?>

မနက္ဖန္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ သည္ အီးဒ္ေဒေဖသ္ရ္ေန႔ အီရန္တြင္ ျဖစ္ပါတယ္

မနက္ဖန္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ သည္ အီးဒ္ေဒေဖသ္ရ္ေန႔ အီရန္တြင္ ျဖစ္ပါတယ္

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ႐ုံးမွ ေၾကျငာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ မဖနက္ဖန္ တနဂၤေႏြေန႔ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ သည္ ေရွာင္ဝါလ္ လ ၁ရက္ ေန႔ အီးဒ္ေဒ ေဖသ္ရ္ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ႐ုံးမွ ေၾကျငာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ မဖနက္ဖန္ တနဂၤေႏြ ေန႔ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ သည္ ေရွာင္ဝါလ္လ ၁ရက္ ေန႔ ၁၄၄၁ ဟီဂ်ရီ ျဖစ္ၿပီး အီးဒ္ေဒ ေဖသ္ရ္ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကျငာခ်က္ စာ သားမ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။        

بسم الله الرحمن الرحیم

ခ်စ္ခင္ေလးစား ရပါေသာ္ အီရန္ ျပည္သူလူထု မ်ား ၏ လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ ေတာ္မ်ား ကုိနာခံ မႈမ်ား ႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ေအဗာဒသ္မ်ားကို ျမတ္အလႅာဟ္ သေဘာ လက္ခံပါ ေစဟု ဆႏၵျပဳ အပ္ပါတယ္။ ဂုဏ္သေရရွိ အီရန္ ျပည္သူလူထု အား အသိေပး ေၾကျငာ အပ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ် ရသည့္ သူမ်ား ၏ အႀကိမ္မ်ားစြာ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား အရ ေရွာင္ဝါလ္လျမတ္၏ ဆန္းဦးလ သည္ ေမလ ၂၃ရက္ ၊ လျမတ္ ရမ္တြာန္ ၏ ၂၉ ရက္ ဟီဂ်ရီ ၁၄၄၁ ခုႏွစ္ ၏ ေနဝင္ သြားၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရ ေၾကာင္း ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အတြက္ သက္ေသ ခိုင္လုံ သြားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ မနက္ဖန္ တနဂၤေႏြေန႔ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ သည္ အီးဒ္ေဒ ေဖသ္ရ္ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ုံး

#################################################

END / 251

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*