?>

မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ မရ္ကဇ္ သရ္ဂ်ဳိမန္ေရ ဝဟီ ဥကၠ႒ ေတြ႔ ဆုံ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ မရ္ကဇ္ သရ္ဂ်ဳိမန္ေရ ဝဟီ ဥကၠ႒ H.I မိုဟမၼဒ္ နက္ၠဒီ ႏွင့္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ဥကၠ႒ အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ ထိုျပင္ ၎ႏွင့္ အတူ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေရးႀကီး အရာ ရွိ ၂ ႏွစ္ဦး တို႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကၿပီး အေရးႀကီးစကားမ်ား ေျပာဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။

################################################################

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*