?>

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အသစ္ ႏွင့္ အဖြဲ႔ သည္ အာယာသြလႅာဟ္ ဂ်ဝါဒ္ဒီ အာမိုလီ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အသစ္ H.I ေဒါက္တာ ေရဇာ ရမ္ဇာန္နီ ႏွင့္ အဖြဲ႔ သည္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဂ်ဝါဒ္ဒီ အာမိုလီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ အေရးႀကီးစကားမ်ား ေျပာဆို ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

==============================
END / 251

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*