?>

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး က်ဲဟ္လြန္မ္ ေျခလ်င္ ေလွ်ာက္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ ေယ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္ (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အသစ္ H.I ေဒါက္တာ ေရဇာ ရမ္ဇာန္နီ ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ အေက်ာ္အေမာ္ သာသနာ့ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕ သည္ က်ဲဟ္လြန္မ္ ေျခလ်င္ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည့္ ျမင္ကြင္း ျဖစ္ပါတယ္။

++++++++++++++++++
END / 251

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*