?>

အီရန္ ႏိုင္ငံ လုံးဆိုင္ရာ အဲဟ္ေသကာ ဖ္ ဌာန ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ ႏိုင္ငံ လုံးဆိုင္ရာ အဲဟ္ေသကာ ဖ္ ဌာန ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ာ ႏွင့္ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (علیهم السّلام ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

******************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*