?>

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ႏွင့္ အဖြဲ႔ အသီးသီး ၏ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ႏွင့္ အဖြဲ႔ အသီးသီး ၏ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား ယေန႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ မွာ အတူတူ စုေပါင္း၍ အဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ၏ေနာက္လိုက္ ၊ ေနာက္သားမ်ား ကို အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏီုင္ရန္ ျဖစ္ပါ တယ္။

******************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*