?>

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ႏွင့္ အဖြဲ႔ အစည္း ေပါင္းစုံ တို႔ ၏ အစည္း အေဝး ။ ။ photos


အဗ္နာ ။ ။ ဘာသာေရးေမးခြန္း မ်ားႏွင့္ သံသယ ေမးခြန္းမ်ား ကို ေျဖဆို ရန္ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း ေပါင္းစုံ တို႔၏ အစည္း အေဝး ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

********************************

END /251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*