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ၎ တပ္ဆင္မႈမ်ား ကို ပါလက္စတိုင္းမ်ား အေနျဖင့္မိမိတို႔၏ အက်ဳိး အတြက္ အသုံးျပဳ ရန္ အခ်ိန္ သိပ္မလိုေတာ့ သည့္ အတြက္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာအာနီ မွ ဆက္လက္ၿပီး - ယခု အခ်ိန္ ဇီယြန္မ်ား (အစၥေရး မ်ား ) အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပ သို႔ ျပန္ သြား သင့္ေၾကာင္း ၊ ပါလက္စတိုင္းတို႔၏ ေျမမ်ား ကို လြတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ၊ အေၾကာင္း မွာ ပါလက္စတိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ မၾကာမီ တစ္ႏိုင္ငံ လုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

*****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*