?>

မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ေဒ စဲဟ္လဟ္ တြင္ ဂ်မအသ္ ျဖင့္ ဖတ္ေနသည့္ မဂ္ရစ္ဗ္ ႏွင့္ ေအရွာ နမာဇ္ ျမင္ကြင္း ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ႏိုင္ငံ ကူဖာ ၿမိဳ႕ရွိ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ေဒ စဲဟ္လဟ္ တြင္ ဂ်မအသ္ ျဖင့္ ဖတ္ေနသည့္ မဂ္ရစ္ဗ္ ႏွင့္ ေအရွာ နမာဇ္ ျမင္ကြင္း မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*