?>

မဂ်္မ ဘက္ မွ မရ္ဟြန္မ္ အာလင္မ္ ဆရက္ဒ္ ဟာဒီ ခြစ္ရူရွာဟီ အတြက္ အြန္းလိုင္း မဂ်္လစ္ က်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ မရ္ဟြန္မ္ အာလင္မ္ ဆရက္ဒ္ ဟာဒီ ခြစ္ရူရွာဟီ အတြက္ အြန္းလိုင္း မဂ်္လစ္ အၿပီး က်င္းပခဲ့ပါတယ္ ။မဂ်္လစ္အား အာယာ သြလႅာဟ္ အဲဟ္မဒ္ မိုဗလစ္ဂီ မွ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ဘက္မွ က်င္းပသည့္ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ အြန္းလိုင္း မဂ်္လစ္ ျဖစ္ပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ ကာရီ အလီဇါေဒမွလည္း တရားမေဟာ္ခင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယသ္ေတာ္မ်ား ကို ေသလာဝသ္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။

#######################################################################

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*