?>

မဂ်္လစ္ေစ ဇဲဟ္ရာဟ္ (سلام الله علیها) ၊ ကေနဒါ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ကေနဒါ ႏိုင္ငံ ေမာန္ေသရာၿမိဳ႕ ရွိ အလ္ခဝီး အစၥလာမ္မီ ဗဟိုဌာန တြင္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام ) ကို အခ်စ္ ထားသူမ်ား စုေပါင္း၍ မဂ်္လစ္ေစ ဇဲဟ္ရာဟ္ (سلام الله علیها) က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

....................
END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*