?>

အရ္ဗအီးန္ ႏွင့္ ဆဖရ္လ ေနာက္ဆုံး ၁၀ရက္ အထိ အာယာသြလႅာဟ္ ဝဟီးဒ္ ၏ ရုံး တြင္ မဂ်္လစ္ အဇါ က်င္းပမည္

အရ္ဗအီးန္ ႏွင့္ ဆဖရ္လ ေနာက္ဆုံး ၁၀ရက္ အထိ အာယာသြလႅာဟ္ ဝဟီးဒ္ ၏ ရုံး တြင္ မဂ်္လစ္ အဇါ က်င္းပမည္

အရ္ဗအီးန္ ႏွင့္ ဆဖရ္လ ေနာက္ဆုံး ၁၀ရက္ အထိ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ၏ ရုံး တြင္ မဂ်္လစ္ အဇါ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အရ္ဗအီးန္ ႏွင့္ ဆဖရ္လ ေနာက္ဆုံး ၁၀ရက္ အထိ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ၏ ရုံး တြင္ မဂ်္လစ္ အဇါ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အရ္ဗအီးန္ ႏွင့္ ဆဖရ္လ ေနာက္ဆုံး ၁၀ရက္ အထိ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဝဟီးဒ္ ခိုရာစာနီ ၏ ရုံး တြင္ မဂ်္လစ္ အဇါ ၁၀ ရက္တိတိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

မဂ်္လစ္ေစ အဇါ အား ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၁၀ နာရီ ခြဲ တြင္ က်န္းမာေရး လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အတူ လူ ဦးေရ အကန္႔ အသတ္ ျဖင့္ ျပုလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END/251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*