?>

မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ ရက္ ၄၀ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ အတြက္ ရက္ ၄၀ မဂ်္လစ္ အား ဟဇရသ္ဖြာေသြမာ မစူမာ ေယ ကြမ္း (سلام الله علیها ) ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ က်င္းပ ေနသည့္ ပုံရိပ္ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မဂ်္လစ္ေစ ဂိုဗ္ေရဂန္ ၏ ဥကၠ႒ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဂ်ႏၷသ္သီ ၊ အီရန္ ႏိုင္ငံ လုံးဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ ရအီစီ ၊အိုလမာ ႏွင့္ မိုအ္ေမနီ မ်ားတက္ေရာက္ ေနရာယူခဲ့ၾကပါတယ္။

**************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*