?>

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပါလီမန္ေရြး ေကာက္ပြဲ တြင္ မဲေပး ။ ။ pho

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ မဂ်္လစ္ ေစ ခြဗ္ရဂန္ေန ရဲဟ္ဗရီ ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ အေနျဖင့္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပါလီမန္ေရြး ေကာက္ပြဲ ႏွင့္ (၅) ႀကိမ္ ေျမာက္ မဂ်္လစ္ ေစ ခြဗ္ရဂန္ေန ရဲဟ္ဗရီ ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ၏ ၾကား ျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လာေရာက္ ၿပီး မဲပုံး တြင္ မဲထည့္ခဲ့သည့္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

................

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*