?>

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ႏွင့္ အာစတန္ေနကြဒ္စ္ ရဇဝီး တို႔၏ ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) ႏွင့္ အာစတန္ေနကြဒ္စ္ ရဇဝီး တို႔၏ ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား မရွ္ဟဒ္ ၿမိဳ႕ တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ မွာ အတူတူ စုေပါင္း၍ ေအမာမ္ ေရဇာ (علیه السّلام) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻ႔ သိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

******************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*