?>

မစ္ၥဂ်စ္ဒ္ ဒိုလ္ဟရာမ္ ႏွင့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ဒြန္နဗဝီ တြင္ စက္႐ုပ္မ်ား မွ ဇမ္ဇမ္ ေရ တိုက္ေကၽြး

မစ္ၥဂ်စ္ဒ္ ဒိုလ္ဟရာမ္ ႏွင့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ဒြန္နဗဝီ တြင္ စက္႐ုပ္မ်ား မွ ဇမ္ဇမ္ ေရ တိုက္ေကၽြး

ဟရ္မႈိင္း ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ မွ ေန႔စဥ္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဒိုလ္ဟရာမ္ အတြင္းမွ ဇမ္ဇမ္ ေရ နမူနာ ၅၀ေက်ာ္ ကို ယူၿပီး ပိုးမႊားမ်ား ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ကင္းစင္ေၾကာင္း စိစစ္၍ ေသာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရွိရပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

Hawza သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္ အထားမ်ား အရ မစ္ၥဂ်စ္ဒ္ ဒိုလ္ဟရာမ္ ႏွင့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဒြန္ နဗဝီ တြင္ ယခု အခါ စက္႐ုပ္ မွ ေဇယာရသ္ျပဳသူမ်ား ဝတ္ျပဳသူမ်ား ကို ဇမ္ဇမ္ေရ တိုက္ေကၽြး ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့သည့္လမွ အသိဥာဏ္ရွင္ပမာစက္႐ုပ္ အား မစ္ၥဂ်စ္ဒ္ ဒိုလ္ဟရာမ္ တြင္လာေရာက္သူမ်ား အား လူသားအေနျဖင့္ ထိစရာမလိုဘဲ ဇမ္ဇမ္ ေရဗူးမ်ား ကို ေဝမွ်ရန္ ႏွင့္ ပိုးမႊား မွ ကာကြယ္ ရန္ အသုံးျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အလ္အရ္ဗီယာ သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထား အရ မစ္ၥဂ်စ္ဒ္ ဒိုလ္ဟရာမ္ ႏွင့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဒြန္ နဗဝီ ၏ႀကီးၾကပ္ေရမွဴး ေဒါက္တာ အဗ္ဒိုရ္ရဲဟ္မန္ အလ္စဒီးစ္ မွ ဤ အသိဥာဏ္ရွင္ပမာ စက္႐ုပ္ အား ဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္ ေပးၿပီး လူမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေခတ္မီ နည္းပညာ မ်ား ကို အသုံးျပဳေနေၾကာင္း   အထူးသျဖင့္ ကိုရိုနာ ေရာဂါ ပိုး ျပန္႔ပြား မႈ သည္ ေနရာအႏွံ႕ ျပန္႔ေနေၾကာင္း ဤ အသိဥာဏ္ရွင္ပမာ စက္႐ုပ္  သည ္ယခု အခါ    မစ္ၥဂ်စ္ဒ္ ဒိုလ္ဟရာမ္ ၏ေဇယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ဝတ္ျပဳသူမ်ား ၏က်န္းမာေရး ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အသုံးျပဳေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာ အဗ္ဒိုရ္ရဲဟ္မန္ အလ္စဒီးစ္ မွ ဆက္လက္ၿပီး လူသားအားလုံး ၏အက်ဳိး အတြက္ ေခတ္သစ္ သိပၸံ ပညာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ကို တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဟရ္မႈိင္း ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ မွ ေန႔စဥ္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဒိုလ္ဟရာမ္ အတြင္းမွ ဇမ္ဇမ္ ေရ နမူနာ ၅၀ေက်ာ္ ကို ယူၿပီး ပိုးမႊားမ်ား ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ကင္းစင္ေၾကာင္း စိစစ္၍ ေသာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရွိရပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*