?>

မဂ်္မ၏ ပထမဆုံး ((ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္တိုးတက္မႈ အတြက္ )) အစည္းအေဝး က်င္းပ

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ပထမဆုံး (( ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွင့္တိုးတက္မႈ အတြက္ )) အစည္းအေဝး အစည္း အေဝးပြဲ အား က်င္းပခဲ့ပါတယ္ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ဥကၠ႒ အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ ထိုျပင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အႀကီးအကဲမ်ား အားလုံး တက္ေရာက္ ေနရာယူ၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။

##################################################3

END /251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*