?>

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အသစ္ ႏွင့္အဖြဲ႔ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဗါယဇ္ဒီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အသစ္ H.I ေဒါက္တာ ေရဇာ ရမ္ဇာန္နီ ႏွင့္အဖြဲ႔ သည္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဗါယဇ္ဒီ ႏွင့္ စက္တင္ဘာ လ ၂၁ ရက္ေန႔ ကေတြ႔ဆုံ၍ အေရးႀကီးစကားမ်ား ေျပာဆို ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

+++++++++++++++++++++++++++++++++
END /251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*