?>

ရွက္ဗ္ေဗ ရွဟာဒသ္ ေသ ေအမာမ္ဟစန္ အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၊ စာမရာ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ စာမရာ ၿမိဳ႕ ရွိ အက္ၥကရီရိုင္းန္ ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ပရဝဏ္ အတြင္း ရွက္ဗ္ေဗ ရွဟာဒသ္ ေသ ေအမာမ္ဟစန္ အက္ၥကရီ (علیه السّلام) ၏ ျမင္ကြင္း အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

*********************************************

END /251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*